islovak.sk

online denné spravodajstvo – žijeme Slovenskom…

ŠOPSR – ŠOP SR podpísala dohodu o spolupráci s Národným parkom Bükk

🤝 DLHOROČNÁ SPOLUPRÁCA CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ NA HRANICI SLOVENSKA A MAĎARSKA PRINÁŠA VÝSLEDKY 🤝

👏 Spolupráca pri manažmente chránených území v prihraničných oblastiach, koordinácia postupov v ochrane prírody, príprava cezhraničných projektov, obnova náučných chodníkov v geoparku Novohrad – Nógrád, ale aj inšpirácia a spoločné výskumné aktivity. Aj to sú výsledky, ktoré prináša dlhoročná spolupráca medzi Národným parkom Bükk a Štátnou ochranou prírody. Generálny riaditeľ ŠOP SR Dušan Karaska potvrdil pokračovanie tejto spolupráce podpisom bilaterálnej zmluvy s riaditeľkou Národného parku Bükk Rónai Kálmánné v meste Eger.

🍃 Bükki Nemzeti Park Igazgatóság je tretím najstarším a prvým horským národným parkom Maďarska. Nachádza sa najmä na území vápencových hôr a vyznačuje sa typickými krasovými útvarmi. Riaditeľstvo národného parku spravuje okrem samotného národného parku aj 9 chránených krajinných oblastí (CHKO) a desiatky ďalších osobitne chránených území, z ktorých veľká časť patrí medzi územia európskeho významu NATURA 2000. Na Slovensku park intenzívne spolupracuje so Správou CHKO Cerová vrchovina a Správou CHKO Štiavnické vrchy.

🌱 Ako uvádza riaditeľka Správy CHKO Cerová vrchovina Eva Belanová: „Spolupráca s maďarskými partnermi prebieha už od roku 1994 a prináša významné výsledky. V uplynulých rokoch sme tak spolupracovali na viacerých cezhraničných projektoch. Zaujímavé výsledky sme mali napríklad pri odbornom výskume bioty tokov Ipľa, Rimavy či rieky Slaná s prítokmi. Venovali sme sa tiež spoločnému výskumu sysľa, inváznych druhov rastlín ako aj mapovaniu migračných koridorov veľkých šeliem. V súčasnosti prebieha rozsiahly výskum hmyzej fauny na pohraničných územiach, na ktorom spolupracujeme s významnými odbornými inštitúciami a odborníkmi z Maďarska, Slovenska ako aj z Českej republiky.“

🤝 Memorandum o spolupráci na roky 2023 a 2024 umožní partnerom odbornú spoluprácu pri starostlivosti o chránené územia a chránené druhy, v rozvoji cezhraničného geoparku Nohrad- Nógrad, vybudovanie terénnych pochôdzok k objektom a náučným chodníkom, pokračovanie v spoločnej príprave cezhraničných projektov v rámci výskumu a environmentálnej výchovy ako aj hodnotenie, prepájanie a zabezpečenie ochrany a funkčnosti migračných koridorov veľkých šeliem v prihraničnej oblasti.

🍃 „Príroda nepozná hranice a je preto nesmierne dôležité, aby ochrana prírody nezastala na štátnej hranici. Spolupráca a výmena skúseností našich chránených území s maďarským partnerom nám otvára možnosti pristupovať k ochrane prírody komplexnejšie. Som rád, že slovensko- maďarská ochrana prírody prerástla do osobnej spolupráce založenej na dobrých vzťahoch,“ uzavrel generálny riaditeľ ŠOP SR Dušan Karaska.

Viac informácií na našom webe 👉 https://www.sopsr.sk/web/?cl=20973

#spolupráca #ochranaprírody #BükkiNemzetiParkIgazgatóság #chkocerovávrchovina #chkoštiavnickevrchy #štátnaochranaprírody #sopsr


ŠOP SR podpísala dohodu o spolupráci s Národným parkom Bükk Autor správy, foto a správu publikoval Štátna ochrana prírody SR on Facebook Zdroj Read More

LEAVE A RESPONSE

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *