islovak.sk

online denné spravodajstvo – žijeme Slovenskom…

Posolstvo generálneho predstaveného na slávnosť Zoslania Ducha Svätého – Redemptoristi

„Duch Svätý je Pánom udalostí, životodarným, misionársky povzbudzujúcim Duchom v Cirkvi, ktorý nám kladie na pery správne slovo, ktorý otvára naše srdcia na výslovné ohlasovanie Slova a na zásadné obrátenie. Je prítomný v srdci spoločenstva, aby ho formoval a udržiaval, a prejavuje sa v každom spolubratovi v rôznych službách Kongregácii pre spoločné dobro. Neustále pracuje na tom, aby spolubratov pripodobnil Kristovi, aby mali rovnaké cítenie a rovnaký spôsob myslenia ako Ježiš. Rozvíja charizmy, podporuje apoštolskú činnosť prostredníctvom rôznych služieb. Oživuje komunity a robí ich členov usilovnejšími v službe Bohu v Cirkvi a vo svete. Vedie redemptoristov od sľubov, ako odpoveď na krstné zasvätenie a ako služobníkov evanjelia a spája ich s Kristovým poslaním. S jeho silou sa redemptoristi usilujú dosiahnuť úplné darovanie seba samého, aby dali odpoveď lásky prostredníctvom sľubov chudoby, čistoty a poslušnosti. Pomáha predstaveným a ostatným členom Kongregácie žiť v spoločenstve najvyššiu regulu, nasledovať Ježiša a jeho evanjelium, naše Konštitúcie, Stanovy a legitímne vyhlásené dekréty; nasledovať Božiu vôľu a plniť Kristovo poslanie. V tomto zmysle je to Duch, ktorý každého z nás povzbudzuje, aby sme spolu s Vykupiteľom boli misionármi Otca v tomto zranenom, ale nádejou naplnenom svete.“


Rím, 28. máj 2023Slávnosť Zoslania Ducha Svätého MISIONÁRI NÁDEJE V ŠĽAPAJACH VYKUPITEĽA Rok venovaný komunitnému životuKonšt. 21-75; EG 026-049; Lk 6,12-16 „Ako Duch Svätý, ktorý je nestvorená láska, je nerozlučiteľným zväzkom, ktorý spája Otca s Večným Slovom, práve …
Autor správy, foto a správu publikoval Redemptoristi on Facebook Zdroj Read More
Napíšte nám v prípade preklepu alebo chyby v článku. Ďakujeme

LEAVE A RESPONSE

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *