islovak.sk

online denné spravodajstvo – žijeme Slovenskom…

✅SPUSTILI SME VÝSTAVBU PREDĹŽENIA ELEKTRIČKOVEJ TRATE V PETRŽALKE Zhotoviteľovi sme odovzdali stavenisko a po náročnej príprave…

✅SPUSTILI SME VÝSTAVBU PREDĹŽENIA ELEKTRIČKOVEJ TRATE V PETRŽALKE

Zhotoviteľovi sme odovzdali stavenisko a po náročnej príprave projektu a verejnom obstarávaní sme tak zahájili samotnú výstavbu 3,9 km predĺženia električkovej trate v Petržalke od súčasnej konečnej Jungmannova po Janíkov dvor.

Práce budú prebiehať súčasne na viacerých stavebných objektoch situovaných pozdĺž celého úseku novej trate. Vzhľadom na to, že nová trať bude križovať viaceré cestné komunikácie, ktoré bude nutné upraviť alebo prestavať, počas prác nevyhnutne vzniknú aj dočasné dopravné obmedzenia, o ktorých vás budeme včas vopred informovať tabuľami v teréne, na www.petrzalskaelektricka.sk a na sociálny sieťach mesta.

🌳ZELENÁ TRAŤ🌳
Jedna z prvých aktivít, ktoré sa majú začať už tento týždeň, je odstraňovanie stromov a náletových drevín, ktoré sa nachádzajú v priestore novej trate a súvisiacich inžinierskych sietí. Tieto dreviny budú nahradené výrazne väčším množstvom nových, kvalitne vysadených stromov a zelene.

Kostru vegetačných úprav bude tvoriť 1512 nových vzrastlých stromov vysadených v stromoradiach, ktoré budú lemovať električkovú trať, cyklistické či pešie chodníky, ale aj v skupinových výsadbách vo vybraných lokalitách a lokálne budú stromy integrované aj do nových plôch nástupísk.

✅Sadiť sa budú domáce kultivary ako javory, jasene, lipy, duby, topole, čerešne, jarabiny, hraby a aj druhy s výraznými kvetmi či farebnými listami ako napr. okrasné čerešne, okrasné hrušky, žltolisté agáty, pagaštany alebo červenolisté javory.
✅V priestore koľajísk sa vysadí 22 755 m2 rozchodníka podobne ako na zrekonštruovanej Dúbravsko-Karloveskej radiále.
✅V okolí novej trate pribudne tiež 9 925 m2 kríkov, 2 637 m2 trvaliek, 9 114 m2 lúčnych porastov a 180 228 m2 trávnikov

🏗️ROZSIAHLE STAVEBNÉ PRÁCE🏗️
Okrem novej električkovej trate a 7 nových zastávok, projekt zahŕňa aj úpravu 490 m existujúcej trate od Bosákovej po Jungmannovu, vybudovanie 9 križovatiek riadených dopravnou signalizáciou, 6 km novej segregovanej cyklotrasy pozdĺž trate a výstavbu 4 nových mostných objektov.

✅Nový združený most pre cestnú aj električkovú dopravu vznikne na Rusovskej ceste
✅Most pre električkovú dopravu ponad Chorvátske rameno
✅Most pre cestnú dopravu na Kutlíkovej ulici
✅Lávka pre peších a cyklistov ponad Chorvátske rameno.
✅Upravíme aj existujúci most na Panónskej ceste na konci trasy tak, aby na ňom mohli zastavovať autobusy MHD. Nové rampy prepoja túto zastávku pre autobusy s novou zastávkou električky.
✅Súčasťou prác budú aj prekládky inžinierskych sietí a úpravy koryta Chorvátskeho ramena.
✅Za konečnou zastávkou Janíkov dvor pribudne slučkové obratisko vrátane haly dennej kontroly a ošetrenia, čo bude mať pozitívny dopad na výpravu električkových vozidiel počas mimoriadnych udalostí na ostatných električkových tratiach v meste. Pri tomto type obratiska budeme môcť flexibilnejšie využiť taktiež jednosmerné električky.

⏩RÝCHLO A POHODLNE MEDZI PETRŽALKOU A ĽAVÝM BREHOM DUNAJA⏩
Predĺženie električkovej trate cez Petržalku vo veľkej miere odľahčí dopravnú situáciu, zjednoduší a zrýchli prepojenie Petržalky s centrom mesta. Päť prestupných uzlov prinesie efektívne prepojenie autobusovej dopravy z odľahlejších častí Petržalky na rýchlu električku. Šesť integrovaných zastávok umožní rýchle a bezpečné prestupy medzi autobusmi a električkami bez potreby prechádzať cez cestu.

✅Vďaka novej trati s preferenciou pre električky na križovatkách sa obyvateľky a obyvatelia komfortne dostanú z Janíkovho dvora do centra mesta za 12 minút.
✅V dopravnej špičke sa ráta s 2-3 minútovým intervalom, t.j. v špičke nebudete na električku čakať dlhšie, ako 3 minúty.
✅Na novej trati sa postupne dokáže prepraviť až 30 000 cestujúcich denne v každom smere.
✅Pre pohodlie cestujúcich a efektívne pokrytie mestskej časti pribudne na trase 7 nových zastávok a osadí až 33 prístreškov podľa dizajn manuálu.

Autor správy, foto a správu publikoval Bratislava – hlavné mesto SR on Facebook Zdroj Read More
Napíšte nám v prípade preklepu alebo chyby v článku. Ďakujeme

LEAVE A RESPONSE

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *