islovak.sk

online denné spravodajstvo – žijeme Slovenskom…

Photos from Slovenský rybársky zväz’s post

Z prieskumu rýb vyplýva: Zrevitalizovaný úsek Rudavy je už po pár mesiacoch bohatší na biodiverzitu 🐟🫶

Nedávno Slovenský rybársky zväz realizoval výskum rýb na nami obnovenom úseku Rudavy. Výsledky sú viditeľné už po niekoľkých mesiacoch, odkedy sa zmenila vodná dynamika a odstránilo opevnenie dna a brehov. Boli vybrané dve lokality na ktorých sa výskum realizoval – revitalizovaný úsek a prirodzený úsek nad ním, ktorý tečie cez vojenské lesy.

➡️Z prieskumu vyberáme:
„Z hľadiska zisteného druhového spektra sme v kontraste s minuloročným prieskumom zistili viacero zmien. V úlovku úplne absentovali litofilné druhy rýb z čeľade lososovitých – pstruh potočný a pstruh dúhový.“
Toto je logický vývoj, keďže v toku sa vytvorili meandre, čím sa prúdenie, ktoré pstruhom vyhovuje, spomalilo. Pstruh nie je typická ryba nížinného úseku riek, navyše sú to druhy neresiace sa na tvrdom, kamenistom podklade, pričom Rudava má po odstránení betónových dlaždíc prirodzene piesčité dno. Takže viacero podmienok pre pstruhy sa zmenilo, pretože sa Rudava z environmentálneho hľadiska dostala bližšie k svojmu prirodzenému stavu. Pstruhy v týchto podmienkach boli vysádzané a ich populácie sa pravdepodobne udržia v nižšom, nezrevitalizovanom úseku.

Tieto informácie nás veľmi potešili:
„V prípade kvantitatívneho zhodnotenia rybích spoločenstiev sme zistili vyššie hodnoty početnosti aj biomasy na nedávno revitalizovanom úseku. Príčinou tohto javu sú pravdepodobne členitejšie podmienky dna, kde zostali zachované viaceré úseky s tvrdým kamenistým dnom ako aj častejšie striedanie plytších a hlbších partií v toku, ktoré sú osídľované spoločenstvom rýb vo vyššej početnosti.“

„Pri porovnaní početnosti na úseku pred a po jeho revitalizácii bol rozdiel markantný – viac ako 3-násobný. Tento údaj jasne nasvedčuje o zlepšení podmienok pre výskyt rýb v biotope súčasného charakteru.“

Zhodnotenie na záver správy: „Záverom je potrebné konštatovať, že vykonaná revitalizácia koryta Rudavy preukázala pozitívny efekt na miestnu faunu rýb. Toto tvrdenie je podložené výskytom viacerých chránených druhov rýb, ktoré na novo vytvorenom úseku našli vhodné podmienky a v čase regulácie tu naopak neboli vôbec prítomné. Rôznorodosť súčasných podmienok prostredia taktiež viedla ku zvýšeným hodnotám početnosti a celkovej biomasy jednotlivých druhov rýb.“

Ďakujeme za takéto zhodnotenie prieskumu pánovi Križekovi zo Slovenský rybársky zväz, z Odboru ichtyológie a ekológie rybárskych revírov.


Autor správy, foto a správu publikoval BROZ (Bratislavské regionálne ochranárske združenie) on Facebook Zdroj Read More

LEAVE A RESPONSE

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *