islovak.sk

online denné spravodajstvo – žijeme Slovenskom…

SVÄTÁ KATARÍNA LABOURE, DCÉRA KRESŤANSKEJ LÁSKY Z ORODUJ ZA NÁS 🙏

SVÄTÁ KATARÍNA LABOURE, DCÉRA KRESŤANSKEJ LÁSKY Z ORODUJ ZA NÁS 🙏


sv. Katarína Labouré
rehoľníčka, mystička

Svätá

* 2. máj 1806 Fain-les-Moutiers, Burgundsko, Francúzsko
† 31. december 1876 Paríž, Francúzsko

Sv. Katarína Labouré (čít. laburé) pochádzala z burgundského kraja vo východnom Francúzsku.

Tam sa narodila 2. mája 1806 v dedinke Fain-les-Moutiers (čít. fen-le-mutije).

Bola deviata z jedenástich detí skromnej roľníckej rodiny.

Jej pôvodné krstné meno bolo Zoe.

Keď mala Zoe deväť rokov, zomrela jej matka.

Vtedy sa osobitne primkla k Panne Márii ako k svojej nebeskej matke.

O tri roky neskôr jej staršia sestra, ktorá sa starala o domácnosť, odišla do rehoľnej spoločnosti Dcér kresťanskej lásky (vincentky).

Otec zveril vedenie domácnosti dvanásťročnej Zoe.

Pomáhala jej pritom staršia slúžka a mladšia sestra Antónia.

Dorastajúce dievča príkladne plnilo úlohu gazdinej.

Keď mala Zoe 14 rokov, k pravidelnej modlitbe začala vždy v piatok a sobotu pripájať aj pôst.

Keď mohla, chodila aj vo všedné dni na sv. omšu do jedného chudobinca.

Plná zaujatosť prácou a inými povinnosťami jej nedovolila chodiť do školy.

Čítať a písať sa naučila až neskôr.

No zato už pri dospievaní vážne uvažovala o svojej budúcnosti.

Chcela sa stať rehoľníčkou.

Preto odmietala ponuky k sobášu.

Keď dosiahla vek dospelosti, vo svojom 21. roku života, oznámila otcovi, že v sebe cíti rehoľné povolanie a že by chcela urobiť tak ako jej staršia sestra – odísť ku dcéram kresťanskej lásky.

Tentoraz však otec nesúhlasil a aby dcéru priviedol na iné myšlienky, poslal ju do Paríža, kde mal jej starší brat Karol reštauráciu.

Pri voľbe rehoľnej spoločnosti jej pomohol živý sen, v ktorom ju sv. Vincent de Paul povzbudil k vstúpeniu do spoločenstva Dcér kresťanskej lásky, ľudovo nazývaného vincentky.

Po čase jej to otec predsa len dovolil, a tak Zoe Labouré 21. apríla 1830 vstúpila do Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul v Paríži na Ulici du Bac 140. Tam prijala rehoľné meno Katarína.

Práve v tom čase sa mohla zúčastniť na slávnostnom prenesení ostatkov sv. Vincenta de Paul z chrámu Notre Dame (čít. notr dam) do kaplnky lazaristov (ktorých založil sv. Vincent) na ulici rue de Sevres (čít. rú d´sévr).

Už v tom čase sa začali prejavovať mimoriadne omilostenia mladej rehoľníčky v podobe videní.

V súvislosti s prenesením ostatkov zakladateľa apoštolských spoločenstiev lazaristov a Dcér kresťanskej lásky Sestre Kataríne Labouré sa po tri dni zjavovalo srdce sv. Vincenta nad malou schránkou s jeho ostatkami v kaplnke noviciátneho domu sestier na ulici rue du Bac (čít. rú dü bak).

V tom istom roku Sestra Katarína mala v júni videnia Pána Ježiša v Eucharistii a Krista Kráľa.

Okrem toho od septembra do decembra zažila aspoň päť zjavení Panny Márie.

Najdôležitejšie z nich sa odohralo 27. novembra, keď sa Panna Mária zjavila v podobe, podľa ktorej neskôr vyhotovili tzv. Zázračnú medailu P. Márie s nápisom „Ó Mária, počatá bez poškvrny hriechu, pros za nás, ktorí sa k tebe utiekame!“

Táto medaila sa rozšírila najmä po podivuhodnom obrátení židovského advokáta a bankára Alfonza Ratisbonna v januári 1842. Alfonz Ratisbonne bol veľkým odporcom kresťanstva, ale po prijatí Zázračnej medaily od priateľa sa pod vplyvom zjavenia Panny Márie stal kresťanom, katolíckym kňazom a spolu s bratom Teodorom založil rehoľné sestry a spoločenstvo kňazov Notre Dame de Sion (Sionskej Panny Márie) na obrátenie Židov.

Náhle a nečakané obrátenie Alfonza Ratisbonna vyvolalo veľký ohlas a viedlo k cirkevnému schváleniu Zázračnej medaily.

Sestra Katarína Labouré sa s mimoriadnymi omilosteniami nezdôverila nikomu okrem svojho spovedníka pátra Aladela.

Iba po jeho smrti pokladala za potrebné povedať o nich svojej predstavenej.

Počas noviciátu na nej nik nezbadal nič mimoriadne.

Bola síce nevšedne nábožná, ale pritom jednoduchá a pokojná.

Preto pri ukončení noviciátu predstavení zaznačili o nej takýto posudok: „Katarína Labouré, silná, strednej postavy, vie slabšie čítať a písať.

Má dobrú povahu a priemerný úsudok.

Je nábožná a usiluje sa o čnosť.“

S takýmto hodnotením ju poslali do chudobinca na parížskom predmestí sv. Antona.

Tam strávila 45 rokov rehoľného života.

Konala najnižšie práce okolo starých v kuchyni, v krajčovni, na gazdovskom dvore a na vrátnici.

Jej jednoduchosť, poníženosť a pokoj boli najsilnejším dôkazom toho, že omilostenia, ktoré dostala, boli pravé.

Keď sa predstavená dozvedela o jej mimoriadnych zážitkoch a vyjadrila svoj obdiv, skromná sestra je dala najavo, že sa nemá čím pýšiť.

Aj čítať a písať sa naučila až v reholi.

Ona je iba nástrojom v Božích rukách a z Božej vôle je jednoduchou posolkyňou Panny Márie.

Sestra Katarína Labouré zomrela 31. decembra 1876, teda 70-ročná. Pápež Pius XI. ju v máji 1933 vyhlásil za blahoslavenú a Pius XII. v júli 1947 za svätú.

Pri exhumácii pred blahorečením našli jej telo neporušené.

Uložili ho pod oltárom v kaplnke, kde sa jej zjavovala Panna Mária.

Dcéry kresťanskej lásky slávia aj sviatok Zjavenia nepoškvrnenej Panny Zázračnej medaily, a to deň pred sviatkom sv. Kataríny Labouré, to znamená 27. novembra.

zdroj: zivotopisy svatych sk

Majte požehnaný deň 🙂
Svätá Katarína Labouré, modli sa za nás! 🙏

Litánie k svätej Kataríne Labouré

Pane, zmiluj sa! Pane, zmiluj sa!
Kriste, zmiluj sa! Kriste, zmiluj sa!
Pane zmiluj sa! Pane zmiluj sa!

Otec na nebesiach, Bože, – zmiluj sa nad nami!
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, –
Duch Svätý, Bože, –
Svätá Trojica, jeden Boh, –

Svätá Mária, – oroduj za nás!
Svätá Božia rodička, –
Bez hriechu počatá Panna Mária, jediná Matka Spoločnosti dcér kresťanskej lásky, –
Svätá Katarína Labouré, –
Svätá Katarína, vyvolená dôverníčka Nepoškvrnenej Panny, –
Svätá Katarína, verná duchovná dcéra svätého Vincenta a svätej Lujzy, –
Svätá Katarína, príklad poslušnosti a sebazaprenia, –
Svätá Katarína, ktorá si sa pre svoju skromnosť stala milou Ježišovi a Panne Márii, –
Svätá Katarína, ktorá si vrúcne milovala presväté Srdcia Ježiša a Márie, –
Svätá Katarína, apoštolka Zázračnej medaily, vďaka ktorej sa rozliali milosti po vyprahnutej zemi, –
Svätá Katarína, nasledovníčka Ježišovho Srdca v jeho tichosti a poníženosti, –
Svätá Katarína, poverená zhotovením Zázračnej medaily, –
Svätá Katarína, ktorá si ako prvá viedla deti pod ochranou Panny Márie, –
Svätá Katarína, patrónka Združenia mariánskej mládeže, –
Svätá Katarína, ktorá si až do smrti s láskou konala najnižšie práce, –
Svätá Katarína, podľa slov evanjelia jednoduchá ako holubica, –
Svätá Katarína, starostlivá pomocníčka starých ľudí, –
Svätá Katarína, milosrdná zástankyňa chudobných a núdznych, –
Svätá Katarína, súcitná tešiteľka chorých, –
Svätá Katarína, obdarená darom proroctva, –
Svätá Katarína, radosť a ozdoba Spoločnosti dcér kresťanskej lásky, –
Svätá Katarína, Bohom oslávená zázrakmi, –

Aby sme Pannu Máriu milovali ako svoju najmilšiu Matku, – vypros nám u Nepoškvrnenej.
Aby sme si jej Zázračnú medailu veľmi cenili, nosili ju a rozširovali, –
Aby sme svoje povinnosti pokorne a svedomito plnili, –
Aby sme Pána Boha spolu s Nepoškvrnenou Matkou a s tebou v nebi naveky chválili, –

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

Oroduj za nás, svätá Katarína Labouré!
Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa: Pane, Ježišu Kriste, ty si svätej Kataríne udelil milosť stretnúť sa s tvojou Nepoškvrnenou Matkou. Daj, prosíme, aby sme si podľa jej príkladu vrúcne uctievali Pannu Máriu, a tak dosiahli radosti večného života, lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.
Autor správy, foto a správu publikoval Farnosť Bratislava – Prievoz on Facebook Zdroj Read More
Napíšte nám v prípade preklepu alebo chyby v článku. Ďakujeme

LEAVE A RESPONSE

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *