islovak.sk

online denné spravodajstvo – žijeme Slovenskom…

OD ZAJTRA ZMENA REŽIMU NA HRANICIACH

OD ZAJTRA ZMENA REŽIMU NA HRANICIACH


OD PIATKA SA MENIA PODMIENKY VSTUPU NA ÚZEMIE SLOVENSKA, SKRACUJE SA AJ DĹŽKA KARANTÉNY

Nová vyhláška Úrad verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky, nadobúda účinnosť 15. októbra. Prinášame prehľad zmien.

REGISTRÁCIA
➡️ Registrácia cez eHranicu bude pri vstupe na SR povinná pre osoby nad 12 rokov a 2 mesiacov veku. Lehota bola stanovená tak, aby osobe vo veku 12 rokov po očkovaní uplynula potrebná doba, pri ktorej je predpoklad, že sa v organizme stihne vytvoriť dostatočná hladina ochranných protilátok.

KARANTÉNA
➡️ Dĺžka karantény po vstupe do SR sa zjednocuje s vnútroštátnou dĺžkou izolácie. Pri bezpríznakovom priebehu karantény po vstupe na Slovensko sa končí uplynutím desiateho dňa. Dĺžka karantény sa končí aj obdržaním negatívneho výsledku PCR testu vykonaného najskôr v piaty deň. (Karanténa sa netýka plne zaočkovaných osôb.)

STATUS PLNE ZAOČKOVANEJ OSOBY
➡️ Status plne zaočkovanej osoby je po novom pri vstupe na územie SR potrebné preukazovať buď COVID preukazom EÚ, alebo iným národným certifikátom tretej krajiny, ktorý musí obsahovať:
▪️ údaje o mene a priezvisku,
▪️ dátum narodenia,
▪️ názov vakcíny a jej výrobcu,
▪️ údaje o poradí očkovania a celkovom počte očkovaní danou látkou,
▪️ dátum posledného očkovania.

➡️Národný certifikát musí mať pečiatku povereného orgánu danej krajiny alebo musí byť elektronicky overiteľný a musí byť vyhotovený aj v anglickom jazyku.
➡️ Osoba, ktorá nie je schopná takto sa preukázať, sa nebude považovať za plne zaočkovanú osobu.
➡ Ak vyhláška stanovuje povinnosť preukázať sa potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 alebo potvrdením o negatívnom výsledku testu, je potvrdenie možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ, ak je vydaný.

ZOZNAM KRAJÍN BEZ POVINNOSTI TESTU PO PRÍLETE
➡️ Na zoznam krajín, pri ktorých sa pasažieri (vrátane zaočkovaných) s príletom na Slovensko nemusia preukazovať PCR testom, pribudli Spojené arabské emiráty.

VÝNIMKA Z KARANTÉNY
➡️ Na základe rokovaní s Ministerstvo dopravy a výstavby SR sa povinná karanténa po novom nebude vzťahovať na osoby, ktoré vstupujú na územie SR za účelom nevyhnutných úkonov potrebných na získanie pracovného povolenia a dokladov s tým súvisiacich pre povolanie vodiča hromadnej a kamiónovej dopravy v SR a sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie SR potvrdením o tejto skutočnosti. Tieto osoby musia zároveň disponovať negatívnym výsledkom PCR testu nie starším ako 72 hodín.

ℹ ODKAZ NA NOVÚ VYHLÁŠKU
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska%20255.pdf

Zdroj: ÚVZ SR Autor správy, foto a správu publikoval Polícia SR – Košický kraj on Facebook Zdroj Read More

LEAVE A RESPONSE

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *