islovak.sk

online denné spravodajstvo – žijeme Slovenskom…

MŽP: Dosiahli sme lepšiu ochranu biotopov hlucháňa hôrneho 🤝Vládny kabinet dnes schválil návrh ministerstva životného prostred…


MŽP: Dosiahli sme lepšiu ochranu biotopov hlucháňa hôrneho

🤝Vládny kabinet dnes schválil návrh ministerstva životného prostredia (MŽP SR) Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie (CHVÚ) Volovské vrchy na roky 2023 – 2052. Cieľom programu starostlivosti je zachovať priaznivý stav, alebo zlepšiť stav pre 25 druhov vtákov, medzi inými aj pre hlucháňa hôrneho, tetrova hoľniaka, orla krikľavého🦅, bociana čierneho a ďalšie.

✅ Podľa ministra životného prostredia Jána Budaja čelíme strate biodiverzity a negatívnym dôsledkom zmeny klímy. „Dôležité je zachovávať a zveľaďovať jedinečné územia, bohaté na biodiverzitu a prírodné ekosystémy a zároveň podporovať udržateľný turizmus v týchto lokalitách,“ zdôraznil minister Budaj.

💡 Takmer 89 % výmery CHVÚ Volovské vrchy je v 1. stupni ochrany (ako bežná krajina), v 5. najprísnejšom stupni ochrany je 1,3 % výmery CHVÚ. ℹ️Program starostlivosti nemení hranice CHVÚ a ani nezvyšuje stupeň ochrany.

👉 Vo Volovských vrchoch žije tiež ohrozený hlucháň hôrny. Práve za nedostatočnú ochranu biotopov hlucháňa hôrneho a za chýbajúce programy starostlivosti Súdny dvor EÚ vydal v júni 2022 rozsudok voči Slovenskej republike.

Plán starostlivosti stanovuje ciele ochrany pre 25 druhov vtáctva🐦🦉, ktoré sú rozpracované do 68 opatrení. Tie podporia prírode blízke obhospodarovanie v lesoch, obmedzia používanie chemických prípravkov, prípadne upravia spôsob a termín kosenia na miestach hniezdenia ohrozených druhov vtákov. Program starostlivosti tiež navrhuje zlepšenie infraštruktúry pre pozorovanie vtáctva a rozvoj turizmu. 🟢

Celú tlačovú správu nájdete tu. https://www.minzp.sk/spravy/mzp-dosiahli-sme-lepsiu-ochranu-biotopov-hluchana-horneho.html

#mžpsr #vtáctvo #Slovensko #NATURA #priroda #les #ochrana #hluchan #vtáky Autor správy, foto a správu publikoval Štátna ochrana prírody SR on Facebook Zdroj Read More

LEAVE A RESPONSE

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *