islovak.sk

online denné spravodajstvo – žijeme Slovenskom…

🌍 3. MAREC – SVETOVÝ DEŇ DIVEJ PRÍRODY 2024 🍃 V nedeľu, 3. marca si pripomíname Svetový deň divej prírody -World Wildlife Day, …

🌍 3. MAREC – SVETOVÝ DEŇ DIVEJ PRÍRODY 2024

🍃 V nedeľu, 3. marca si pripomíname Svetový deň divej prírody -World Wildlife Day, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie medzinárodné udalosti zdôrazňujúce význam a potrebu ochrany voľne žijúcich živočíchov a rastlín.

👉 V rovnaký deň v roku 1973 bol totiž vo Washingtone podpísaný Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín, známy ako CITES. Tohtoročnou témou medzinárodného dňa sú digitálne inovácie v ochrane prírody.

💻 V rámci tohtoročnej témy sa Svetový deň divej prírody 2024 zameria na zvýšenie povedomia o najnovších aplikáciách a technológiách pri ochrane a obchode s voľne žijúcimi zvieratami a o vplyve digitálnych zásahov na ekosystémy a komunity na celom svete.

🇸🇰 Výkonným orgánom, ktorý na Slovensku koordinuje presadzovanie dohovoru CITES je Ministerstvo životného prostredia SR. Ďalšími orgánmi štátnej správy, ktoré sa zaoberajú presadzovaním dohovoru CITES sú okresné úrady a Slovenská inšpekcia životného prostredia. Tieto vykonávajú dozor, kontrolu, majú na starosti sankcie, nápravné opatrenia a v neposlednej rade aj odoberanie nelegálne držaných exemplárov.

👉 Štátna ochrana prírody SR plní v súvislosti s dohovorom CITES úlohy vedeckého orgánu. Zásadnou úlohou ŠOP SR je teda posúdenie, či vývoz alebo dovoz exemplárov nebude mať škodlivý vplyv na zachovanie druhu, alebo na rozsah územia, na ktorom sa príslušná populácia daného druhu vyskytuje.

❗️ Výkonný a vedecký orgán CITES na Slovensku spolu s finančnou správou Slovenskej republiky v posledných týždňoch vykonávali kontroly poštových zásielok aj batožiny cestujúcich z tretích krajín zamerané na CITES exempláre. Najčastejšie bývajú nájdené nelegálne prevážané suveníry, živočíšne výrobky a výrobky tradičnej medicíny.

👛 Ak sa zaujímate o kúpu exotických suvenírov, overte si, či exempláre živočíchov alebo rastlín nie sú chránené dohovorom CITES a či nepotrebujete na ich dovoz vývozné a dovozné povolenie.

🍃 Odmietnutím kúpy nelegálne získaných živočíchov a rastlín alebo výrobkov z nich môžete aj vy prispieť k ich záchrane a prežitiu vo voľnej prírode!

ℹ️ Viac informácií nájdete na našej web stránke 👇
https://www.sopsr.sk/web/?cl=21115
oficiálna stránka CITES na Slovensku 👇
https://www.cites.sk/
Oficiálna stránka Svetového dňa divokej prírody 👇
https://www.wildlifeday.org/en

#WWD2024 #ConnectingPeopleAndPlanet #CITES #sopsr #štátnaochranaprírody #spolupráca


Autor správy, foto a správu publikoval Štátna ochrana prírody SR on Facebook Zdroj Read More

LEAVE A RESPONSE

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *