islovak.sk

online denné spravodajstvo – žijeme Slovenskom…

🇪🇺 POMOCOU EUROFONDOV PODPORÍME V OBCIACH NOVÉ CESTY AJ CHODNÍKY Ministerstvo vnútra vyhlásilo novú výzvu zameranú na podporu d…

🇪🇺 POMOCOU EUROFONDOV PODPORÍME V OBCIACH NOVÉ CESTY AJ CHODNÍKY

Ministerstvo vnútra vyhlásilo novú výzvu zameranú na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obciach a mestách. Cieľom je zlepšenie dostupnosti služieb pre obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít žijúcich v rómskych osídleniach.

O AKÉ PROJEKTY IDE?
➡ výstavba a rekonštrukcia miestnych ciest, chodníkov pre peších a cyklistov vrátane spevnených plôch a osvetlenia, ako aj mostov a lávok pre peších

KTO SA MÔŽE UCHÁDZAŤ O PODPORU?
➡ Oprávnenými žiadateľmi sú obce z Atlasu rómskych komunít 2013 alebo 2019 a oprávneným miestom realizácie projektu celé územie SR okrem Bratislavského kraja.
➡ Uzavretie 1. hodnotiaceho kola je naplánované na 14. januára 2022.

AKO TO JE S FINANCOVANÍM?
➡ Projekty bude spolufinancovať EÚ zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom operačného programu Ľudské zdroje, ktorého časť spravuje rezort vnútra.
➡ Na výzvu je zo zdrojov Únie vyčlenených 10 miliónov eur.
➡ Žiadatelia sa na projektoch budú podieľať s 5-percentnou spoluúčasťou.

DETAILY A NOVINKY VO VÝZVE
➡ Podporené budú projekty, ktoré zabezpečia spojenie osídlenia MRK s inštitúciami a službami v oblasti vzdelávania, ambulantnej formy sociálnej služby, zdravia, dopravy, obecných služieb, ako aj zamestnanosti. Inštitúcie, respektíve služby, s ktorými budú osídlenia spojené, musia byť využívané aj obyvateľmi z MRK.

➡ Nová výzva prešla mnohými úpravami reagujúc na potreby miest a obcí a ponúka väčšie možnosti budovania základnej technickej infraštruktúry k službám. Vo výzve sa cieľové služby rozšírili o potraviny, kostol, detské a športové ihriská, zberný dvor, cintorín, všetky úrady a inštitúcie verejnej a štátnej správy.

➡ Zmeny sa dotkli aj navýšenia limitov celkových oprávnených výdavkov podľa počtu MRK, ktorých sa projekt dotkne.

➡ Za osídlenie v zmysle tejto výzvy bude považované osídlenie, ktoré tvoria aspoň 3 obydlia a v ktorom žije viac ako 80 % Rómov.

➡ Z novej výzvy si obce budú môcť budovať osvetlenia aj mimo úsekov, ktoré sú predmetom projektu, pričom ale musí ísť o úsek vedúci k zadefinovaným oprávneným službám.

💬 „Cieľom pokračovania úspešnej výzvy nie je riešiť rutinnú údržbu a opravu pozemných komunikácií v obci, ale vybudovať takú infraštruktúru, ktorá umožní zabezpečiť zlepšený prístup obyvateľov MRK z osídlení k službám,“ doplnila generálna riaditeľka sekcie európskych programov ministerstva vnútra Adela Danišková.

ℹ VIAC
https://www.minv.sk/?aktuality_zahranicna_pomoc_MV_SR&sprava=nova-vyzva-na-podporu-dobudovania-zakladnej-technickej-infrastruktury-oplz-po6-sc611-2021-2


Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo vnútra SR on Facebook

LEAVE A RESPONSE

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *