islovak.sk

online denné spravodajstvo – žijeme Slovenskom…

OBETE NÁSILIA BUDÚ MAŤ V RÁMCI KRAJA LEPŠÍ PRÍSTUP K ODBORNEJ POMOCI ✅ Centrum sociálnych služieb KA v spolupráci s Banskobystr…

OBETE NÁSILIA BUDÚ MAŤ V RÁMCI KRAJA LEPŠÍ PRÍSTUP K ODBORNEJ POMOCI ✅

Centrum sociálnych služieb KA v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom spustilo projekt s názvom Staviame mosty pomoci. Projekt je zameraný na pomoc obetiam násilia, najmä👩‍👧‍👦 ženy a matky s deťmi.

🤝 Centrum sociálnych služieb KA má v tejto oblasti dlhoročné skúsenosti, poskytuje základné a špecializované sociálne, psychologické a právne poradenstvo, ako aj pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov.

„Vzhľadom na situáciu žien a detí, ktoré sa stretli s násilím vnímame veľkú potrebu zabezpečiť a rozšíriť možnosti pomoci odborných služieb v kraji,“ uviedla Denisa Nincová, riaditeľka Odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Banskobystrického samosprávneho kraja.

Problematika násilia je veľmi rozsiahla a dotýka sa nielen žien, ale aj detí, ktoré sú súčasťou rodinného systému.

🧒👧 Centrum sociálnych služieb KA v rámci projektu Staviame mosty pomoci chce okrem iného pomôcť aj týmto deťom, ktoré tým, že sú často svedkami násilia, potrebujú pomoc pri spracovaní detskej traumy zo zažitého násilia.

„Z doterajšej činnosti Centra sociálnych služieb KA vyplynulo, že deti, ktoré zažívali alebo boli ohrozené násilím, majú vo väčšej miere špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, najmä v oblasti učenia a správania. Z uvedeného dôvodu by sme chceli zintenzívniť našu činnosť s prácou s deťmi aj v špeciálno-pedagogickej, ako aj liečebno – pedagogickej oblasti,“ uviedla riaditeľka Centra sociálnych služieb KA Anna Surovcová.

„Realizáciou projektu chceme zabezpečiť poskytovanie poradenských služieb obetiam násilia, a zároveň plánujeme tieto služby rozšíriť aj do ďalších okresov v Banskobystrickom kraji, kde zatiaľ tieto služby absentujú,“ uviedol Ján Michalský, vedúci Odboru sociálnych služieb BBSK.

Súčasťou projektu bude aj efektívne sieťovanie subjektov a odborníkov, ktorí môžu obetiam v rámci regiónu Bankobystrického kraja okamžite pomôcť a nasmerovať ich na ďalšiu odbornú pomoc, ako aj ich vzdelávanie a supervízia.

#BBSK #dobrykraj #mostypomoci #obetenasilia


Autor správy, foto a správu publikoval Banskobystrický samosprávny kraj on Facebook

LEAVE A RESPONSE

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *