islovak.sk

online denné spravodajstvo – žijeme Slovenskom…

BIOMETRICKÉ OBČIANSKE PREUKAZY: VŠETKO O OCHRANE ÚDAJOV A BEZPEČNOSTI NOVÝCH DOKLADOV NA JEDNOM MIESTE Ministerstvo vnútra od 1…

BIOMETRICKÉ OBČIANSKE PREUKAZY: VŠETKO O OCHRANE ÚDAJOV A BEZPEČNOSTI NOVÝCH DOKLADOV NA JEDNOM MIESTE

Ministerstvo vnútra od 1. decembra vydáva biometrické občianske preukazy. Nejde o plošnú výmenu občianskych preukazov. Doterajšie doklady ostávajú platné až do konca doby ich platnosti.

Do elektronického čipu občianskeho preukazu sa po novom zapisujú otlačky dvoch prstov a podoba tváre, a to formou zakódovaných biometrických dát. Postup je rovnaký ako pri cestovných pasoch, ktoré SR vydáva v biometrickej kvalite už 15-ty rok.

🔴 OTLAČKY PRSTOV SA NEUCHOVÁVAJÚ V DATABÁZACH
➡ Otlačky prstov zosnímané pri žiadosti o doklad Ministerstvo vnútra SR neukladá v databázach, odstráni ich z informačného systému hneď potom, ako si držiteľ vyhotovený doklad prevezme.
➡ Do čipu sa zapisujú údaje, ktoré sú uvedené v občianskom preukaze, teda meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, pohlavie, štátne občianstvo, adresa pobytu, ako aj číslo občianskeho preukazu a jeho platnosť. A, samozrejme, snímky tváre a otlačky prstov, nie však vo forme obrázkov, ale biometrických dát, ktoré dokážu prečítať len oprávnené osoby, ako je napríklad polícia.

🔴 BIOMETRICKÉ OP OBSAHUJÚ BEZPEČNOSTNÉ PRVKY
➡ Nový typ občianskeho preukazu má odlišný dizajn s duálnym rozhraním s množstvom bezpečnostných prvkov. Okrem iných pribudli napríklad reliéfne štruktúry mnohých údajov, ktoré presahujú povinné súčasti dokladu, napríklad podobizeň držiteľa, čím výrazne prispievajú k obmedzeniu falšovania dokladu.
➡ Rovnako ako doteraz bude mať nový občiansky preukaz jeden, tentoraz však duálny čip, ktorý možno použiť s pomocou čítačky, ale po novom aj bezkontaktne napríklad s pomocou mobilného čítacieho zariadenia s funkciou NFC, čiže rovnako ako platobnú kartu. Je teda pripravený pre používanie e-služieb cez mobil.
➡ Čip je chránený mechanizmami aktívnej a pasívnej autentifikácie, teda s ochranou proti pozmeňovaniu a kopírovaniu údajov v ňom uložených, teda aj tých biometrických. Jeho držiteľ si s pomocou voľne prístupných aplikácií bude môcť sám prečítať základné údaje o svojej osobe zapísané v čipe. Pri staršom type OP je to možné len na oddelení dokladov.

🔴 STOPKA FALOŠNÝM A KRADNUTÝM DOKLADOM
➡ Dôvodom vydávania nových dokladov je nariadenie EÚ o posilnení zabezpečenia dokladov, na základe ktorého musí každý doklad totožnosti vydaný v EÚ od augusta 2031 obsahovať biometrické údaje.
➡ Doklad totožnosti z členského štátu EÚ umožňuje cestovať po celom schengenskom priestore a to je veľké lákadlo pre určité kategórie osôb mimo EÚ. Európska únia pristúpila k zavedeniu vyšších bezpečnostných prvkov v dokladoch totožnosti práve po zistení, že asi 75 percent falošných dokladov zachytených na jej vonkajších i vnútorných hraniciach tvorili doklady vydané členskými štátmi Únie.
➡ Zavedenie prísnejších bezpečnostných noriem by tak malo poskytnúť dostatočné záruky verejným orgánom a súkromným subjektom, aby sa mohli spoľahnúť na pravosť preukazov totožnosti, ak ich občania Únie používajú na účely identifikácie.
➡ Cieľom je tiež obmedziť neoprávnené vstupy a pohyb nelegálnych migrantov, hľadaných osôb či teroristov po schengenskom priestore s falošnými či ukradnutými dokladmi, čo je mimoriadne dôležité v dnešných časoch zvýšenej nelegálnej migrácie.
➡ Nové občianske preukazy uľahčia identifikáciu osoby pri hraničných kontrolách a pri každom podozrení, že osoba používa ukradnutý doklad. V takom prípade polícia porovná biometrické údaje na čipe s jej skutočnými, čiže napríklad osobe sníme otlačky prstov a porovná ich s tými, ktoré sú vo forme biometrických údajov uložené v čipe dokladu.

ℹ Viac info k téme OP nájdete na webe MV SR:
https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=ministerstvo-vnutra-od-1-decembra-vydava-biometricke-obcianske-preukazy-s-bezkontaktnym-cipom

https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=obcania-maju-zaujem-o-nove-biometricke-obcianske-preukazy


Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo vnútra SR on Facebook Zdroj Read More
V prípade, že nájdete chybu alebo preklep prosím kontaktujte nás.

LEAVE A RESPONSE

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *