islovak.sk

online denné spravodajstvo – žijeme Slovenskom…

Sv. Pavol Miki SJ a spol.; mučeníci; bl. Karol Spinola SJ; Šebastián Kimura SJ, kňaz a spol., mučeníci Sv. Pavol Miki bol prvým…

Sv. Pavol Miki SJ a spol.; mučeníci; bl. Karol Spinola SJ; Šebastián Kimura SJ, kňaz a spol., mučeníci

Sv. Pavol Miki bol prvým jezuitom na území dnešného Japonska a presvedčivým kazateľom. Keď sa prenasledovanie katolíkov zintenzívnilo, bol spolu s ďalšími 25 kresťanmi uväznený. Boli medzi nimi dvaja chlapci vo veku 11 a 13 rokov. Všetci boli podrobení dôkladnému a ponižujúcemu mučeniu, ktoré ich malo priviesť k odpadnutiu od viery. Nikto nebol zradený. V Nagasaki ich priviazali na kríže a prebodli skríženými kopijami.

Pavol sa narodil v Japonsku, šesť rokov po prvom pokuse hlásať evanjelium v tejto krajine. Pokrstený bol vo veku 5 rokov a od svojich 11 rokov sa vzdelával u jezuitov. Vo veku 21 rokov vstúpil do jezuitského seminára a stal sa prvým jezuitom v krajine. S ťažkosťami študoval latinčinu, ale dobre sa vyznal v budhistických doktrínach a praktikách, čo mu umožnilo úspešne čeliť miestnym učencom v diskusiách. Úspešne vyučoval katechizmus a vďaka svojim kazateľským schopnostiam sa stal jedným z najvýznamnejších misionárov v Japonsku.

Tu je vhodné pozrieť sa trochu späť, na začiatky kresťanstva v Japonsku. Ako prvý tam priniesol evanjelium jezuitský misionár svätý František Xaverský a jeho spolubratia v roku 1549. Do roku 1587 boli zodpovední za 200 000 katolíkov v krajine. Ich práca sa nezaobišla bez ťažkostí, či už išlo o cestovanie, náročný jazyk, odlišné kultúry, nepochopenie a nepriateľstvo. Tú podporovali budhistickí kňazi a feudáli, ktorí za všetkým videli politiku a boli tiež manipulovaní do nepriateľstva. Príkladom je ohováranie, že Španieli a Portugalci majú koloniálne záujmy a že misionári sú nastrčení agenti. Holandskí kalvíni sa snažili vyvolať protikatolícke nálady aj v Japonsku.

Japonský cisár bol spočiatku misionárom naklonený, pretože ich vnímal ako ľudí, ktorí rešpektujú a pomáhajú rozvíjať kultúrne tradície krajiny. Cisár Tojotomi Hidejoši (známy ako Taika-Samy) však v roku 1587 zakázal kresťanstvo a misionárov vyhnal. Nebol však príliš prísny a niektorí jezuiti obozretne pokračovali vo svojej misijnej činnosti. V roku 1593 prišli horliví františkáni z Filipín a nevediac o všetkých rizikách, verejne a veľmi nápadne vystúpili. To, čo by inde bolo prijateľné, tu bolo provokatívne. Najmä keď sa v roku 1596 zvýšilo napätie medzi Japonskom a Španielskom a cisár začal tvrdo prenasledovať kresťanov. V Osake 9. decembra uväznili 6 františkánov a 3 jezuitov; 31. decembra k nim pribudlo 15 aktívnych japonských veriacich v Meacu. Boli medzi nimi katechéti, dvaja katolícki lekári a dvaja chlapci. Všetkým okrem iného odrezali ľavé ucho a spútaných a mučených ich nosili medzi ľudí, aby ich odradili od viery. Rozhodlo sa, že ich odvezú do Nagasaki na popravu. Dvaja milosrdní a odvážni veriaci, ktorí im chceli pomôcť na ich poslednej ceste, boli zajatí a pridali sa k skupine, takže na popravu ich išlo 26.

Tu je ich prehľad. Traja jezuiti, 33-ročný Pavol Miki a dvaja spolubratia, ktorí zložili rehoľné sľuby počas pobytu vo väzení: 64-ročný katechéta Jacob Kisai a 19-ročný novic a študent teológie John Soan de Goto. Šesť františkánov: Filip de Las Casas, Francis Blanco, Francis Adauct, Gundisalvus García, Martin Aguirre a Peter Blásquez. Medzi inými: lekári František de Meako a Jáchym Sakakibara; katechéti Lev Karasuma a Pavol Suzuki; tiež Bonaventúra, František de la Parilla, Gabriel, Ján Kinuja, Kosmas Takeya, Matúš, Pavol Ibaraki, Peter Sukejiro, Tomáš Dangi, Michael Kozaki a jeho syn Tomáš Kozaki, 13-ročný Antonín a 11-ročný Louis Ibaraki.

Všetci boli ukrižovaní na kopci, ktorý sa neskôr nazýval Svätá hora. Spievali sa modlitby a ostatní boli povzbudzovaní, aby vytrvali. Vo svojom kázaní z kríža Pavol Miki vyhlásil: „Som pravý Japonec. Jediný dôvod, prečo ma zabíjajú, je ten, že som hlásal Kristovo učenie, a ďakujem Bohu, že za to zomieram… Chcem vám to všetkým zopakovať: Poproste Krista, aby vám pomohol byť šťastnými. Poslúcham Krista. Podľa jeho príkladu odpúšťam prenasledovateľom… Prosím Boha, aby sa zmiloval nad všetkými, a dúfam, že moja krv sa premení na úrodný dážď pre mojich spolukresťanov.“

Poprava bola dokončená typickým japonským spôsobom, keď boli všetci prebodnutí dvoma skríženými kopijami od bedier po ramená.

V roku 1862 ich slávnostne kanonizoval pápež Pius IX.

(Zdroj: catholica.cz)

Autor správy, foto a správu publikoval JEZUITI.sk on Facebook Zdroj Read More
Napíšte nám v prípade preklepu alebo chyby v článku. Ďakujeme

LEAVE A RESPONSE

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *