islovak.sk

online denné spravodajstvo – žijeme Slovenskom…

👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2021 🌎 Kvalita vody na kúpanie 💧Počas sezóny 2021 bolo sledovaných s rôznou frekvenciou vi…

👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2021 🌎
Kvalita vody na kúpanie
💧Počas sezóny 2021 bolo sledovaných s rôznou frekvenciou viac ako 80 prírodných vodných plôch a organizovaná rekreácia prebiehala na 9 lokalitách, t. j. tieto vodné plochy boli prevádzkované ako prírodné kúpaliská.
💦Odobratých bolo 477 vzoriek vôd, z ktorých sa vykonalo 4 155 vyšetrení ukazovateľov kvality vody a zistené výsledky predstavujú mierne zlepšenie kvality vody na prírodných kúpaliskách.
🫧Najvýraznejšie problémy s biologickou kvalitou vody sa prejavili na lokalite Vinianske jazero.
💧V rámci prírodných lokalít sú v SR, v súlade s požiadavkami smernice 2006/7/ES, všeobecne záväznými vyhláškami krajských úradov životného prostredia vyhlasované tzv. vody na kúpanie. V kúpacej sezóne 2021 bolo v zozname vôd určených na kúpanie zaradených 31 lokalít. 16 lokalít vôd určených na kúpanie bolo klasifikovaných ako lokality s výbornou kvalitou vody na kúpanie, 10 lokalít malo dobrú kvalitu vody na kúpanie, 2 lokality mali dostatočnú kvalitu vody a jedna lokalita mala nedostatočnú kvalitu vody na kúpanie.
💦Z dôvodu rekonštrukcie a vypustenia vody z vodných nádrží nebolo možné v roku 2021 klasifikovať 2 lokality – Ružiná – pri obci Divín a Ružiná – pri obci Ružiná a vzhľadom na nedostupnosť údajov zo 4 po sebe nasledujúcich kúpacích sezón nebolo možné klasifikovať Dolno Hodrušské jazero.
🫧Oblasť ochrany kvality vody je súčasťou cieľov udržateľného rozvoja:
Cieľ 6: Zabezpečiť dostupnosť a udržateľný manažment vody a sanitárnych opatrení pre všetkých

Viac informácií nájdete na priloženom linku:
https://www.enviroportal.sk/spravy/detail/11568?p=11401
Foto:ilustračné


Autor správy, foto a správu publikoval Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook Zdroj Read More

LEAVE A RESPONSE

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *