islovak.sk

online denné spravodajstvo – žijeme Slovenskom…

AJ TO AKO SA BUDE DARIŤ ŠABLIARKÁM MODRONOHÝM NA SLOVENSKU ZÁVISÍ OD NOVEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ POLITIKY (SPP). VČERA SME PRETO POD…

AJ TO AKO SA BUDE DARIŤ ŠABLIARKÁM MODRONOHÝM NA SLOVENSKU ZÁVISÍ OD NOVEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ POLITIKY (SPP). VČERA SME PRETO PODALI MP RV SR PRIPOMIENKY K NÁVRHU STRATEGICKÉHO PLÁNU. NOVÝ NÁVRH SPP JE VEĽMI POTREBNÝM KROKOM VPRED, NO (NIELEN) NA OCHRANU MOKRADÍ ZABUDOL.

Možno sa to na prvý pohľad nezdá jasné, čo má šabliarka modronohá, u nás ohrozený druh mokradí, spoločné s poľnohospodárskou politikou. No na Slovensku sa jej hniezdiská takmer výlučne nachádzajú na podmáčaných a periodicky zaplavovaných poliach. Dnes je problémom, že farmári sú nešťastným nastavením aktuálnej SPP nútení takéto polia čím skôr odvodniť, obrobiť, aby neprišli o dotácie. Na to doplácajú práve šabliarky. Riešením by bolo, ak by na takýchto mokradiach farmári dostali špeciálnu dotáciu ako dostanú v Českej republike na cíbika za to, že sa do mokradí nezasiahne. Alebo na vhodných miestach sa lokality zatrávnia a pomôže to iným druhom žijúcich v takýchto mokradiach.

Nový návrh SPP je v mnohom potrebnou zmenou, ktorá mala prísť už dávno. Zavádza maximálne výmery parciel, v CHU podporí zatrávnenie obnovu pasty a iné dôležité opatrenia.

No pod tlakom času, ktorý bol na prípravu SPP značne limitovaný (rovnako ako rozpočet), sa však zabudlo na niektoré dôležité opatrenia. A to napríklad na opatrenia na zatrávňovanie ornej pôdy. Tie v návrhu SPP nie sú. A to napriek tomu, že často nedáva farárom zmysel obrábanie podmáčanej či inej neúrodnej pôdy, no ak ostane dnešný stav, tak šabliarky, šišily, či kalužiaky červenonohé ostanú ohrozené. Preto sme v našich pripomienkach žiadali (popri ďalších veciach) opatenie na ochranu mokradí na ornej pôde doplniť. Snáď naše pripomienky padnú na úrodnú pôdu.

Foto: Vandewalle F.


Autor správy, foto a správu publikoval SOS/BirdLife Slovensko on Facebook Zdroj Read More

LEAVE A RESPONSE

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *