islovak.sk

online denné spravodajstvo – žijeme Slovenskom…

Od júla 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ je účinná nová právna úprava ochrany ovzdušia 🟢 Od 1. júla 2023 nadobudol účinnosť nový zákon č. 146/2023 …

Od júla 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ je účinná nová právna úprava ochrany ovzdušia

🟢 Od 1. júla 2023 nadobudol účinnosť nový zákon č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia spolu aj s vykonávacími predpismi – vyhláškami (ich zoznam nájdete na stránke MŽP SR link: https://www.minzp.sk/ovzdusie/ochrana-ovzdusia/pravne-predpisy/ ).

✅ Hlavným cieľom novej právnej ochrane ovzdušia je zabezpečenie a udržanie dobrej kvality ovzdušia, zníženie celkových emisií a obmedzovanie emisií priamo pri zdroji.

🟢 Nová legislatíva zvyšuje právomoci štátu, okresných úradov a samospráv v boji za zlepšenie kvality ovzdušia.

🟢 Samosprávy sa môžu intenzívnejšie zapojiť do riadenia kvality ovzdušia: vypracovať programy na zlepšenie kvality ovzdušia, zriadiť nízkoemisnú zónu obmedziť, výkon vybraných činností na svojom území, napríklad drvenie odpadu či údenie v centre mesta.

🟢 Zmeny nastanú aj v oblasti povoľovania. Po novom bude možné prevádzkovať stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia, len na základe osobitného povolenia. Povolenie zdroja bude obsahovať presne určené emisné limity a podmienky prevádzkovania. Zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré už exitujú, budú mať prechodné obdobie na získanie tohto povolenia.

🟢 Zavádzajú sa odstupové vzdialenosti pre novobudované stacionárne zdroje od obytných zón, ako aj regulácia zápachu a prašnosti, a tiež sa ustanovujú požiadavky na vykonávanie osobitných činností (stavebná činnosť, štiepkovanie a hnojenie).

🟢 Zákon má zefektívniť a posilniť právomoci štátu, ustanoviť zákazy, priestupky a zvyšuje pokuty. Slovenskej inšpekcii životného prostredia umožňuje vykonať kontroly lokálnych kúrenísk a Úradu verejného zdravotníctva SR zvýšiť aktívnu účasť na hodnotení vplyvov znečistenia ovzdušia na zdravie obyvateľstva.

❗ V neposlednom rade nový zákon zakazuje uvádzanie na trh a spaľovanie tuhého druhotného paliva od 1.1. 2024 a od roku 2026 pre vybrané zariadenia.

#info #slovensko #mzpsr #ochranaprirody #ovzdušie #Legislativa


Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo životného prostredia SR on Facebook Zdroj Read More
V prípade, že nájdete chybu alebo preklep prosím kontaktujte nás.

LEAVE A RESPONSE

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *