islovak.sk

online denné spravodajstvo – žijeme Slovenskom…

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky: OPATRENIA PLATNÉ V ORANŽOVÝCH, ČERVENÝCH, BORDOVÝCH A ČIERNYCH OKRESOCH Od …

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky:

OPATRENIA PLATNÉ V ORANŽOVÝCH, ČERVENÝCH, BORDOVÝCH A ČIERNYCH OKRESOCH

Od pondelka 18.10.2021 je v oranžovej farbe 15 okresov, v červenej 37 okresov, 22 okresov bude podľa COVID Automatu v bordovej farbe, v čiernej ich bude 5. Aktualizáciu mapy okresov schválila vláda SR.

Úrad verejného zdravotníctva SR ponúka zosumarizované opatrenia platné pre tieto farby okresov vyplývajúce z vyhlášok.

⚫️ V čiernej fáze (3. stupeň ohrozenia) sú okresy:

Bardejov, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Stará Ľubovňa, Svidník.

🟣 V bordovej fáze (2. stupeň ohrozenia) sú okresy:

Bytča, Detva, Dolný Kubín, Humenné, Košice I.-IV., Košice-okolie, Krupina, Levoča, Liptovský Mikuláš, Michalovce, Námestovo, Ružomberok, Sabinov, Skalica, Snina, Stropkov, Tvrdošín, Veľký Krtíš, Žiar nad Hronom.

🔴 V červenej fáze (1. stupeň ohrozenia) sú okresy:

Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Gelnica, Hlohovec, Ilava, Kežmarok, Levice, Lučenec, Malacky, Martin, Medzilaborce, Myjava, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Poltár, Poprad, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Púchov, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Senica, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov, Trenčín, Turčianske Teplice, Vranov nad Topľou, Žarnovica, Žilina, Zlaté Moravce, Zvolen.

🟠 V oranžovej fáze (Ostražitosť) sú okresy:

Bratislava I.-V., Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky, Partizánske, Pezinok, Šaľa, Senec, Topoľčany, Trnava.

RÚŠKA

🟠 Oranžové okresy: Prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom, rúškom, šálom alebo šatkou je povinné v interiéroch vrátane prostriedkov verejnej dopravy a taxíkov. Povinné je aj na hromadných podujatiach, a to aj v exteriéri.

🔴 Červené okresy: V interiéroch vrátane prostriedkov verejnej dopravy a taxíkov je povinný respirátor. V exteriéri platí povinné prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom, rúškom, šálom alebo šatkou na hromadných podujatiach.

🟣⚫️ Bordové a čierne okresy: V interiéroch vrátane prostriedkov verejnej dopravy a taxíkov je povinné mať na nose aj ústach respirátor. V exteriéri platí povinné prekrytie horných dýchacích ciest, a to buď rúškom, repsirátorom, šálom alebo šatkou, ak ste od cudzích osôb menej ako dva metre.

Z prekrytia horných dýchacích ciest platia aj výnimky, ktorú sú podrobne uvedené vo vyhláške ÚVZ SR č. 250

NÁVŠTEVY V ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENIACH

Návštevníkmi budú môcť byť osoby, ktoré spĺňajú definíciu plne zaočkovanej osoby, prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami, alebo majú negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19:
• PCR alebo LAMP test nie starší ako 72 hodín od odberu.
• Antigénový test nie starší ako 24 hodín od odberu.

Netýka sa to osôb, ktoré privážajú či sprevádzajú pacientov na vyšetrenie alebo hospitalizáciu, len osôb, ktoré prichádzajú navštíviť hospitalizované osoby.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu vo svojej územnej pôsobnosti nariadiť aj miernejšie alebo prísnejšie opatrenia.

PREVÁDZKY A PODUJATIA

Prevádzky, okrem typov prevádzok stanovených vyhláškou, a organizátori hromadných podujatí si musia vybrať, v akom režime budú fungovať:

➡️ Základ: Prístup pre všetky osoby

➡️ OTP: Prístup pre očkovaných, testovaných, a po prekonaní COVID-19, pričom negatívny výsledok má byť z:
– PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín od odberu
– antigénového testu nie starší ako 48 hodín od odberu

➡️ Očkovaní: pre kompletne zaočkovaných, teda:
– 14 dní po podaní druhej dávky dvojdávkovej vakcíny
– 21 dní po zaočkovaní jednodávkovou vakcínou
– 14 dní po prvej dávke ktorejkoľvek vakcíny, ak bola osoba zaočkovaná do 180 dní od prekonania COVID-19.
– na účely vyhlášok k obmedzeniam prevádzok a organizácii hromadných podujatí sa ako kompletne zaočkované posudzujú aj deti do veku 12 rokov a 2 mesiace.

Režim, v ktorom prevádzka funguje, musí viditeľne vyznačiť vo svojich priestoroch. Organizátor hromadného podujatia rovnako musí pri vstupe viditeľne označiť, ktorým osobám umožní vstup.

Vstup a pobyt v prevádzke alebo do priestorov hromadného podujatia musí prevádzkovateľ/organizátor povoliť len zákazníkom/účastníkom vo zvolenom režime.

ℹ️ Režim (základ, OTP, kompletne zaočkovaní) na vstupe do prevádzky si nie sú povinné označiť esenciálne prevádzky a služby vymenované v § 2 odsek 2 predmetnej vyhlášky (asi relink na vyhlášku). Ide napríklad o potraviny, drogérie, lekárne, očné optiky a predajne zdravotníckych pomôcok, kúpele poskytujúce procedúry na základe návrhu lekára, predajne novín a tlačovín, predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie, knižnice, čerpacie stanice, opravovne a servis elektroniky strojov, služby STK a emisnej kontroly a podobne. Tieto prevádzky a služby si nemusia stanoviť režim ani v čiernom okrese. Ostatné prevádzky a služby, ktoré majú povolenú činnosť v čiernom okrese, si musia zvoliť režim OTP alebo režim zaočkovaní.

HROMADNÉ PODUJATIA

🟠 Oranžové okresy:

➡️ Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
➡️ OTP: v interiéri najviac 25 % kapacity, v exteriéri najviac 50 % kapacity; ak nie je možné určiť kapacitu, najviac 1000 osôb v exteriéri, 500 v interiéri
➡️ Základ: státie – exteriér max 100 osôb, státie – interiér max 50 osôb, sedenie – exteriér max 50 % kapacity priestoru na sedenie (avšak do 200 osôb), sedenie – interiér max. 25 % kapacity priestoru na sedenie (avšak do 100 osôb). Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť. Táto povinnosť neplatí pre podujatia v režime OTP alebo výlučne zaočkovaní.

🔴 Červené okresy:

➡️ Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
➡️ OTP: 25 % kapacity, pokiaľ nie je kapacita určiteľná, max. 150 osôb
➡️ Základ: max. 10 osôb
Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.

🟣 Bordové okresy:

➡️ Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
➡️ OTP: 25 % kapacity, pokiaľ nie je kapacita určiteľná, max. 50 osôb
➡️ Základ: max. 6 osôb
Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.

⚫️ Čierne okresy:

Zaočkovaní: max. 100 osôb
OTP: zakázané
Základ: zakázané
Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.

ℹ️ Podujatia (s výnimkou svadieb, večierkov, osláv a iných obdobných podujatí alebo podujatí v prevádzkach verejného stravovania), kde sú zaočkovaní všetci účastníci, sú v zelených až bordových okresoch bez kapacitného limitu. Ak je účasť vyššia ako 1000 osôb, je potrebné toto podujatie ohlásiť najneskôr 48 hodín pred začiatkom miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.

Ak sa podujatie koná v exteriéri, organizátor ho musí ohradiť a vyznačiť jeho vstup a výstup.

ŠPORTOVÉ PODUJATIA – SÚŤAŽE, LIMITY PRE ŠPORTOVCOV

🟠 Oranžové okresy:

➡️ Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
➡️ OTP: Najviac 200 osôb v interiéri alebo 400 v exteriéri
➡️ Základ: maximálne 50 osôb

🔴 Červené okresy:

➡️ Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
➡️ OTP: interiér 75 osôb na jeden sektor, exteriér 150 osôb na jeden sektor
➡️ Základ (len tréningy): 10 osôb na sektor

🟣 Bordové okresy:

➡️ Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
➡️ OTP: 50 osôb na sektor
➡️ Základ (len tréningy): 6 osôb na sektor

Divácka kapacita na športových podujatiach sa riadi všeobecnými pravidlami pre hromadné podujatia.

⚫️Čierne okresy:

➡️ Zaočkovaní: max. 100 osôb
➡️ OTP: zakázané (iba profesionálne súťaže menované vo vyhláške)
➡️ Základ: zakázané

KULTÚRNE PODUJATIA:

🟠 Oranžové okresy:

➡️ Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
➡️ OTP: Najviac 50 % kapacity priestoru, maximálne 500 osôb v interiéri alebo 1000 v exteriéri
➡️ Základ: v prípade sedenia najviac 50 % kapacity priestoru, maximálne 250 sediacich osôb v interiéri alebo 500 v exteriéri; v prípade státia najviac 50 % kapacity priestoru, maximálne 50 osôb stojacich v interiéri alebo 100 v exteriéri

🔴 Červené okresy:

➡️ Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
➡️ OTP: 50 % kapacity, avšak do 250 osôb v interiéri a do 500 osôb v exteriéri
➡️ Základ: 50 % kapacity, avšak do 50 sediacich osôb

🟣 Bordové okresy:

➡️ Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
➡️ OTP: 50 % kapacity, avšak do 150 osôb v interiéri a do 200 osôb v exteriéri
➡️ Základ: zakázané

⚫️ Čierne okresy:

➡️ Zaočkovaní: max. 100 osôb
➡️ OTP: zakázané
➡️ Základ: zakázané

Podrobnejšie informácie na https://kulturnysemafor.sk

BOHOSLUŽBY

🟠 Oranžové okresy:

➡️ Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
➡️ OTP: interiér max. 25 % kapacity priestoru, exteriér max. 50 % kapacity priestoru; pokiaľ nie je určiteľná kapacita, interiér do 500 osôb, exteriér pre 1000 osôb.
➡️ Základ: státie – exteriér max. 100 osôb, státie – interiér max. 50 osôb; sedenie – exteriér max. 50 % kapacity priestoru na sedenie (avšak do 200 osôb), sedenie – interiér max 25 % kapacity priestoru na sedenie (avšak do 100 osôb).

🔴 Červené okresy:

➡️ Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
➡️ OTP: max. 25 % kapacity priestoru (ak nie je určiteľná kapacita, max. 150 osôb)
➡️ Základ: 1 osoba / 15 m2 kapacity priestoru (ak je podlahová plocha menšia ako 150 m2, tak max. 10 osôb)

🟣 Bordové okresy:

➡️ Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
➡️ OTP: maximálne 25 % kapacity priestorov, najviac 50 osôb
➡️ Základ: 1 osoba / 15 m2 kapacity priestoru (ak je podlahová plocha menšia ako 90 m2, tak max. 6 osôb)

⚫️ Čierne okresy:

➡️ Zaočkovaní: max. 100 osôb
➡️ OTP: 1 osoba / 15 m2 kapacity priestoru (ak je podlahová plocha menšia ako 90 m2, tak max. 6 osôb)
➡️ Základ: 1 osoba / 25 m2 kapacity priestoru (ak je podlahová plocha menšia ako 150 m2, tak max. 6 osôb)

OBRAD SOBÁŠA ALEBO KRSTU

🟠 Oranžové okresy:

➡️ Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
➡️ OTP: interiér max. 25 % kapacity priestoru, exteriér max. 50 % kapacity priestoru; pokiaľ nie je určiteľná kapacita, interiér do 500 osôb, exteriér pre 1000 osôb.
➡️ Základ: sedenie najviac 25 % kapacity (najviac 100 osôb) v interiéri a 50 % (najviac 200 osôb) v exteriéri, státie najviac 50 v interiéri a 100 v exteriéri.

🔴 Červené okresy:

➡️ Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
➡️ OTP: maximálne 25 % kapacity priestorov hromadného podujatia, ak nie je možné určiť kapacitu, najviac 150 osôb
➡️ Základ: 1 osoba na 15 m2 podlahovej plochy priestoru; pokiaľ je podlahová plocha menšia ako 150 m2, v priestore sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 10 osôb.

🟣Bordové okresy:

➡️ Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
➡️ OTP: 25 % kapacity, pokiaľ nie je kapacita určiteľná, max. 50 osôb
➡️ Základ: max. 6 osôb

⚫️ Čierne okresy:

➡️ Zaočkovaní: max. 100 osôb
➡️ OTP: zakázané
➡️ Základ: zakázané

SVADBY, OSLAVY, VEČIERKY A INÉ OBDOBNÉ PODUJATIA ALEBO PODUJATIA V PREVÁDZKACH VEREJNÉHO STRAVOVANIA

Organizátor je vždy povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.

🟠 Oranžové okresy:

➡️ Zaočkovaní: najviac 100 osôb v interiéri alebo 200 osôb v exteriéri
➡️ OTP: najviac 50 osôb v interiéri alebo 100 v exteriéri
➡️ Základ: nesmú sa konať

🔴 Červené okresy:

➡️ Zaočkovaní: interiér max. 50 osôb, exteriér max. 80 osôb
➡️ OTP: interiér max. 25 osôb, exteriér max. 40 osôb
➡️ Základ: nesmú sa konať

🟣 Bordové okresy:

➡️ Zaočkovaní: max. 20 osôb
➡️ OTP: zakázané
➡️ Základ: zakázané

⚫️ Čierne okresy:

➡️ Zaočkovaní: zakázané
➡️ OTP: zakázané
➡️ Základ: zakázané

TAXISLUŽBY

🟠🔴🟣 Oranžové, červené a bordové okresy: najviac dve osoby v jednom rade – vrátane vodiča
⚫️Čierne okresy: najviac dve osoby vo vozidle

Červené, bordové a čierne okresy: po každom zákazníkovi dezinfekcia priestorov pre zákazníkov (dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom).

UMELÉ KÚPALISKÁ

🟠 Oranžové okresy:

➡️ Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
➡️ OTP: najviac 50 % kapacity
➡️ Základ: najviac 10 osôb

🔴 Červené okresy:

➡️ Zaočkovaní: 50 % kapacity
➡️ OTP: 25 % kapacity
➡️ Základ: zakázané

🟣 Bordové okresy:

➡️ Zaočkovaní: 25 % kapacity
➡️ OTP: najviac 10 osôb
➡️ Základ: zakázané

⚫️ Čierne okresy:

➡️ Zaočkovaní: najviac 10 osôb
➡️ OTP: zakázané
➡️ Základ: zakázané

Prevádzky poskytujúce služby za účelom tréningu športových klubov majú osobitné pravidlá popísané vo vyhláške.

VLEKY A LANOVKY

Vleky, teda nie uzatvorené kabínky, sú otvorené pre plne zaočkované osoby alebo osoby v režime OTP v prevádzke vo všetkých farbách COVID semaforu.

Kapacitné obmedzenia sa týkajú iba kabínkových lanoviek:

🟠 Oranžové okresy:

➡️ Zaočkovaní: bez kapacitných obmedzení
➡️ OTP: bez kapacitných obmedzení
➡️ Základ: kabínkové lanovky zakázané

🔴🟣Červené a bordové okresy:

➡️ Zaočkovaní: 50 % kapacity
➡️ OTP: kabínkové lanovky zakázané
➡️ Základ: kabínkové lanovky zakázané

⚫️ Čierne okresy:

➡️ Zaočkovaní: 25 % kapacity
➡️ OTP: kabínkové lanovky zakázané
➡️ Základ: kabínkové lanovky zakázané

OBCHODNÉ DOMY

🟠 Oranžové okresy: bez kapacitného limitu, otvorené sedacie sekcie a detské kútiky.
🔴🟣⚫️ Červené, bordové a čierne okresy: najviac 1 osoba na 15 metrov štvorcových, zatvorené sedacie sekcie a detské kútiky.

HOTELY A PODOBNÉ UBYTOVACIE SLUŽBY

🟠 Oranžové okresy:

➡️ Zaočkovaní: ubytovanie bez kapacitného limitu
➡️ OTP: ubytovanie bez kapacitného limitu
➡️ Základ: ubytovanie zakázané

🔴🟣 Červené a bordové okresy:

➡️ Zaočkovaní: ubytovanie bez kapacitných obmedzení
➡️ OTP: 2 dospelé osoby na izbe alebo členovia jednej domácnosti na samostatnej izbe
➡️ Základ: ubytovanie zakázané

⚫️ Čierne okresy:
Ubytovanie zakázané, to sa netýka dlhodobého ubytovania, karanténneho ubytovania, krátkodobého ubytovania v súvislosti s výkonom práce alebo podnikania a služieb nevyhnutného ubytovania za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia.

REŠTAURÁCIE A OSTATNÉ ZARIADENIA VEREJNÉHO STRAVOVANIA

🟠 Oranžové okresy:

➡️ Zaočkovaní: exteriér bez kapacitného limitu, v interiéri obsadenie jedného stolu najviac 4 osoby, alebo osoby z jednej domácnosti; v interiéri dvojmetrové rozostupy medzi stolmi
➡️ OTP: exteriér bez kapacitného limitu, v interiéri obsadenie jedného stolu najviac 4 osoby, alebo osoby z jednej domácnosti; v interiéri dvojmetrové rozostupy medzi stolmi
➡️ Základ: vstup len do exteriéru, na terase max 10 osôb

🔴 Červené okresy:

➡️ Zaočkovaní: exteriér bez kapacitných obmedzení, interiér 4 osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej domácnosti; v interiéri rozostup stolov najmenej 2 metre
➡️ OTP: exteriér bez kapacitných obmedzení, interiér 4 osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej domácnosti; v interiéri rozostup stolov najmenej 2 metre
➡️ Základ: okienkový predaj a rozvoz

🟣 Bordové okresy:

➡️ Zaočkovaní: exteriér bez kapacitných obmedzení, interiér 4 osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej domácnosti; v interiéri rozostup stolov najmenej 2 metre, konzumácia len posediačky
➡️ OTP: povolený len exteriér, bez kapacitných obmedzení, rozostup stolov v exteriéri najmenej 2 metre
➡️ Základ: okienkový predaj a rozvoz
Pre predaj jedál so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby neplatia obmedzenia.

⚫️ Čierne okresy:
Povolený len predaj zabalených jedál so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby.

FITNESS CENTRÁ

🟠 Oranžové okresy:

➡️ Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
➡️ OTP: 1 zákazník na 15 metrov štvorcových alebo najviac 20 zákazníkov
➡️ Základ: najviac 10 osôb

🔴 Červené okresy:

➡️ Zaočkovaní: 50 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2
➡️ OTP: 10 zákazníkov alebo 1 zákazník na 25 m2
➡️ Základ: zakázané

🟣 Bordové okresy:

➡️ Zaočkovaní: 20 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2
➡️ OTP: zakázané
➡️ Základ: zakázané

⚫️ Čierne okresy:
Zakázané pre všetky režimy.

MÚZEÁ, GALÉRIE, VÝSTAVNÉ SIENE

🟠 Oranžové okresy:

➡️ Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
➡️ OTP: bez kapacitného limitu
➡️ Základ: individuálne prehliadky len do počtu 1 osoba na 15 metrov štvorcových

🔴 Červené okresy:

➡️ Zaočkovaní: hromadné prehliadky v skupinách bez kapacitných obmedzení
➡️ OTP: hromadné prehliadky v skupinách do 10 osôb
➡️ Základ: individuálne prehliadky s obmedzením 1 návštevník na 15 m2

🟣 Bordové okresy:

➡️ Zaočkovaní: hromadné prehliadky v skupinách bez kapacitných obmedzení
➡️ OTP: individuálne prehliadky len do počtu 1 osoba na 15 metrov štvorcových
➡️ Základ: zakázané

⚫️ Čierne okresy:

➡️ Zaočkovaní: individuálne prehliadky len do počtu 1 osoba na 15 metrov štvorcových
➡️ OTP: zakázané
➡️ Základ: zakázané

WELLNESS, AKVAPARKY, PRÍRODNÉ A LIEČEBNÉ KÚPELE
Liečebne na predpis lekára: neplatia kapacitné obmedzenia

🟠 Oranžové okresy:

➡️ Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
➡️ OTP: maximálne 50 % kapacity, najviac 1000 osôb
➡️ Základ: nesmie sa používať

🔴 Červené okresy:

➡️ Zaočkovaní: pre zákazníkov ubytovaných v týchto prevádzkach bez kapacitného limitu; ak nie sú ubytované v týchto prevádzkach, najviac 10 osôb
➡️ OTP: 10 osôb iba pre zákazníkov ubytovaných v týchto prevádzkach
➡️ Základ: nesmie sa používať

🟣 Bordové okresy:
Činnosť povolená do 10 osôb len pre prevádzky, ktoré sú súčasťou ubytovacích zariadení a poskytujú služby len pre plne zaočkovaných ubytovaných hostí.

⚫️ Čierne okresy:
Zakázané pre všetky režimy


OPATRENIA PLATNÉ V ORANŽOVÝCH, ČERVENÝCH, BORDOVÝCH A ČIERNYCH OKRESOCH

Od pondelka 18.10.2021 je v oranžovej farbe 15 okresov, v červenej 37 okresov, 22 okresov bude podľa COVID Automatu v bordovej farbe, v čiernej ich bude 5. Aktualizáciu mapy okresov schválila vláda SR.

Úrad verejného zdravotníctva SR ponúka zosumarizované opatrenia platné pre tieto farby okresov vyplývajúce z vyhlášok.

⚫️ V čiernej fáze (3. stupeň ohrozenia) sú okresy:

Bardejov, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Stará Ľubovňa, Svidník.

🟣 V bordovej fáze (2. stupeň ohrozenia) sú okresy:

Bytča, Detva, Dolný Kubín, Humenné, Košice I.-IV., Košice-okolie, Krupina, Levoča, Liptovský Mikuláš, Michalovce, Námestovo, Ružomberok, Sabinov, Skalica, Snina, Stropkov, Tvrdošín, Veľký Krtíš, Žiar nad Hronom.

🔴 V červenej fáze (1. stupeň ohrozenia) sú okresy:

Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Gelnica, Hlohovec, Ilava, Kežmarok, Levice, Lučenec, Malacky, Martin, Medzilaborce, Myjava, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Poltár, Poprad, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Púchov, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Senica, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov, Trenčín, Turčianske Teplice, Vranov nad Topľou, Žarnovica, Žilina, Zlaté Moravce, Zvolen.

🟠 V oranžovej fáze (Ostražitosť) sú okresy:

Bratislava I.-V., Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky, Partizánske, Pezinok, Šaľa, Senec, Topoľčany, Trnava.

RÚŠKA

🟠 Oranžové okresy: Prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom, rúškom, šálom alebo šatkou je povinné v interiéroch vrátane prostriedkov verejnej dopravy a taxíkov. Povinné je aj na hromadných podujatiach, a to aj v exteriéri.

🔴 Červené okresy: V interiéroch vrátane prostriedkov verejnej dopravy a taxíkov je povinný respirátor. V exteriéri platí povinné prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom, rúškom, šálom alebo šatkou na hromadných podujatiach.

🟣⚫️ Bordové a čierne okresy: V interiéroch vrátane prostriedkov verejnej dopravy a taxíkov je povinné mať na nose aj ústach respirátor. V exteriéri platí povinné prekrytie horných dýchacích ciest, a to buď rúškom, repsirátorom, šálom alebo šatkou, ak ste od cudzích osôb menej ako dva metre.

Z prekrytia horných dýchacích ciest platia aj výnimky, ktorú sú podrobne uvedené vo vyhláške ÚVZ SR č. 250

NÁVŠTEVY V ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENIACH

Návštevníkmi budú môcť byť osoby, ktoré spĺňajú definíciu plne zaočkovanej osoby, prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami, alebo majú negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19:
• PCR alebo LAMP test nie starší ako 72 hodín od odberu.
• Antigénový test nie starší ako 24 hodín od odberu.

Netýka sa to osôb, ktoré privážajú či sprevádzajú pacientov na vyšetrenie alebo hospitalizáciu, len osôb, ktoré prichádzajú navštíviť hospitalizované osoby.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu vo svojej územnej pôsobnosti nariadiť aj miernejšie alebo prísnejšie opatrenia.

PREVÁDZKY A PODUJATIA

Prevádzky, okrem typov prevádzok stanovených vyhláškou, a organizátori hromadných podujatí si musia vybrať, v akom režime budú fungovať:

➡️ Základ: Prístup pre všetky osoby

➡️ OTP: Prístup pre očkovaných, testovaných, a po prekonaní COVID-19, pričom negatívny výsledok má byť z:
– PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín od odberu
– antigénového testu nie starší ako 48 hodín od odberu

➡️ Očkovaní: pre kompletne zaočkovaných, teda:
– 14 dní po podaní druhej dávky dvojdávkovej vakcíny
– 21 dní po zaočkovaní jednodávkovou vakcínou
– 14 dní po prvej dávke ktorejkoľvek vakcíny, ak bola osoba zaočkovaná do 180 dní od prekonania COVID-19.
– na účely vyhlášok k obmedzeniam prevádzok a organizácii hromadných podujatí sa ako kompletne zaočkované posudzujú aj deti do veku 12 rokov a 2 mesiace.

Režim, v ktorom prevádzka funguje, musí viditeľne vyznačiť vo svojich priestoroch. Organizátor hromadného podujatia rovnako musí pri vstupe viditeľne označiť, ktorým osobám umožní vstup.

Vstup a pobyt v prevádzke alebo do priestorov hromadného podujatia musí prevádzkovateľ/organizátor povoliť len zákazníkom/účastníkom vo zvolenom režime.

ℹ️ Režim (základ, OTP, kompletne zaočkovaní) na vstupe do prevádzky si nie sú povinné označiť esenciálne prevádzky a služby vymenované v § 2 odsek 2 predmetnej vyhlášky (asi relink na vyhlášku). Ide napríklad o potraviny, drogérie, lekárne, očné optiky a predajne zdravotníckych pomôcok, kúpele poskytujúce procedúry na základe návrhu lekára, predajne novín a tlačovín, predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie, knižnice, čerpacie stanice, opravovne a servis elektroniky strojov, služby STK a emisnej kontroly a podobne. Tieto prevádzky a služby si nemusia stanoviť režim ani v čiernom okrese. Ostatné prevádzky a služby, ktoré majú povolenú činnosť v čiernom okrese, si musia zvoliť režim OTP alebo režim zaočkovaní.

HROMADNÉ PODUJATIA

🟠 Oranžové okresy:

➡️ Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
➡️ OTP: v interiéri najviac 25 % kapacity, v exteriéri najviac 50 % kapacity; ak nie je možné určiť kapacitu, najviac 1000 osôb v exteriéri, 500 v interiéri
➡️ Základ: státie – exteriér max 100 osôb, státie – interiér max 50 osôb, sedenie – exteriér max 50 % kapacity priestoru na sedenie (avšak do 200 osôb), sedenie – interiér max. 25 % kapacity priestoru na sedenie (avšak do 100 osôb). Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť. Táto povinnosť neplatí pre podujatia v režime OTP alebo výlučne zaočkovaní.

🔴 Červené okresy:

➡️ Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
➡️ OTP: 25 % kapacity, pokiaľ nie je kapacita určiteľná, max. 150 osôb
➡️ Základ: max. 10 osôb
Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.

🟣 Bordové okresy:

➡️ Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
➡️ OTP: 25 % kapacity, pokiaľ nie je kapacita určiteľná, max. 50 osôb
➡️ Základ: max. 6 osôb
Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.

⚫️ Čierne okresy:

Zaočkovaní: max. 100 osôb
OTP: zakázané
Základ: zakázané
Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.

ℹ️ Podujatia (s výnimkou svadieb, večierkov, osláv a iných obdobných podujatí alebo podujatí v prevádzkach verejného stravovania), kde sú zaočkovaní všetci účastníci, sú v zelených až bordových okresoch bez kapacitného limitu. Ak je účasť vyššia ako 1000 osôb, je potrebné toto podujatie ohlásiť najneskôr 48 hodín pred začiatkom miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.

Ak sa podujatie koná v exteriéri, organizátor ho musí ohradiť a vyznačiť jeho vstup a výstup.

ŠPORTOVÉ PODUJATIA – SÚŤAŽE, LIMITY PRE ŠPORTOVCOV

🟠 Oranžové okresy:

➡️ Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
➡️ OTP: Najviac 200 osôb v interiéri alebo 400 v exteriéri
➡️ Základ: maximálne 50 osôb

🔴 Červené okresy:

➡️ Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
➡️ OTP: interiér 75 osôb na jeden sektor, exteriér 150 osôb na jeden sektor
➡️ Základ (len tréningy): 10 osôb na sektor

🟣 Bordové okresy:

➡️ Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
➡️ OTP: 50 osôb na sektor
➡️ Základ (len tréningy): 6 osôb na sektor

Divácka kapacita na športových podujatiach sa riadi všeobecnými pravidlami pre hromadné podujatia.

⚫️Čierne okresy:

➡️ Zaočkovaní: max. 100 osôb
➡️ OTP: zakázané (iba profesionálne súťaže menované vo vyhláške)
➡️ Základ: zakázané

KULTÚRNE PODUJATIA:

🟠 Oranžové okresy:

➡️ Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
➡️ OTP: Najviac 50 % kapacity priestoru, maximálne 500 osôb v interiéri alebo 1000 v exteriéri
➡️ Základ: v prípade sedenia najviac 50 % kapacity priestoru, maximálne 250 sediacich osôb v interiéri alebo 500 v exteriéri; v prípade státia najviac 50 % kapacity priestoru, maximálne 50 osôb stojacich v interiéri alebo 100 v exteriéri

🔴 Červené okresy:

➡️ Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
➡️ OTP: 50 % kapacity, avšak do 250 osôb v interiéri a do 500 osôb v exteriéri
➡️ Základ: 50 % kapacity, avšak do 50 sediacich osôb

🟣 Bordové okresy:

➡️ Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
➡️ OTP: 50 % kapacity, avšak do 150 osôb v interiéri a do 200 osôb v exteriéri
➡️ Základ: zakázané

⚫️ Čierne okresy:

➡️ Zaočkovaní: max. 100 osôb
➡️ OTP: zakázané
➡️ Základ: zakázané

Podrobnejšie informácie na https://kulturnysemafor.sk

BOHOSLUŽBY

🟠 Oranžové okresy:

➡️ Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
➡️ OTP: interiér max. 25 % kapacity priestoru, exteriér max. 50 % kapacity priestoru; pokiaľ nie je určiteľná kapacita, interiér do 500 osôb, exteriér pre 1000 osôb.
➡️ Základ: státie – exteriér max. 100 osôb, státie – interiér max. 50 osôb; sedenie – exteriér max. 50 % kapacity priestoru na sedenie (avšak do 200 osôb), sedenie – interiér max 25 % kapacity priestoru na sedenie (avšak do 100 osôb).

🔴 Červené okresy:

➡️ Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
➡️ OTP: max. 25 % kapacity priestoru (ak nie je určiteľná kapacita, max. 150 osôb)
➡️ Základ: 1 osoba / 15 m2 kapacity priestoru (ak je podlahová plocha menšia ako 150 m2, tak max. 10 osôb)

🟣 Bordové okresy:

➡️ Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
➡️ OTP: maximálne 25 % kapacity priestorov, najviac 50 osôb
➡️ Základ: 1 osoba / 15 m2 kapacity priestoru (ak je podlahová plocha menšia ako 90 m2, tak max. 6 osôb)

⚫️ Čierne okresy:

➡️ Zaočkovaní: max. 100 osôb
➡️ OTP: 1 osoba / 15 m2 kapacity priestoru (ak je podlahová plocha menšia ako 90 m2, tak max. 6 osôb)
➡️ Základ: 1 osoba / 25 m2 kapacity priestoru (ak je podlahová plocha menšia ako 150 m2, tak max. 6 osôb)

OBRAD SOBÁŠA ALEBO KRSTU

🟠 Oranžové okresy:

➡️ Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
➡️ OTP: interiér max. 25 % kapacity priestoru, exteriér max. 50 % kapacity priestoru; pokiaľ nie je určiteľná kapacita, interiér do 500 osôb, exteriér pre 1000 osôb.
➡️ Základ: sedenie najviac 25 % kapacity (najviac 100 osôb) v interiéri a 50 % (najviac 200 osôb) v exteriéri, státie najviac 50 v interiéri a 100 v exteriéri.

🔴 Červené okresy:

➡️ Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
➡️ OTP: maximálne 25 % kapacity priestorov hromadného podujatia, ak nie je možné určiť kapacitu, najviac 150 osôb
➡️ Základ: 1 osoba na 15 m2 podlahovej plochy priestoru; pokiaľ je podlahová plocha menšia ako 150 m2, v priestore sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 10 osôb.

🟣Bordové okresy:

➡️ Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
➡️ OTP: 25 % kapacity, pokiaľ nie je kapacita určiteľná, max. 50 osôb
➡️ Základ: max. 6 osôb

⚫️ Čierne okresy:

➡️ Zaočkovaní: max. 100 osôb
➡️ OTP: zakázané
➡️ Základ: zakázané

SVADBY, OSLAVY, VEČIERKY A INÉ OBDOBNÉ PODUJATIA ALEBO PODUJATIA V PREVÁDZKACH VEREJNÉHO STRAVOVANIA

Organizátor je vždy povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.

🟠 Oranžové okresy:

➡️ Zaočkovaní: najviac 100 osôb v interiéri alebo 200 osôb v exteriéri
➡️ OTP: najviac 50 osôb v interiéri alebo 100 v exteriéri
➡️ Základ: nesmú sa konať

🔴 Červené okresy:

➡️ Zaočkovaní: interiér max. 50 osôb, exteriér max. 80 osôb
➡️ OTP: interiér max. 25 osôb, exteriér max. 40 osôb
➡️ Základ: nesmú sa konať

🟣 Bordové okresy:

➡️ Zaočkovaní: max. 20 osôb
➡️ OTP: zakázané
➡️ Základ: zakázané

⚫️ Čierne okresy:

➡️ Zaočkovaní: zakázané
➡️ OTP: zakázané
➡️ Základ: zakázané

TAXISLUŽBY

🟠🔴🟣 Oranžové, červené a bordové okresy: najviac dve osoby v jednom rade – vrátane vodiča
⚫️Čierne okresy: najviac dve osoby vo vozidle

Červené, bordové a čierne okresy: po každom zákazníkovi dezinfekcia priestorov pre zákazníkov (dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom).

UMELÉ KÚPALISKÁ

🟠 Oranžové okresy:

➡️ Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
➡️ OTP: najviac 50 % kapacity
➡️ Základ: najviac 10 osôb

🔴 Červené okresy:

➡️ Zaočkovaní: 50 % kapacity
➡️ OTP: 25 % kapacity
➡️ Základ: zakázané

🟣 Bordové okresy:

➡️ Zaočkovaní: 25 % kapacity
➡️ OTP: najviac 10 osôb
➡️ Základ: zakázané

⚫️ Čierne okresy:

➡️ Zaočkovaní: najviac 10 osôb
➡️ OTP: zakázané
➡️ Základ: zakázané

Prevádzky poskytujúce služby za účelom tréningu športových klubov majú osobitné pravidlá popísané vo vyhláške.

VLEKY A LANOVKY

Vleky, teda nie uzatvorené kabínky, sú otvorené pre plne zaočkované osoby alebo osoby v režime OTP v prevádzke vo všetkých farbách COVID semaforu.

Kapacitné obmedzenia sa týkajú iba kabínkových lanoviek:

🟠 Oranžové okresy:

➡️ Zaočkovaní: bez kapacitných obmedzení
➡️ OTP: bez kapacitných obmedzení
➡️ Základ: kabínkové lanovky zakázané

🔴🟣Červené a bordové okresy:

➡️ Zaočkovaní: 50 % kapacity
➡️ OTP: kabínkové lanovky zakázané
➡️ Základ: kabínkové lanovky zakázané

⚫️ Čierne okresy:

➡️ Zaočkovaní: 25 % kapacity
➡️ OTP: kabínkové lanovky zakázané
➡️ Základ: kabínkové lanovky zakázané

OBCHODNÉ DOMY

🟠 Oranžové okresy: bez kapacitného limitu, otvorené sedacie sekcie a detské kútiky.
🔴🟣⚫️ Červené, bordové a čierne okresy: najviac 1 osoba na 15 metrov štvorcových, zatvorené sedacie sekcie a detské kútiky.

HOTELY A PODOBNÉ UBYTOVACIE SLUŽBY

🟠 Oranžové okresy:

➡️ Zaočkovaní: ubytovanie bez kapacitného limitu
➡️ OTP: ubytovanie bez kapacitného limitu
➡️ Základ: ubytovanie zakázané

🔴🟣 Červené a bordové okresy:

➡️ Zaočkovaní: ubytovanie bez kapacitných obmedzení
➡️ OTP: 2 dospelé osoby na izbe alebo členovia jednej domácnosti na samostatnej izbe
➡️ Základ: ubytovanie zakázané

⚫️ Čierne okresy:
Ubytovanie zakázané, to sa netýka dlhodobého ubytovania, karanténneho ubytovania, krátkodobého ubytovania v súvislosti s výkonom práce alebo podnikania a služieb nevyhnutného ubytovania za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia.

REŠTAURÁCIE A OSTATNÉ ZARIADENIA VEREJNÉHO STRAVOVANIA

🟠 Oranžové okresy:

➡️ Zaočkovaní: exteriér bez kapacitného limitu, v interiéri obsadenie jedného stolu najviac 4 osoby, alebo osoby z jednej domácnosti; v interiéri dvojmetrové rozostupy medzi stolmi
➡️ OTP: exteriér bez kapacitného limitu, v interiéri obsadenie jedného stolu najviac 4 osoby, alebo osoby z jednej domácnosti; v interiéri dvojmetrové rozostupy medzi stolmi
➡️ Základ: vstup len do exteriéru, na terase max 10 osôb

🔴 Červené okresy:

➡️ Zaočkovaní: exteriér bez kapacitných obmedzení, interiér 4 osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej domácnosti; v interiéri rozostup stolov najmenej 2 metre
➡️ OTP: exteriér bez kapacitných obmedzení, interiér 4 osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej domácnosti; v interiéri rozostup stolov najmenej 2 metre
➡️ Základ: okienkový predaj a rozvoz

🟣 Bordové okresy:

➡️ Zaočkovaní: exteriér bez kapacitných obmedzení, interiér 4 osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej domácnosti; v interiéri rozostup stolov najmenej 2 metre, konzumácia len posediačky
➡️ OTP: povolený len exteriér, bez kapacitných obmedzení, rozostup stolov v exteriéri najmenej 2 metre
➡️ Základ: okienkový predaj a rozvoz
Pre predaj jedál so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby neplatia obmedzenia.

⚫️ Čierne okresy:
Povolený len predaj zabalených jedál so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby.

FITNESS CENTRÁ

🟠 Oranžové okresy:

➡️ Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
➡️ OTP: 1 zákazník na 15 metrov štvorcových alebo najviac 20 zákazníkov
➡️ Základ: najviac 10 osôb

🔴 Červené okresy:

➡️ Zaočkovaní: 50 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2
➡️ OTP: 10 zákazníkov alebo 1 zákazník na 25 m2
➡️ Základ: zakázané

🟣 Bordové okresy:

➡️ Zaočkovaní: 20 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2
➡️ OTP: zakázané
➡️ Základ: zakázané

⚫️ Čierne okresy:
Zakázané pre všetky režimy.

MÚZEÁ, GALÉRIE, VÝSTAVNÉ SIENE

🟠 Oranžové okresy:

➡️ Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
➡️ OTP: bez kapacitného limitu
➡️ Základ: individuálne prehliadky len do počtu 1 osoba na 15 metrov štvorcových

🔴 Červené okresy:

➡️ Zaočkovaní: hromadné prehliadky v skupinách bez kapacitných obmedzení
➡️ OTP: hromadné prehliadky v skupinách do 10 osôb
➡️ Základ: individuálne prehliadky s obmedzením 1 návštevník na 15 m2

🟣 Bordové okresy:

➡️ Zaočkovaní: hromadné prehliadky v skupinách bez kapacitných obmedzení
➡️ OTP: individuálne prehliadky len do počtu 1 osoba na 15 metrov štvorcových
➡️ Základ: zakázané

⚫️ Čierne okresy:

➡️ Zaočkovaní: individuálne prehliadky len do počtu 1 osoba na 15 metrov štvorcových
➡️ OTP: zakázané
➡️ Základ: zakázané

WELLNESS, AKVAPARKY, PRÍRODNÉ A LIEČEBNÉ KÚPELE
Liečebne na predpis lekára: neplatia kapacitné obmedzenia

🟠 Oranžové okresy:

➡️ Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
➡️ OTP: maximálne 50 % kapacity, najviac 1000 osôb
➡️ Základ: nesmie sa používať

🔴 Červené okresy:

➡️ Zaočkovaní: pre zákazníkov ubytovaných v týchto prevádzkach bez kapacitného limitu; ak nie sú ubytované v týchto prevádzkach, najviac 10 osôb
➡️ OTP: 10 osôb iba pre zákazníkov ubytovaných v týchto prevádzkach
➡️ Základ: nesmie sa používať

🟣 Bordové okresy:
Činnosť povolená do 10 osôb len pre prevádzky, ktoré sú súčasťou ubytovacích zariadení a poskytujú služby len pre plne zaočkovaných ubytovaných hostí.

⚫️ Čierne okresy:
Zakázané pre všetky režimy Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky on Facebook

LEAVE A RESPONSE

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *