islovak.sk

online denné spravodajstvo – žijeme Slovenskom…

Photos from Prešovská archieparchia’s post

V SEMINÁRI SI ŽIACI OTESTOVALI SVOJE VEDOMOSTI Z BIBLIE

Gréckokatolícky kňazský seminár v Prešove sa stal v utorok 16. apríla miestom konania 22. ročníka Biblickej olympiády v Prešovskej archieparchii. V kaplnke seminára účastníkov – víťazov protopresbyterských kôl a prešovského arcibiskupa metropolitu vladyku Jonáša privítal o. Peter Cap, riaditeľ Diecézneho katechetického úradu Prešovskej archieparchie. Stretnutie začalo v kaplnke seminára spoločnou modlitbou Molebenu k bl. biskupovi Gojdičovi, ktorý viedol o. Jozef Harvilko, špirituál kňazského seminára.

V biblickej olympiáde /BO/ sa v 1. kategórii /5. – 9. ročník ZŠ/ stretlo 15 družstiev zastupujúcich svoj protopresbyterát a v 2. kategórii SŠ 5 družstiev. Po úvodnej modlitbe súťažiaci 1. kategórie zostali v kaplnke a vypočuli si katechézu. Počas nej súťažiaci z 2. kategórie si prezreli video nahrávky – ako jednej zo súťažných úloh, ktoré si doma pripravili. Po skončení si to zopakovali súťažiaci z 1. kategórie a potom sa obe kategórie pustili do ostatných súťažných úloh pod dohľadom odborných porôt, ktorým predsedali SSLic. Ľuboš Pavlišinovič a prof. ThDr. Daniel Slivka, PhD z Gréckokatolíckej teologickej fakulty v Prešove. Predmetom pre štúdium BO v tomto školskom roku boli Kniha Genezis 12-36, Kniha Daniel 1-6; 13, Žalm 27 a Evanjelium podľa Jána. Spoločná téma vybraných kníh: Vytrvať vo viere

Víťazom sa v 1. kategórii (5. – 9. ročník ZŠ) stalo družstvo z CZŠ sv. Egídia v Bardejove, na druhom mieste skončilo družstvo zo ZŠ Hanušovce nad Topľou a na treťom mieste družstvo zo ZŠ s MŠ Plavnica.

V 2. kategórii SŠ prvé miesto obsadilo družstvo z Gymnázia L. Stὃckella v Bardejove, druhé miesto družstvo z Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom a tretie miesto družstvo z Gymnázia bl. biskupa Gojdiča v Prešove. Obe víťazné družstvá z oboch kategórií budú reprezentovať Prešovskú archieparchiu na celoslovenskom kole.

Biblickú olympiádu organizuje Ministerstvo školstva, výskumu a vývoja mládeže Slovenskej republiky a Konferencia biskupov Slovenska cez Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. spolu s jednou z diecéz. V tomto školskom roku je to Spišská diecéza. Do BO sa zapájajú trojčlenné družstvá, ktoré reprezentujú svoju školu. Postupne cez triedne, školské, protopresbyterské/okresné a archieparchiálne/krajské kolá sa víťazi z oboch kategórií stretávajú na celoslovenskom kole. Odborná komisia pre BO pripraví niektoré zo starozákonných a novozákonných kníh, ktoré sú predmetom štúdia. Jednou zo súťažných úloh v oboch kategóriách je pripraviť scénku z biblických kníh, kde v 1. kategórií sú kritéria zamerané na jej dobovosť, kým v 2. kategórii ide o biblický odkaz pre súčasnosť.

Celkové výsledky ako aj videonahrávky biblických scénok nájdete:
https://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3970

Autor správy, foto a správu publikoval Prešovská archieparchia on Facebook Zdroj Read More
Napíšte nám v prípade preklepu alebo chyby v článku. Ďakujeme

LEAVE A RESPONSE

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *