islovak.sk

online denné spravodajstvo – žijeme Slovenskom…

Envirorezort si pripomína Svetový deň vody 💧 ✅ Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) sa pripája pri príležitosti osláv …

Envirorezort si pripomína Svetový deň vody 💧

✅ Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) sa pripája pri príležitosti osláv Svetového dňa vody do celosvetovej kampane Organizácie spojených národov s názvom „Buď zmenou“ (Be the change), ktorá vyzýva ľudí, aby podnikli vo svojom živote kroky na zmenu spôsobu využívania, spotreby a hospodárenia s vodou.

💬 Podľa štátneho tajomníka MŽP SR Michala Kiču môže každý jednotlivec, každá rodina, škola či komunita zmeniť situáciu tým, že zmení spôsob, akým používa, spotrebúva, prípadne spravuje vodu vo svojom živote. „Tieto záväzky budú pridané do Akčného programu pre vodu, ktorý predstavia na konferencii OSN (United Nations) o vode 2023 v New Yorku.“ zdôraznil štátny tajomník Kiča.

🤝 Slovenskú delegáciu na konferencii OSN v New Yorku vedie minister životného prostredia Ján Budaj. Akčný program pre vodu má predstavovať súbor dobrovoľných záväzkov vlád, spoločností, organizácií, inštitúcií, koalícií a verejnosti, ktorých cieľom je dosiahnuť rýchly pokrok v plnení medzinárodne dohodnutých cieľov v oblasti vody a sanitácie.

🟢 MŽP SR a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti pripravili aktivity, ktoré pomôžu lepšej ochrane vody. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik organizuje oslavy Svetového dňa vody vyslobodením riek a vodných nádrží od naplaveného odpadu. Séria podujatí potrvá od 22. do 25. marca 2023. Viac informácií je na webovej stránke SVP: https://www.svp.sk/sk/svetovy-tyzden-vody/.

ℹ️ Národná rada vo februári 2023 prijala novelu zákona o vodách, ktorá znamená zásadnú zmenu ochrany v podobe revitalizáciu riek. Zmeny obsiahnuté v novele prispejú k znižovaniu výskytu sucha alebo povodní, obnove a rozvoju biodiverzity, zvýšeniu vodozádržnej kapacity krajiny, podpore samočistiacej schopnosti tokov či adaptácii krajiny na očakávané nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.

💧🌱 S revitalizáciami slovenských riek počíta aj Plán obnovy a odolnosti SR. V ňom je na účel revitalizácie vodných tokov vyčlenených 62,4 milióna eur. Prirodzenú podobu by tak malo opätovne získať 97 kilometrov vodných tokov v čiastkových povodiach riek Bodrog, Dunaj, Morava a Váh.

👍 Aktuálne je pripravovaný projekt revitalizácie 1. časti vodného toku Morava, na ktorom má byť revitalizovaných prvých 17 kilometrov od sútoku Dyje s Moravou po Veľké Leváre. Štúdiu vypracoval Výskumný ústav vodného hospodárstva / VÚVH a revitalizácia musí byť hotová do júna 2024.

Celú tlačovú správu nájdete tu: https://www.minzp.sk/spravy/marec/envirorezort-si-pripomina-svetovy-den-vody.html

#voda #mžpsr #worldwaterday #svetovydenvody #ochrana #rieka #cistavoda #Slovensko #svet #EU #global #klima #klimatickakriza #pokrok


Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo životného prostredia SR on Facebook Zdroj Read More
V prípade, že nájdete chybu alebo preklep prosím kontaktujte nás.

LEAVE A RESPONSE

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *