islovak.sk

online denné spravodajstvo – žijeme Slovenskom…

🌿🌍 DNES OSLAVUJEME EURÓPSKY DEŇ NATURA 2000!

🌿🌍 DNES OSLAVUJEME EURÓPSKY DEŇ NATURA 2000! 🌍🌿

👉 Každý rok si 21. mája pripomíname vznik najväčšej koordinovanej siete chránených území na svete, ktorá bola vytvorená pred 32 rokmi. Viac ako 27 000 chránených území v sieti NATURA 2000, to je viac ako 27 000 dôvodov na oslavu!

🍃 Sieť #Natura2000 je kľúčová pre ochranu našich najcennejších a najohrozenejších druhov a biotopov v Európe. Táto rozsiahla sieť chránených území sa rozprestiera po celej EÚ a zabezpečuje udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi. Je nevyhnutná pre zachovanie biodiverzity a prírodného dedičstva pre budúce generácie.

🌱 Sústavu Natura 2000 tvoria dva typy území:
✅ Chránené vtáčie územia 🐦
✅ Územia európskeho významu 🪷

👉 Cieľom vytvorenia sústavy NATURA 2000 je zabezpečiť priaznivý stav populácií vybraných druhov živočíchov a rastlín a priaznivý stav biotopov, čo však vôbec nevylučuje hospodárske aktivity v týchto územiach. 👩‍🌾

🧐 Viete ktoré územia v rámci Slovenska sú zaradené do tejto sústavy? Spoznajte ich aj prostredníctvom interaktívnej mapy Európskej agentúry životného prostredia:
https://natura2000.eea.europa.eu/

🤝 Vybraným územiam sústavy Natura 2000 sa venuje aj projekt Príroda pre všetkých, koordinovaný Ministerstvo životného prostredia SR. Zoznámte sa s jeho aktivitami prostredníctvom projektovej stránky https://www.prirodaprevsetkych.sk/

#Natura2000 #DenNatura2000 #ChránimePrírodu #Biodiverzita #štátnaochranaprírody #sopsr #ochranaprírody #Prírodaprevšetkých


Autor správy, foto a správu publikoval Štátna ochrana prírody SR on Facebook Zdroj Read More

LEAVE A RESPONSE

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *