islovak.sk

online denné spravodajstvo – žijeme Slovenskom…

ŠOPSR – V koryte rieky Kysuca došlo nelegálnou činnosťou k úhynu rýb

ℹ️ ÚHYN RÝB NA KYSUCIACH

Počas veľkonočného víkendu Enviropolícia vyšetrovala v okrese Čadca nepovolenú jazdu motorovým vozidlom v koryte rieky Kysuca, ktorej následkom bol enormný úhyn rýb. Neznámy páchateľ jazdou v koryte rieky usmrtil najmenej 300 jedincov rýb. Išlo o dospelé jedince podustvy severnej (Chondrostoma nasus) s dĺžkou tela viac ako 30 cm. V tomto čase sa ryby v danom úseku rieky zhromažďovali z dôvodu rozmnožovania – neresu.

🐟 Podustva severná je podľa Vyhlášky č 170/2021, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny, vybraným druhom živočícha. „Spoločenská hodnota tohto druhu je stanovená na 100 EUR/jedinca, preto sa v prípade niekoľko stoviek usmrtených jedincov spôsobená ekologická ujma môže pohybovať v desiatkach tisíc EUR. Okrem usmrtenia jedincov generačných rýb na neresisku, došlo s veľkou pravdepodobnosťou aj k zmareniu neresu podustvy, čím možno predpokladať ďalšie škody značného rozsahu,“ dopĺňa Juraj Hajdú, hydrobiológ ŠOP SR.

🐸🐟🦞🐦 Ako uvádza riaditeľ Správy Chránená krajinná oblasť Kysuce Ján Korňan: „Okrem podustvy severnej v rieke Kysuca evidujeme výskyt viacerých chránených druhov živočíchov, napr. druhy európskeho významu kunka žltobruchá, vydra riečna, z rýb sú to tiež hlavátka podunajská, hlaváč bieloplutvý či pĺž vrchovský. Zároveň je v rieke zistený výskyt raka riečneho, užovky obojkovej, skokana hnedého a niektorých druhov vtáctva, ktorých hniezdenie je priamo ohrozované jazdou motorovým vozidlom po koryte a brehoch toku – rybárik riečny, žltochvost horský, vodnár potočný, kalužiačik malý a pod.“

Z biotopov sa tu nachádzajú vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách, na ktoré môže mať jazda motorovým vozidlom rovnako devastačné účinky.

♻️ „Takáto činnosť nepoškodzuje teda len jednotlivé druhy, ale i celý riečny ekosystém, v ktorom sú jednotlivé zložky navzájom previazané. Napríklad podustva je významnou potravou hlavátky či vydry riečnej – preto poškodenie generačného stáda podustvy bude negatívne vplývať i na ďalšie chránené druhy živočíchov,“ upresnil Juraj Hajdú.

Vyšetrovateľ už začal trestné stíhanie vo veci ohrozenia a poškodenie životného prostredia (podľa § 300 Trestného zákona). V tomto prípade sa nevylučuje ani rozšírenie trestného stíhania aj o ďalšie trestné činy.

Viac sa dočítate v našom článku👇
http://www.sopsr.sk/web/?cl=20887

Pripájame aj link na reportáž RTVS👇
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14028/322386#944


V koryte rieky Kysuca došlo nelegálnou činnosťou k úhynu rýb Autor správy, foto a správu publikoval Štátna ochrana prírody SR on Facebook Zdroj Read More

LEAVE A RESPONSE

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *