islovak.sk

online denné spravodajstvo – žijeme Slovenskom…

ℹ️ Minister Ján Budaj presadil dôležité zmeny, ktoré podporia triedenie a recykláciu odpadu a zároveň obmedzia skládkovanie ♻️ …

ℹ️ Minister Ján Budaj presadil dôležité zmeny, ktoré podporia triedenie a recykláciu odpadu a zároveň obmedzia skládkovanie ♻️

➡️ Slovensko má cieľ do roku 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ dosiahnuť 6️⃣0️⃣%-né triedenie a recyklovať aspoň 5️⃣5️⃣% všetkého komunálneho odpadu, pričom do roku 2035 nesmie na skládkach skončiť viac ako 10 % komunálneho odpadu. Splniť tieto ciele pomôžu jasné pravidlá v odpadovom hospodárstve. Vládny kabinet v tejto súvislosti schválil strategický dokument – Program odpadového hospodárstva SR na roky 2021 až 2025 z dielne ministerstva životného prostredia, ktorý posunie Slovensko k modernej a čistejšej krajine.

♻️ Podpora triedenia odpadu priamo pri zdroji, recyklácia odpadov a výrazné zníženie skládkovania je prioritou ministerstva životného prostredia (MŽP) pod vedením Jána Budaja. „V nedávnych dňoch nám Európska komisia oznámila, že v dôsledku dlhodobého zanedbávania odpadového hospodárstva predchádzajúcimi vládami čelíme infringementu z Európskej komisie. Zo všetkých síl sa snažíme ochrániť ľudí a prírodu pred zbytočným odpadom a skládkam, ale dobiehanie zaostávania ide ťažko,“ zdôraznil minister Ján Budaj.

➡️🟢 Program odpadového hospodárstva (POH) definuje hlavný cieľ odpadového hospodárstva, ktorým je posun od materiálového zhodnocovania k predchádzaniu vzniku odpadu. POH sa v tejto súvislosti zameriava aj na opätovné použitie, podporu triedenia odpadu pri zdroji a recyklácie, lepšie využívanie bioplastov a tiež zavedenie povinnosti triediť textilný odpad.

⬇️♻️ So znížením miery skládkovania pomôžu na Slovensku predovšetkým už existujúce zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadov. MŽP sa v tomto smere spolieha najmä na cementárne, ktoré majú oproti iným zariadeniam na energetické zhodnocovanie odpadov výrazný benefit. „Vzniknutý popol, ktorý vzniká pri spaľovaní odpadov, sa stáva pevnou súčasťou zloženia cementu a neskončí na skládke,“ doplnil minister Budaj.

➡️🟢 POH sa zameriava tiež na lepšiu recykláciu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Práve biologicky rozložiteľný odpad tvorí až 4️⃣6️⃣ % zmesového komunálneho odpadu končiaceho na skládkach. Skládkovanie bioodpadu má výrazne negatívny vplyv z hľadiska emisií skleníkových plynov a znečisťovania povrchových a podzemných vôd, ale tiež pôdy a ovzdušia. MŽP v tejto súvislosti pripraví legislatívnu zmenu, ktorá nastaví pravidlá pre zariadenia na zhodnocovanie odpadov – predovšetkým pre kompostárne. Počíta sa aj so zavedením značky kvality pre kvalitný kompost.

📣🟢 Podľa slov ministra Jána Budaja je dôležité bioodpad premeniť na kompost, ktorý dodá pôde potrebnú biologickú výživu. „Samostatným zberom bioodpadu a jeho spracovaním v kompostárňach sa zmenší tlak na kapacitu skládok a pomôže sa aj slovenskej pôde, ktorej chýbajú živiny kvôli prechemizovanej poľnohospodárskej výrobe,“ uzavrel minister Budaj.

ℹ️♻️Preferovanou možnosťou náhrady tradičných plastov z pohľadu ich dopadu na životné prostredie a nakladanie s nimi sú bioplasty vyrobené z obnoviteľných zdrojov surovín. Ide o biologicky rozložiteľné plasty, ktoré nie sú recyklovateľné spolu s tradičnými syntetickými plastami. Bioplasty sa čoraz častejšie využívajú ako náhrada za jednorazové plasty na festivaloch, trhoch a rôznych verejných podujatiach. MŽP pripraví pravidlá pre triedený zber bioplastov na verejných podujatiach do roku 2025.

Celosvetovým problémom je aj textilný odpad. 👚👕👖🩳 V roku 2018 skončilo na slovenských skládkach 16 % textilných odpadov, pričom recyklácia textilných odpadov dosiahla 29 %. Nepotrebné oblečenie putuje priamo do čiernych nádob na zmesový komunálny odpad a skončí na skládke odpadov. Textilný odpad sa zbiera na Slovensku iba na dobrovoľnej báze väčšinou charitatívnymi organizáciami. MŽP chce preto vytvoriť funkčný systém pre textil v zákone o odpadoch s účinnosťou od 1. januára 2025.

#mzpsr #janbudaj #slovensko #zivotneprostredie #recyklacia #recycle #reduce #reuse #odpad #recyklaciaodpadu #skladkovanie #triedenie #bioodpad #textil


Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo životného prostredia SR on Facebook Zdroj Read More
V prípade, že nájdete chybu alebo preklep prosím kontaktujte nás.

LEAVE A RESPONSE

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *