islovak.sk

online denné spravodajstvo – žijeme Slovenskom…

Photos from Prešovská archieparchia’s post

APOŠTOLSKÝ NUNCIUS NA SLOVENSKU SA ZÚČASTNIL OSLÁV 15. VÝROČIA ZRIADENIA GRÉCKOKATOLÍCKEJ METROPOLIE NA SLOVENSKU

V sobotu 28. januára si duchovenstvo a veriaci Gréckokatolíckej cirkvi pripomenuli v katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove 15. výročie od reorganizácie tejto cirkvi a jej povýšenia na metropolitný stupeň. Slávnostnej archijerejskej svätej liturgii predsedal vladyka Peter Rusnák, apoštolský administrátor sede vacante Prešovskej archieparchie, spolu sním koncelebroval a homíliu ohlásil Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku a približne dve desiatky biskupov zo Slovenska a zahraničia.

V úvode svätej liturgie privítal Mons. Ľubomír Petrík, delegát ad omnia Prešovskej archieparchie, všetkých prítomných biskupov, kňazov, rehoľníkov a rehoľníčky, predstaviteľov štátnej správy, samosprávy zo Slovenska a z Maďarska, predstaviteľov akademickej obce a všetkých veriacich prítomných či už priamo v katedrále, ale aj pri televíznych obrazovkách a rádioprijímačoch. Priamy prenos zo slávnosti vysielala štátna televízia RTVS a Rádio Lumen.

V homílii apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Nicola Girasoli, vyjadril veľkú radosť z toho, že môže ako zástupca Svätého Otca Františka byť prítomný na slávnosti. Povýšenie Gréckokatolíckej cirkvi na metropolitný stupeň pred pätnástimi rokmi, označil za veľkú métu, ale aj nový začiatok pre miestnu cirkev. Pripomenul aj dlhú cestu utrpenia Gréckokatolíckej cirkvi a gréckokatolíckeho spoločenstva na Slovensku, ktoré vždy zachovalo vernosť, a to obzvlášť počas dlhého obdobia náboženskej neslobody, kedy mnohí veriaci znášali veľké utrpenia a tvrdé prenasledovanie až po mučeníctvo. V homílii vyzdvihol aj viac ako 14 ročné pastoračné vedenie metropolitnej cirkvi a Prešovskej archieparchie emeritným arcibiskupom Jánom Babjakom SJ. Celej cirkvi adresoval aj tieto slová vďačnosti: „V mene Svätého Otca Františka, ktorého pokorne zastupujem na Slovensku, vám znovu opakujem: ďakujem. Pápež František je hrdý na vás všetkých, na spôsob, akým si zachovávate, žijete a ohlasujete vieru. Ďakujem a pokračujte v tom s rovnakým nadšením.“

V závere slávnosti prečítal Ľubomír Petrík pozdravný list, ktorý bol zo slávnosti adresovaný Svätému Otcovi Františkovi a následne zaznelo viacero ďakovných príhovorov. Apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Nicola Girasoli odovzdal vladykovi Petrovi medailu od Svätého Otca Františka so slovami, že všetci veriaci si zaslúžia rovnakú medailu a obdiv a vďaku za to, s akou vernosťou a oduševnením zachovávajú a odovzdávajú vieru ďalším generáciám.

Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska vyzdvihol vytrvalosť, vernosť a ohromnú regeneračnú Božiu silu, ktorou Gréckokatolícka cirkev oplýva. „Ani ostré sekery komunizmu ju nerozsekali, a verím, že ani ľahostajnosť liberálneho relativizmu neudusí túto našu, opakujem – našu cirkev byzantského obradu, ktorá celú Katolícku cirkev na Slovensku zobúdza a ťahá k väčšej angažovanosti a obetavosti.“ Povzbudzujúce slová predsedu KBS vyvrcholili pozvaním k jednote a vzájomnej inšpirácii medzi našimi cirkvami a farskými spoločenstvami, lebo „keď bratia dobre žijú pospolu motivujú aj neveriacich.“

Biskup východného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Peter Mihoč poukazujúc na evanjeliovú stať o Kristovom premenení na hore Tábor, zdôraznil, že v každej cirkvi by mali byť prítomné tri stánky. Prvým je stánok litugie, ktorá je akýmsi charakteristickým obradovým znakom cirkvi, druhý stánok martýrie – svedectva a tretí stánok diakonie – služby. Biskup Mihoč povedal, že za 15 rokov metropolitného zriadenia vníma Gréckokatolícku cirkev ako veľmi sa posunula a rozvíja sa vo všetkých troch spomínaných smeroch.

Nakoniec sa prihovoril vladyka Peter Rusnák, ktorý prirovnal život Gréckokatolíckej cirkvi k životu Ježiša Krista. Rozmer Ducha, vody a krvi bol prítomný v Ježišovom živote a rovnako bol a je prítomný v Gréckokatolíckej cirkvi, ktorá si prešla svojou smrťou aj zmŕtvychvstaním. Kristu ako vinič jej dával vzrast a rozmach, s Kristom spoločne trpela a krvácala, zomrela a vstala z mŕtvych. Vladyka ďalej zacitoval žalm 128, ktorý môže byť charakteristickým vyjadrením života našej cirkvi.

Svätú liturgiu spevom doprevádzal kňazský zbor sv. Jána Damaského, ktorý bol doplnený bohoslovcami zo Zboru sv. Romana Sladkopevca.

Sprievodný program osláv 15. výročia reorganizácie Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku začal už v piatok 27. januára medzinárodnou vedeckou konferenciou, ktorá sa uskutočnila na pôde Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity a zakončený bol slávením svätej liturgie v gréckom jazyku, ktorej v pondelok 30. januára v Katedrále sv. Jána Krstiteľa predsedal vladyka Manuel Nin OSB, apoštolský exarcha z Grécka.

FOTO: Dávid Kováč

http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3788

TK KBS Bratislavská eparchia Eparchia Košice

Autor správy, foto a správu publikoval Prešovská archieparchia on Facebook Zdroj Read More
Napíšte nám v prípade preklepu alebo chyby v článku. Ďakujeme

LEAVE A RESPONSE

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *