islovak.sk

online denné spravodajstvo – žijeme Slovenskom…

Photos from Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov’s post

Dnešný deň, 2. 2. 2023, slávime Sviatok Obetovania Pána, ľudovo nazývanú aj Hromnice.
Je to deň, kedy si pripomíname svoje vlastné, krstné obetovanie – odovzdanie, zasvätenie Pánovi a zároveň aj Deň Zasväteného života, kedy prosíme Boha, aby si aj spomedzi nás ako Dar, vybral tých, ktorí by mu osobitnými sľubmi zasvätili celý svoj život.
Sviatok Obetovania Pána bol v Jeruzaleme známy už v 4. storočí a od 10. storočia sa týmto mariánskym sviatkom končilo obdobie Vianoc. Pôvod tohto sviatku súvisí so zákonom Izraelitov, podľa ktorého žena na 40. deň po narodení syna (alebo na 70. deň po narodení dcéry) bola povinná ísť do chrámu a podrobiť sa očisťovacej pobožnosti. Tento sviatok sa preto nazýval aj Očisťovanie Panny Márie. Liturgia svetla, ktorej symbolom sú hromničné sviece, sa vzťahuje na Krista – svetlo sveta.
Slávnosť požehnávania sviec na Hromnice má dávnu tradíciu. Hromničná svieca, symbol dnešného sviatku, nám pripomína Kristovu obetu. Svieca slúži tým, že svieti, hoci pritom sama seba stravuje … Je hlbokou osobnou skúsenosťou mnohých našich veriacich, že modlitba pri hromničnej svieci ( s vylúčením akejkoľvek poverčivosti ) chráni pred prírodnými živelnými pohromami a uľahčuje prechod do večnosti tým, ktorí umierajú v Božej prítomnosti … Ľudia zapaľovali požehnané sviece a modlili sa pri nich v ťažkých situáciách, pri prírodných katastrofách, búrkach, krupobití, od čoho pochádza aj názov Hromnice. Býva tiež zvykom zapaľovať hromničnú sviecu pri umierajúcich, aby ich duša v pokoji prešla do večnosti. Používanie požehnanej sviečky pri modlitbe je pre veriacich symbolom prítomnosti Ježiša Krista. „Hromničné“ sviece požehnám dnes pri večernej sv. omši.

Autor správy, foto a správu publikoval Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov on Facebook Zdroj Read More
Napíšte nám v prípade preklepu alebo chyby v článku. Ďakujeme

LEAVE A RESPONSE

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *