islovak.sk

online denné spravodajstvo – žijeme Slovenskom…

Photos from Košice – Mesto Košice’s post

KOŠICE NAVŠTÍVIL SPLNOMOCNENEC VLÁDY PRE RÓMSKE KOMUNITY 🙌

Primátor mesta Košice Jaro Polaček spoločne s námestníčkou primátora Lucia Gurbáľová, starostom mestskej časti Košice – Luník IX Marcelom Šaňom a ďalšími hosťami privítali v utorok (19. 3.) v Historickej radnici splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Alexandra Daška. 👐

✅ Išlo o ich prvé oficiálne stretnutie, na ktorom sa, okrem iného, zaoberali výzvou zo strany úradu splnomocnenca, zameranej na asistenciu a podporu samospráv pri zabezpečovaní opatrení na zrýchlenie sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných skupín obyvateľov.

Aj Košice, tak ako každé väčšie mesto, majú problém so sociálne vylúčenými skupinami obyvateľstva. Cieľom stretnutia splnomocnenca Daška bol najmä monitoring potrieb jednotlivých samospráv. V rámci vzájomnej diskusie sa obe strany oboznámili s možnosťou spolupráce pri riešení problémov marginalizovaných skupín obyvateľstva tak, aby mohli spoločne identifikovať potreby a hľadať riešenia. Splnomocnenec sa zaujímal o to, ako sú na tom Košice v riešení najmä tých ľudí, ktorí žijú v nedôstojných podmienkach. Na stretnutí sa venovali aj rôznym možnostiam pomoci zo strany úradu splnomocnenca, a to v oblastiach vzdelávania, sociálneho bývania, pracovnoprávnej oblasti a možnosťami začlenenia do spoločnosti. 👍

✔️ Daško tiež informoval zástupcov mesta o možnostiach čerpania finančných prostriedkov z eurofondov na riešenie problematiky marginalizovaných komunít.

✅ Diskutujúci sa zaoberali aj problematikou nelegálnych osád na území mesta, bytovým fondom mesta či možnosťou rekonštrukcie bytových priestorov vo vlastníctve mesta. Mesto Košice ako jedno z mála miest na Slovensku má spracovanú stratégiu postupného ukončovania bezdomovectva a riešenia nelegálnych osídlení, avšak na jej naplnenie potrebuje zdroje. Mesto v súčasnosti postupne rekonštruuje nevyužívané hybridné byty. Za posledných sedem rokov bolo daných do užívania 41 bytov v domoch so zmiešaným vlastníctvom. Desať bytov bolo ešte v roku 2020 prenajatých Nadácii Dedo v rámci projektu Housing first. Vďaka tomuto projektu sa už niektoré rodiny vymanili z problémov, presunuli sa do vlastného bývania a mohli sa tak naplno zaradiť do spoločnosti.

Delegácia Úradu splnomocnenca následne navštívila MČ Luník IX.


Autor správy, foto a správu publikoval Košice – Mesto Košice on Facebook

LEAVE A RESPONSE

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *