islovak.sk

online denné spravodajstvo – žijeme Slovenskom…

TRESTNÁ LAVICA (72.): JE NEJAKÁ POKUTA ZA STRATU OBČIANSKEHO PREUKAZU? ➡Rizikom straty je možné zneužitie dokladov a osobných ú…

TRESTNÁ LAVICA (72.): JE NEJAKÁ POKUTA ZA STRATU OBČIANSKEHO PREUKAZU?

➡Rizikom straty je možné zneužitie dokladov a osobných údajov v ňom uvedených.

➡Pokiaľ občan nesplní zákonnú povinnosť na úseku občianskych preukazov dopustí sa priestupku, za ktorý mu môže byť uložená pokuta do 50 Eur a v blokovom konaní do 33 Eur. Skutočnosť či bude občanovi udelená pokuta za tento priestupok závisí na správnom orgáne. Správny orgán prihliadne na skutočnosti, za ktorých sa priestupok stal a zváži udelenie pokuty prípadne jej výšku.

➡Ak občan neohlási bezodkladne stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zneužitie cestovného pasu, dopustí sa priestupku na úseku cestovných pasoch, za ktorý je možné uložiť pokutu do výšky 331 Eur.

➡Nahlásenie chýbajúcich osobných dokladov rozhodne neodporúčame odkladať. Zneužiť doklady je totiž veľmi ľahké.

➡S dokladom si môže ktokoľvek vziať pôžičku, objednať tovar na splátky, môže jazdiť „na čierno“ bez cestovných lístkov a neplatiť pokuty. Zneužiť môže aj vaše rodné číslo a zariadiť si napríklad nové doklady. Následky stratených dokladov nemusí byť navyše viditeľné na prvý pohľad ale až za pár rokov, kedy to môže už riešiť exekútor.


Autor správy, foto a správu publikoval Polícia Slovenskej republiky on Facebook

LEAVE A RESPONSE

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *