islovak.sk

online denné spravodajstvo – žijeme Slovenskom…

👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2020 🌎 Elektroodpady 🔋z pohľadu plnenia cieľov stanovených v smernici Európskeho parlament…

👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2020 🌎
Elektroodpady
🔋z pohľadu plnenia cieľov stanovených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení MŽP SR od roku 2016 sleduje a vyhodnocuje plnenie cieľa zberu, ako minimálny hmotnostný podiel zberu z priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh v SR v predchádzajúcich troch rokoch
🔋v roku 2020 bolo z domácností zozbieraných 43 035 ton elektroodpadov, čo predstavuje cca 8 kg/obyv.
🔋ciele pre zhodnocovanie a recykláciu elektroodpadov boli splnené pre všetky jednotlivé kategórie elektroodpadov

🔌Oblasť nakladania s elektroodpadom je súčasťou cieľov udržateľného rozvoja:
Cieľ 12. Zabezpečiť udržateľnú spotrebu a výrobné schémy

Viac informácií nájdete na priloženom linku: https://www.enviroportal.sk/uploads/report/11196.pdf


Autor správy, foto a správu publikoval Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook Zdroj Read More

LEAVE A RESPONSE

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *