islovak.sk

online denné spravodajstvo – žijeme Slovenskom…

Dnes slávime sviatok Obrátenia svätého Pavla, apoštola a mučeníka. 📜 V dnešný deň si Cirkev pripomína udalosť obrátenia svätého…

Dnes slávime sviatok Obrátenia svätého Pavla, apoštola a mučeníka.

📜 V dnešný deň si Cirkev pripomína udalosť obrátenia svätého Pavla, ktorá je významná nielen pre jeho osobný život, ale aj pre celú Cirkev. Dnes nám Cirkev predkladá pred oči tajomstvo obrátenia apoštola Pavla. Môžeme povedať, že jeho obrátenie môže poslúžiť ako vzor každého obrátenia. Veď v celom, priam zázračnom živote apoštola, najväčším zázrakom, je jeho ľudsky nevysvetliteľné obrátenie. Obrátenie duše od zla k dobru, od nevery k viere, od bludu k pravde je jav nadprirodzený, ktorý sa filozoficky a teologicky dá vysvetliť len zásahom Božej milosti.
✒️ Najprv sa pozrieme nato, čo mu predchádzalo. Keď Židia kameňovali Štefana, bol pri tom aj Pavol a strážil vrchné šaty tých, ktorí ho kameňovali. Tam kdesi môžeme vidieť prvý predpoklad jeho obrátenia. Bola to modlitba sv. Štefana za nepriateľov. Sv. Augustín túto súvislosť vystihuje svojim výrokom: „Cirkev by nemala Pavla, keby sa Štefan nebol modlil.“ Šavol sa veľmi aktívne zapájal do prenasledovania kresťanov.
📜 On sám spútnaval mužov i ženy a privádzal ich pred Veľradu. Dokonca si od Veľrady vyžiadal splnomocnenie, aby to isté mohol urobiť v Damasku. On sám opisuje svoj vnútorný stav pred obrátením: „Ja som Žid. Narodil som sa v cilícijskom Tarze, ale vychovaný som bol v tomto meste. Pri Gamalielových nohách som sa naučil prísne žiť podľa zákona otcov a horlil som za Boha, ako aj vy všetci dnes. Túto Cestu som prenasledoval až na smrť: spútaval som mužov i ženy a dával som ich do väzenia, ako mi dosvedčí aj veľkňaz a celá veľrada. Od nich som dostal aj listy pre bratov a šiel som do Damasku, aby som aj tých, čo tam boli, v putách priviedol do Jeruzalema na potrestanie. (Sk 22, 3‭-‬5)
✒️ Na inom mieste vo svojich listoch Pavol poukazuje, že tieto veci robil z nevedomosti. Môžeme povedať, že subjektívne bol presvedčený, že robí dobre a správne. Možno sa Pán Boh i preto nad ním zmiloval, že bol horlivý a myslel si, že tým slúži Bohu. Psychologicky nepochopiteľné je to, že sa v jednom momente úplne zmenil. I z tohoto všetkého môžeme pochopiť, ako ťažko je niekoho správne posúdiť. Jedine Boh vidí do srdca. Z tohoto všetkého môžeme pochopiť, že na počiatku obrátenia stojí Božia milosť.
📜 Na ceste do Damasku sa mu zjavil Ježiš Kristus. Toto stretnutie so vzkrieseným Kristom úplne zmenilo osobnosť sv. Pavla. On sám to opisuje nasledovne: „Ale ako som šiel a blížil sa k Damasku, zrazu ma okolo poludnia zalialo jasné svetlo z neba. Padol som na zem a počul som hlas, ktorý mi hovoril: »Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ?« Ja som odpovedal: »Kto si, Pane?« A on mi povedal: »Ja som Ježiš Nazaretský, ktorého ty prenasleduješ.« Tí, čo boli so mnou, svetlo videli, ale hlas toho, čo so mnou hovoril, nepočuli. I povedal som: »Čo mám robiť, Pane?« A Pán mi povedal: »Vstaň a choď do Damasku; tam ti povedia všetko, čo ti je určené urobiť.«“
(Sk 22, 6‭-‬10)

📜 Sv. Pavol apoštol, ktorý sám na sebe zakúsil veľkosť Božieho zľutovania, nám hlása a ako sám hovorí, je to spoľahlivé a úplne vierohodné, že „Ježiš Kristus prišiel na svet zachrániť hriešnikov…“ Aby sa človek vedel z toho radovať, musí prijať i to nasledujúce Pavlovo vyznanie: „…a ja som prvý z nich“. Dokiaľ človek nepozná svoju vlastnú hriešnosť, nepozná ani radosť z evanjelia.

✝️ Svätý Pavol, apoštol, oroduj za nás! 🙏🏻

Autor správy, foto a správu publikoval Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov on Facebook Zdroj Read More
Napíšte nám v prípade preklepu alebo chyby v článku. Ďakujeme

LEAVE A RESPONSE

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *