islovak.sk

online denné spravodajstvo – žijeme Slovenskom…

🆘 Zhromaždenie, ktoré chce šíriť klamstvá a nenávisť 🆘 📣 Začalo sa rokovanie NRSR o poslaneckej novele zákona o ochrane prírody…

🆘 Zhromaždenie, ktoré chce šíriť klamstvá a nenávisť 🆘

📣 Začalo sa rokovanie NRSR o poslaneckej novele zákona o ochrane prírody. Jej cieľom je rozvoj národných parkov a vyššia úroveň kvality života ich obyvateľov. K tomuto účelu bude môcť Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) čerpať finančné prostriedky z Plán obnovy a odolnosti SR, ako aj z eurofondov. V tejto situácii sa chystajú proti týmto potrebným zmenám politické protesty, ktorých cieľom je zmariť užitočné a ľuďom prospešné reformy. MŽP SR preto zásadne odmieta nátlakové praktiky extrémnej pravice a tých zištných záujmových skupín, ktoré sa rozhodli namiesto dialógu šíriť nenávisť a klamstvá. MŽP SR je pobúrené lžami, ktorými extrémisti huckajú slušných ľudí proti reformnej legislatíve, hoci ide o legislatívu, ktorá prinesie regiónom viac financií a nové šance rozvoja.

❗️Zvlášť poľutovaniahodné je konanie čelných predstaviteľov organizácie súkromných vlastníkov pozemkov a predstaviteľov Slovenskej lesníckej komory. Protivládne akcie organizujú tieto organizácie s politickými pohnútkami, pričom ochrana slovenského vidieka je iba falošnou zámienkou. Snaha zmariť prílev financií do zaostalých regiónov SR v skutočnosti poškodzuje záujmy občanov a sociálneho rozvoja slovenských regiónov. Je to dosiaľ najokatejšie spolitizovanie organizácií súkromných vlastníkov lesov a tiež komory poľovníkov. MŽP SR vyzýva všetkých poľovníkov aj súkromných vlastníkov lesov, ktorí odmietajú politické zneužitie svojich záujmových združení, aby si žiadali vysvetlenie od predstaviteľov, ktorí sú organizátormi protivládnych akcií a zastavili túto politizáciu.

3️⃣ najväčšie klamstvá

1️⃣. klamstvo 🔴
Reforma vraj má výrazne obmedziť, resp. celkom odnímať súkromným vlastníkom lesov a ostatných pozemkov ich právo užívať tieto pozemky a vykonávať na nich práva vlastníka, vrátane výkonu práva poľovníctva.
🟢 Skutočnosť 🟢: Reforma národných parkov súvisí iba s prechodom štátnych lesov pod správu národných parkov. Netýka sa žiadnych lesov, ktoré sú súkromným majetkom, majetkom cirkví, či obcí.

2️⃣. klamstvo 🔴
Pre súkromných vlastníkov a pre poľovníkov prináša novelizovaná novela zásadnú zmenu v tom, že sa má výrazne rozšíriť rozsah tzv. bez zásahových území, teda území v 5. stupni ochrany a ich ochranných pásiem, kde zákon zakazuje akúkoľvek činnosť, vrátane ťažby palivového dreva súkromnými vlastníkmi lesov, či výkon práva poľovníctva.
🟢 Skutočnosť 🟢: MŽP SR počíta naďalej s ťažbou v národných parkoch, postupne sa však na najvzácnejších lokalitách utlmí. Uprednostňované bude prírode blízke obhospodarovanie lesa. To si bude vyžadovať vyššie nároky na pracovnú silu. Štátna ochrana prírody SR je pripravená prijať všetkých lesníkov a lesných robotníkov, ktorí sa podieľajú na obhospodarovaní lesov v národných parkoch.
Právo poľovníctva sa bude realizovať v zmysle platných zmlúv, pričom je akceptovaný fakt výrazného premnoženia všetkej raticovej zveri v SR. Práve premnožená raticová zver spôsobuje výrazné škody na lesných ekosystémoch a tiež na poľnohospodárskej pôde.
Pokiaľ ide o poľovnícke práva: v súčasnosti je zakázaný lov v 5. stupni ochrany prírody a v 4. stupni je lov síce povolený, ale bez možnosti prikrmovania. Pozitívnym príkladom sú v tomto smere Vojenské lesy a majetky patriace pod Ministerstvo obrany SR. MŽP SR bude rešpektovať zmluvy o poľovnom práve a kvôli premnoženiu bude súhlasiť aj lovom v 5 stupni ochrany.

3️⃣. klamstvo 🔴
Nastane vraj vyvlastnenie, avšak samozrejme ako aj doposiaľ, bez akejkoľvek kompenzácie.
🟢 Skutočnosť 🟢: MŽP si ctí súkromné vlastníctvo. Neuskutoční sa žiadne vyvlastnenie. Zmena sa nebude týkať pozemkov v správe neštátnych vlastníkov. Nebude zavádzať ani žiadne obmedzenia na neštátnych pozemkoch, ani ináč sa ich nedotýka. Vyvlastnenie neprichádza do úvahy.

#mzpsr #zamojnarodnypark #narodneparky #slovensko #priroda #ochranaprirody #zivotneprostredie #biodiverzita #planobnovy #janbudaj #vyvraciameklamstva #hoax #nesirtehoaxy #podpora #reforma


Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo životného prostredia SR on Facebook Zdroj Read More
V prípade, že nájdete chybu alebo preklep prosím kontaktujte nás.

LEAVE A RESPONSE

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *