islovak.sk

online denné spravodajstvo – žijeme Slovenskom…

Na púti k Nanebovzatej na nitrianskej Kalvárii aj kardinál Péter Erdö

V Nitre sa pri príležitosti sviatku Nanebovzatia Panny Márie v dňoch 13. – 14. augusta 2022 uskutočnila tradičná Púť k Matke Božej na nitriansku Kalváriu.

Pre mariánskych ctiteľov pripravila farnosť Nitra – Kalvária a Verbisti z Misijného domu Matky Božej v spolupráci s Nitrianskym biskupstvom pestrý duchovný program, v ktorom sa popri účasti na liturgických sláveniach v slovenskom aj maďarskom jazyku mali možnosť pútnici zapojiť aj do modlitieb svätého ruženca, adorácií a pobožností krížovej cesty či pristúpiť ku sviatosti zmierenia počas oboch dní.

Hlavným celebrantom sobotňajšej svätej omše pre maďarský hovoriacich veriacich bol na pozvanie nitrianskeho biskupa Viliama Judáka ako pútnik aj budapeštiansko-ostrihomský arcibiskup a maďarský prímas J. Em. Mons. Péter kardinál Erdö. Jeho prítomnosť povzbudila maďarsky hovoriacich veriacich najmä z Nitrianskej diecézy k hojnej účasti, čo ocenil aj hlavný celebrant.

Vo svojom príhovore ich preto povzbudil k prehlbovaniu mariánskej úcty, ktorá je mimoriadne živá medzi oboma našimi národmi a vyzval ich nasledovaniu životného príkladu Panny Márie a jej viery, ktorý je aj dnes základom pokoja a vzájomného bratského kresťanského spolunažívania.

Pomocný nitriansky biskup Mons. Peter Beňo v príhovore počas sobotňajšej večernej svätej mše vyzval veriacich k Ježišovmu učeníctvu a životu vo viere v Ježiša Krista podľa vzoru Panny Márie, aby robili svet krajším a lepším.

V nedeľu púť vyvrcholila slávnostnou svätou mšou, ktorú celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák aj za hojnej účasti veriacich, ale aj predstaviteľov mesta Nitra a Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Upriamil pozornosť pútnikov na hodnoty viery podľa príkladu Panny Márie a povzbudil ich k uvažovaniu nad tajomstvami viery, ako aj každoročnému a častému sláveniu tajomstva Nanebovzatia Panny Márie.

Ako v závere povedal: „Mnohé oblasti môžu byť kvalitnejšie v našom živote, ak dovolíme Bohu aj prostredníctvom Matky Božej vstúpiť do nášho života. Ako Božie deti sme pozvaní k tomu, aby sme skvalitňovali tento svet, nie ním pohŕdali, hoci sme dedičia neba, aby sme budovali jeho budúcnosť zodpovedne, ako dedičia Božieho kráľovstva.

Prajem vám, aby sme naplnení týmito hodnotami odchádzali od Matky Božej nitrianskej ako jej deti, aby sme z týchto hodnôt žili, až kým náš život nezavŕšime v blízkosti oslávenej Božej Matky v nebi!“ Takto povzbudení a naplnení milosťami odchádzali pútnici aj v nedeľu z tohtoročnej púti na nitrianskej Kalvárii.

Biskupstvo Nitra TK KBS


V Nitre sa pri príležitosti sviatku Nanebovzatia Panny Márie v dňoch 13. – 14. augusta 2022 uskutočnila tradičná Púť k Matke Božej na nitriansku Kalváriu. Pre mariánskych ctiteľov pripravila farnosť Nitra – Kalvária a Verbisti z Misijného domu Matky Božej v spolupráci s Nitrian…
Autor správy, foto a správu publikoval TK KBS on Facebook Zdroj Read More
Napíšte nám v prípade preklepu alebo chyby v článku. Ďakujeme

LEAVE A RESPONSE

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *