islovak.sk

online denné spravodajstvo – žijeme Slovenskom…

TARABA PRICHÁDZA S PRVÝMI LEGISLATÍVNYMI ZMENAMI PRI PREVÁDZKE MALÝCH ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD 🟢Vládny kabinet dnes schválil no…

TARABA PRICHÁDZA S PRVÝMI LEGISLATÍVNYMI ZMENAMI PRI PREVÁDZKE MALÝCH ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD

🟢Vládny kabinet dnes schválil novelu zákona o vodách. Právnu úpravu, ktorá uľahčí život vlastníkom malých čistiarní odpadových vôd, predložil na rokovanie vlády podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba.

🟢Predchádzajúca vláda novelou vodného zákona stanovila nové povinnosti pre desiatky tisíc vlastníkov malých čistiarní odpadových vôd (do 50 ekvivalentných obyvateľov), ktoré však neboli v praxi vykonateľné. Dnes schválená novela predĺži lehotu pre vlastníkov malých ČOV, ktorým vyplýva povinnosť zo zákona požiadať orgán štátnej vodnej správy o zosúladenie povolenia na osobitné užívanie vôd na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd alebo do podzemných vôd, a to až do 31. decembra 2028.

🟢Ak by sa lehota nepredĺžila, znamenalo by to nemožnosť prevádzkovania tých čistiarní odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov, ktoré majú právoplatné povolenia vydané na 6 alebo 10 rokov. Právna úprava nadobudne účinnosť po schválení parlamentom v skrátenom legislatívnom konaní 31. decembra 2023.

#envirorezort #Slovensko #novela #vláda


Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo životného prostredia SR on Facebook

LEAVE A RESPONSE

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *