islovak.sk

online denné spravodajstvo – žijeme Slovenskom…

👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2019 🌎 Elektroodpady ➢ medzinárodná asociácia združujúca systémy zabezpečujúce zber elektr…

👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2019 🌎 Elektroodpady
➢ medzinárodná asociácia združujúca systémy zabezpečujúce zber elektronického a elektrického odpadu WEEE Forum vyhlásila 14. október ako E-Waste Dayz (MEDZINÁRODNÝ DEŇ ELEKTROODPADU)
➢ z pohľadu plnenia cieľov stanovených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení MŽP SR od roku 2016 sleduje a vyhodnocuje plnenie cieľa zberu ako minimálny hmotnostný podiel zberu z priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh v SR
➢ v roku 2019 bolo z domácností zozbieraných 36 230,987 ton elektroodpadov, čo predstavuje 6,6 kg/obyv.
➢ ciele pre zhodnocovanie a recykláciu elektroodpadov boli splnené pre všetky jednotlivé kategórie elekroodpadov okrem odpadov zo svetelných zdrojov s obsahom ortuti
➡️Oblasť nakladania s elektroodpadom je súčasťou cieľov udržateľného rozvoja:
Cieľ 12. Zabezpečiť udržateľnú spotrebu a výrobné schémy
Viac informácií nájdete na priloženom linku: https://www.enviroportal.sk/uploads/report/10722.pdf


Autor správy, foto a správu publikoval Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook Zdroj Read More

LEAVE A RESPONSE

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *