islovak.sk

online denné spravodajstvo – žijeme Slovenskom…

HĽADÁME VEDÚCEHO ALEBO VEDÚCU ODDELENIA STAROSTLIVOSTI O DETI A RODINY

HĽADÁME VEDÚCEHO ALEBO VEDÚCU ODDELENIA STAROSTLIVOSTI O DETI A RODINY

🧑‍🧑‍🧒‍🧒 Vedúci/a oddelenia starostlivosti o deti a
rodiny na odbore sociálnych služieb má za úlohu koordináciu, plánovanie a poskytovanie sociálnych služieb na podporu a ochranu detí a rodín. Súčasťou jeho/jej práce je aj prevencia a intervencia v krízových situáciách. Základná mzda je od min. 1 200,00 do max. 2 180,50 €. Záleží to od osobného rozhovoru a bude sa odvíjať od skúseností a odborných znalostí uchádzača/uchádzačky.

Zoznam požadovaných dokladov:
– písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní,
– motivačný list,
– úradne osvedčená fotokópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
– čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
– čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
– profesijný životopis v štruktúrovanej forme s uvedením tel. čísla a e-mailovej adresy, vrátane čestného vyhlásenia o pravdivosti údajov uvádzaných v životopise.

🗓️ Uzávierka prijímania žiadostí je 26. 07. 2024.

ℹ️ Viac informácií nájdete na: https://www.presov.sk/oznam-o-vyberovom-konani–veduci-oddelenia-starostlivosti-o-deti-a-rodiny–odbor-socialnych-sluzieb–msu-presov-oznam/mid/493233/.html#m_493233


Autor správy, foto a správu publikoval Mesto Prešov – Oficiálna stránka on Facebook

LEAVE A RESPONSE

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *