islovak.sk

online denné spravodajstvo – žijeme Slovenskom…

Za tejto vlády štát samosprávy „týral“! Dá sa aj reálne pomáhať? Krízové obdobie, v ktorom sa nachádzame, sa mimoriadne negatív…


Za tejto vlády štát samosprávy „týral“! Dá sa aj reálne pomáhať?

Krízové obdobie, v ktorom sa nachádzame, sa mimoriadne negatívne odráža na samosprávach. Nebudem tu opisovať problémy, aké sa hromadia, ani ich dôvody, všetci ich poznáme alebo tušíme. Existuje cesta, ako obciam a mestám relatívne rýchlo pomôcť naštartovať ekonomický rast a cez nich vlastne pomôcť celej slovenskej ekonomike ako takej.

Prvým krokom by malo byť posilnenie majetkovej bázy obcí prevodom pozemkov v správe Slovenského pozemkového fondu (SPF), ktoré sa nachádzajú v intravilánoch, do správy miest a obcí. S tým, že časť vybraných pozemkov, kde je vlastník Slovenská republika, na ktorých nie je žiadna stavba a do istej výmery, napr. konsenzuálne do 2 hektárov, by bola priamo prevedená do vlastníctva obcí. Jednoduchým zákonom by sa odbremenil SPF, ktorého hlavnou úlohou by aj tak malo byť spravovať ornú pôdu v extraviláne a ktorý pozemky v intravilánoch obcí a miest nijako nezveľaďuje, nevie využiť a ak aj v ojedinelých prípadoch áno, tak obec to dokáže ešte efektívnejšie. Navyše fond zo skúsenosti pracuje pomaly, rozhoduje zdĺhavo, čo by sa obci, znalej pomerov a pod priamejším tlakom obyvateľov, nestalo. Odbrzdila by sa veľká masa ekonomickej aktivity, lebo obce by získali pozemky, na ktorých môžu stavať, môžu ich výhodne predávať, prenajímať, alebo inak ekonomicky zhodnotiť. Stratila by sa blokácia majetkovej nevysporiadanosti v prípade eurofondov, ktoré obciam často bránia ísť do výziev, pretože musia čakať za spomalenou prácou SPF a nestihnú sa zapájať. A aj privátny sektor by si vydýchol, lebo len získať súhlas vlastníka pozemku od spf na výstavbu je malé časové aj byrokratické peklo. Obec by konala iste rýchlejšie a bola by to vzpruha aj pre stavebníctvo a iné oblasti.

Náš štát došiel do bodu, kedy je forma čerpania eurofondov už hanbou. Namiesto toho, aby sme využili túto možnosť veľkou lyžicou, sami si podrážame nohy. Kým okolité národy, najmä Poliaci a Česi, chápu eurofondy ako historickú šancu a posun krajiny vyššie, našinci ju pochopili ako nástroj byrokratickej tyranie a spôsob ako ničiť žiadateľom život, nervy a neraz priviesť na okraj krachu. Úradníci, namiesto, aby pomáhali a hľadali cestu ako pomôcť a urýchliť úspešné ukončenie, radšej chápu projekt ako meranie rozdielu 0,00001 milimetra stroja, či stavby oproti projektu, ako nekonečné dokladanie potvrdení, vyjadrení, vyhlásení, označení, certifikátov a pod. Samospráva tým tiež trpí, nielen žiadatelia v súkromnom sektore. Nejedno zastupiteľstvo už si chcelo odhlasovať, aby obec nikdy do žiadnej výzvy nešla. Štát musí prestať byť pápežskejší ako pápež. Vstúpiť do zmlúv s EÚ, znížiť naše požiadavky na kontroly, a následne vytvoriť tlak cez na úradníkov ministerstiev a iných riadiacich orgánov, aby zmyslom kontrol prestala byť šialená byrokratizácia procesu a šikana za maličkosti, ale len a iba overenie existencie ukazovateľov projektu a zrealizovanie a funkčnosť samotného predmetu. Ideálne by bolo, aby samosprávy vôbec nemali povinnosť archivovať a predkladať dokumentácie k projektu, ale toto musí mať k dispozícií riadiaci orgán. Starosta sa nesmie triasť pred kontrolami a počas celého monitorovacieho obdobia, čo ešte všetko mu v šanónoch vytknú. Má sa triasť iba o praktickú stránku veci a to napr. či ihrisko stojí, alebo či zberný dvor slúži. Kde sme to došli, aby starostovia a ich zamestnanci trávili penzum času papierovaním a strachom z NKÚ a NAKY z projektov z pred dvoch, troch, štyroch rokov. Starosta a jeho zamestnanci musia mať po skončení jedného projektu pokoj a právnu istotu, že je všetko v poriadku a mohli sa s vervou a plným sústredením pustiť do novej výzvy. Prestaňme byť národom, ktorý si sám podráža nohy. Povinnosť evidovať a archivovať dokumentáciu k projektom treba v plnosti presunúť zo žiadateľa na riadiaci orgán, kde potom aj NKÚ aj iné orgány sa budú obracať, a u žiadateľa preveria maximálne skutkový stav existencie toho, čo malo byť výsledkom projektu. Bude to ohromné odbremenenie miest a obcí, príslušní zamestnanci alebo starostovia a primátori sa konečne budú pozerať s víziou dopredu a nie s obavami dozadu. Uvoľní sa im viac času a energie a hlavne chuti do nových výziev.

Preklenúť krízové obdobie môže štát pomôcť investíciou do verejných projektov. Je to známa Keynesiánska poučka, kde sa v súvislosti so Slovenskom uvádza hlavne výstavba diaľnic. S tým sa dá súhlasiť, ale sú dve nuansy. Príprava výstavby je tak komplikovaná a časovo náročná, že sa často stráca efekt rýchleho makroekonomického nástroja. A druhý nedostatok je, že bohužiaľ, diaľnice stavajú firmy cudzie. O to je efekt “naštartovania” ekonomiky cez verejné investície oslabený. Pritom je tu možnosť omnoho lacnejšia, ktorá pomôže ekonomike, pomôže samosprávam a má aj iné pozitívne dopady. Výstavba športovej infraštruktúry. Je spravodlivá, lebo je realizovateľná aj v obciach a mestách mimo trasy diaľnic. Je lacnejšia, lebo za cenu kilometra diaľnice možno postaviť desiatky športových kapacít. A hlavne, pri výstavbe napr. atletického areálu sa skôr nájdu a zúčastnia slovenské, možno aj mieste firmy. Efekt pomoci ekonomike je priamejší. Štát musí prísť urýchlene s veľkou a ucelenou grantovou schémou, kde sa stanovia v spolupráci so zväzmi potreby, napr. 15 nových hokejových štadiónov, jeden skokanský areál pre lyžiarov, národné centrum pre curling, 20 atletických areálov, 4 strelnice, to proste pripravia profesionáli, mestá a obce si to “rozchytajú” podľa svojich tradícií, priorít a možností, zväzy budú mať symbolické spolufinancovanie, ktoré len bude mať za účel regulovať ich “apetít” pri určovaní priorít. Obce o niečo vyššie spolufinancovanie, ale stále nie odradzujúce (napr. do 15 %) a zvyšok pôjde z rozpočtu štátu. Miliarda naliata ročne do výstavby športovej infraštruktúry nielenže spoľahlivo pomôže naštartovať niektoré sektory ekonomiky, ale hlavne pomôže samosprávam. O tom, že sa v krajine zvýši index šťastia a zlepší zdravotný stav populácie, najmä detí, netreba zbytočne písať. A šport ako nástroj národnej hrdosti konečne začne dostávať infraštruktúrne podhubie. To zázemie, aké v 21. storočí potrebuje Slovensko, aby zase raz mohlo byť hrdé na svoje výsledky a zviditeľnilo sa na pravidelnej báze ako krajina vyspelá a športovo na výške.

Samosprávy trápi veľmi veľa problémov. Mojim cieľom v článku bolo ukázať, že zmenou zákona, zmenou správania sa úradníkov pod tlakom zhora a odklonením len malej časti výdavkov v rozpočte sa dá mestám a obciam ohromne pomôcť. A takých línií pomoci sa dá, na odporúčanie starostov, primátorov a odborníkov, vymyslieť veľmi veľa. Len treba vôľu a myslieť v prospech veci. Pronárodne a úprimne pre ľudí.

Ján Krišanda

Podpredseda SNS Autor správy, foto a správu publikoval Slovenská národná strana on Facebook Zdroj Read More

LEAVE A RESPONSE

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *