islovak.sk

online denné spravodajstvo – žijeme Slovenskom…

ZÁPISY DETÍ DO MATERSKÝCH ŠKÔL SA USKUTOČNIA ZAČIATKOM MÁJA Od 2. do 4. mája 2022 v čase od 9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 1…

ZÁPISY DETÍ DO MATERSKÝCH ŠKÔL SA USKUTOČNIA ZAČIATKOM MÁJA

Od 2. do 4. mája 2022 v čase od 9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 16:30 hod. čakajú rodičov zápisy detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je možné podať od 1. do 31. mája 2022, pričom prijímanie je limitované kapacitnými možnosťami jednotlivých materských škôl.

📆Termíny zápisov:

📌2. 5. 2022: Radvaň, Fončorda, Podlavice
(MŠ Radvanská 26, MŠ Radvanská 28, MŠ Kremnička 22, MŠ Jilemnického 8, MŠ Družby 3, MŠ Nová 2, MŠ Tulská 25, MŠ Šalgotarjánska 5, MŠ Na Lúčkach 2, MŠ Buková 22)

📌3. 5. 2022: Rudlová – Sásová
(MŠ Odbojárov 9, MŠ Sásovská cesta 21, MŠ Magurská 14, MŠ Karpatská 3, MŠ Strážovská 3, MŠ Tatranská 63)

📌4. 5. 2022: Centrum mesta
(MŠ Lazovná 32, MŠ Horná 22, MŠ Cesta k nemocnici 37, MŠ Profesora Sáru 3, MŠ 9. mája 26, MŠ Na Starej tehelni 7, MŠ Trieda SNP 77, MŠ 29. augusta 14, MŠ Hronská 18, MŠ Jakubská cesta 77, MŠ Senická cesta 82)

Termín zápisu do materskej školy, ktorá je súčasťou Základnej školy Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica a materskej školy, ktorá je súčasťou Základnej školy, Radvanská 1 v Banskej Bystrici je uverejnený na webovej stránke škôl.

Viac informácií o povinnom predprimárnom vzdelávaní či to, ako postupovať v prípade, že dieťa nedosiahne školskú spôsobilosť, sa dočítate v tlačovej správe 👉🏼 https://www.banskabystrica.sk/aktuality/2022/zapisy-deti-do-materskych-skol-sa-uskutocnia-zaciatkom-maja/, alebo na webovej stránke mesta v sekcii Školstvo – Materské školy.


Autor správy, foto a správu publikoval Mesto Banská Bystrica on Facebook Zdroj Read More

LEAVE A RESPONSE

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *