islovak.sk

online denné spravodajstvo – žijeme Slovenskom…

KVALITNEJŠIE A OTVORENEJŠIE VYSOKÉ ŠKOLY 👉 Dlhodobo sa vie, že okrem základných a stredných škôl je nutná reforma aj vo vysokom…

KVALITNEJŠIE A OTVORENEJŠIE VYSOKÉ ŠKOLY

👉 Dlhodobo sa vie, že okrem základných a stredných škôl je nutná reforma aj vo vysokom školstve. Dôvody sú známe: Až 16 % študentov odchádza študovať do zahraničia, v medzinárodných rebríčkoch sa vysoké školy umiestňujú málo, často aj s klesajúcou tendenciou a zaostávame aj v počte patentov za okolitými štátmi.

👉 Našim cieľom je dosiahnuť to, aby bolo štúdium na slovenských VŠ atraktívne, aby študenti dostali kvalitné vzdelanie a uplatnili sa v praxi, aby slovenské VŠ obstáli v konkurencii s tými európskymi a aby štúdium na Slovenskej VŠ nebolo iba „druhou“ či „treťou“ voľbou, ale tou PRVOU voľbou pre študentov.

Všetci vieme, že vysoké školstvo potrebuje zmeny, preto sa 1,5 roka diskutovalo o návrh zákona s jednotlivými aktérmi a vysokými školami a dnes sme odprezentovali hlavné kontúry tohto návrhu. Vychádzame z úspešných vysokoškolských modelov v škôl v zahraničí, ako je Francúzsko, Británia či Rakúsko 🇫🇷🇬🇧🇦🇹 Hlavné zmeny sú nasledovné:

🎓 1. Funkčné miesta docentov a profesorov

Vďaka tejto zmene bude možné dostať na slovenské vysoké školy aj odborníkov zo zahraničia, ktorí môžu odovzdávať svoje poznatky našim študentom. Po vzore zahraničia sa miesto docenta bude obsadzovať na základe skutočných výsledkov a úspechov kandidáta – čím sa otvoria tieto pozície nielen pre zahraničných, ale aj pre slovenských výskumníkov a odborníkov.

📚 2. Kratšie externé štúdium

Externé štúdium bude v rovnakej dĺžke ako denné. Dnes spravidla trvá denné štúdium 5 rokov a externé 7, čo vedie k tomu, že študenti odchádzajú za hranice (kde je dĺžka oboch typov štúdia rovnaká). Externé štúdium preto skracujeme, aby sme tak podporili mladých ľudí, ktorí majú záujem študovať na vysokej škole a aby nemuseli odchádzať napríklad do Česka.

🏅 3. Financovanie VŠ podľa kvality

Vo financovaní VŠ sa odzrkadlí kvalita a aktivita danej VŠ. Chceme finančne podporovať kvalitné VŠ, aby mohli rásť a napredovať. Viac financií tak získa VŠ, na ktorej zamestnanci robia kvalitný výskum, napredujú vo svojej oblasti a zároveň tak odovzdávajú študentom najnovšie poznatky zo svojho odboru študentom.

✅ 4. Výkonnostné zmluvy

Ide úplne nový prvok financovania. Vďaka výkonnostným zmluvám vieme VŠ lepšie prepojiť na prax, zohľadniť potreby trhu práce a pomôcť tomu, aby študenti študovali zmysluplný odbor, ktorý im následne prinesie uplatnenie. „Výkonnostná zmluva“ znamená, že VŠ podpíše so štátom zmluvu, kde sa zaviaže splniť isté kritéria kvality a keď ich splní, dostane obnos financií.

🔬 5. Transparentné financovanie projektov

Zmení sa aj financovanie projektov, navrhujeme transparentnejšie hodnotenie prostredníctvom medzinárodných expertov a posudkov medzinárodných organizácií. Odbúrava sa byrokracia pri výskumných projektoch a konsoliduje sa projektová podpora tak, aby boli projekty hodnotené priamo prostredníctvom Agentúry na podporu výskumu a vývoja.

Cieľom zmien je skvalitniť vysoké školstvo, zabezpečiť, aby študenti dostávali dobré vzdelanie, aby boli pripravení na prax a aby vysoké školy boli tak atraktívnejšie a konkurencieschopnejšie. Veľká vďaka za prácu na tomto zákone Ľudovít Paulis – Veda a výskum


Autor správy, foto a správu publikoval Branislav Gröhling – Vzdelanie je budúcnosť krajiny on Facebook Zdroj Read More

LEAVE A RESPONSE

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *