islovak.sk

online denné spravodajstvo – žijeme Slovenskom…

🟢 Zelené verejné obstarávanie bude v štátnych stavebných zákazkách povinné ➡️ Vládny kabinet schválil uznesenie, ktoré minister…

🟢 Zelené verejné obstarávanie bude v štátnych stavebných zákazkách povinné

➡️ Vládny kabinet schválil uznesenie, ktoré ministerstvám a ďalším štátnym inštitúciám ukladá od 1. októbra 2022 vo verejných obstarávaniach, týkajúcich sa výstavby alebo rekonštrukcie pozemných stavieb nad 30 tisíc eur aplikovať nástroje zeleného verejného obstarávania.

❗️ Povinné zelené verejné obstarávanie pri obstarávaní stavebných prác je jedným z pilierov reforiem v rámci Plán obnovy a odolnosti SR.

ℹ️ Dokument predložil na rokovanie vlády SR minister životného prostredia Ján Budaj spolu s vedúcim Úradu vlády SR Júliusom Jakabom.

➡️ Výnimku budú mať drobné stavebné práce do 30 tisíc eur, ktoré vzhľadom na svoj charakter, rozsah a hodnotu možno označiť za menej významné, často je ich potrebné vykonať v krátkom čase od zadania za účelom odstránenia vzniknutých škôd na stavbách, resp. ako prevenciu pred vznikom hroziacich škôd.

🟢 Podľa ministra životného prostredia Jána Budaja je nanajvýš potrebné, aby sa podiel zeleného verejného obstarávania stal prioritou naprieč všetkými štátnymi inštitúciami. „Zelené verejné obstarávanie pomáha zmierňovať klimatickú krízu, podporuje šetrné využívanie prírodných zdrojov, a zároveň je tou správnou cestou, ako šetriť životné prostredie a peniaze nás všetkých,“ zdôraznil minister Budaj.

ℹ️ Pre správnu aplikáciu zeleného verejného obstarávania slúži Metodika zeleného verejného obstarávania, ktorú vypracovalo Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia v súčinnosti s Úradom pre verejné obstarávanie. Metodika je dostupná na: https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/zodpovedne-verejne-obstaravanie/materialy-na-stiahnutie-5d5.html).

🟢 Strategickým cieľom pre Slovensko je dosiahnutie 50 % podielu zrealizovaných „zelených“ zákaziek orgánmi štátnej správy z celkového objemu nimi uzavretých zmlúv pre vybrané skupiny produktov. Podľa Envirostratégie by mal tento podiel v roku 2030 dosiahnuť až 70 % z celkovej hodnoty verejného obstarávania.


Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo životného prostredia SR on Facebook

LEAVE A RESPONSE

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *