islovak.sk

online denné spravodajstvo – žijeme Slovenskom…

PRÍSNEJŠIE TRESTY ZA RÝCHLOSŤ A TELEFONOVANIE ZA VOLANTOM BEZ HANDSFREE Ministerstvo vnútra pripravilo návrh novely zákona o ce…

PRÍSNEJŠIE TRESTY ZA RÝCHLOSŤ A TELEFONOVANIE ZA VOLANTOM BEZ HANDSFREE

Ministerstvo vnútra pripravilo návrh novely zákona o cestnej premávke. Po vyhodnotení pripomienok bude návrh predložený na rokovanie vlády. Tu sú hlavné zmeny.

NOVÉ PORUŠENIA PRAVIDIEL CESTNEJ PREMÁVKY ZÁVAŽNÝM SPÔSOBOM
➡ Za podstatné prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti (v obci o 20 km/h a viac a mimo obce o 30 km/h a viac), držanie a obsluhovanie telefónu a obdobných zariadení bez systému „voľné ruky“ počas vedenia vozidla bude hroziť okrem pokuty aj zákaz činnosti.
➡ Tieto priestupky by mali byť po novom zaradené medzi porušenia pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom.
➡ V novelizácii zákona o priestupkoch navrhujeme umožniť prejednávať ich aj v správnom konaní. Správny orgán by tak mohol ukladať aj sankciu zákazu činnosti a ďalšie opatrenia využívané pri recidíve závažných porušení pravidiel cestnej premávky – napríklad preskúšanie odbornej spôsobilosti či zdravotnej a psychickej spôsobilosti.

ZNÍŽENIE MINIMÁLNEHO VEKU NA VEDENIE NÁKLADNÝCH ÁUT A AUTOBUSOV
➡ Novelou preberáme európsku smernicu.
➡ Umožní sa udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel nákladnej a osobnej dopravy v nižšom veku, ako je v súčasnosti. Pri skupinách C a CE sa navrhuje znížiť minimálny vek z 21 na 18 rokov a pri vozidlách skupín D a DE z 24 na 21 rokov. Pre takýchto vodičov bude platiť povinnosť byť zároveň aj držiteľom kvalifikačnej karty vodiča.
➡ Vodičské oprávnenie skupiny D a DE, ktoré bolo udelené po dovŕšení veku 21 rokov a jeho držiteľ získal len zrýchlenú základnú kvalifikáciu, bude do dovŕšenia veku 23 rokov oprávňovať len na vedenie vozidiel pravidelnej autobusovej dopravy na autobusovej linke, ktorá nepresahuje 50 km.
➡ Vodičské oprávnenie skupiny B bude oprávňovať jeho držiteľa viesť aj motorové vozidlá do 4 250 kg s pohonom na alternatívne palivá.

ℹ️ Detaily návrhu nájdete TU:
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-722


Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo vnútra SR on Facebook

LEAVE A RESPONSE

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *