islovak.sk

online denné spravodajstvo – žijeme Slovenskom…

🚴🚶‍♂️ BEZPEČNOSŤ CYKLISTOV A CHODCOV NA CESTÁCH SA ZVÝŠI Ministerstvo vnútra víta schválenie poslaneckej novely zákona o cestne…

🚴🚶‍♂️ BEZPEČNOSŤ CYKLISTOV A CHODCOV NA CESTÁCH SA ZVÝŠI

Ministerstvo vnútra víta schválenie poslaneckej novely zákona o cestnej premávke, ktorá rieši zlepšenie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky. Prinášame Vám prehľad schválených zmien, ktoré budú účinné od marca 2022.

🚗 PREDCHÁDZANIE
➡ Dopĺňa sa do zákona, že vodič je pri predchádzaní iného vozidla povinný prihliadať najmä na rýchlosť, druh svojho i predchádzaného vozidla, poveternostné podmienky a stav a povahu vozovky.

🚗 BOČNÝ ODSTUP PRI PREDCHÁDZANÍ
➡ Ustanovuje sa minimálna bočná vzdialenosť, ktorú by mal vodič dodržať pri predchádzaní cyklistov, ale aj chodcov, kolobežkárov, vodičov samovyvažovacích vozidiel či malých motocyklov, a to:
✔️odstup spravidla najmenej 1 meter pri najvyššej dovolenej rýchlosti do 50 km/h
✔️a najmenej 1,5 m v ostatných prípadoch

➡ Minimálna vzdialenosť nie je definovaná absolútne. Ak vzhľadom na všetky aspekty situácie bude potrebné predbiehať cyklistu s väčším bočným odstupom, predbiehajúci vodič sa nemôže vyviňovať tým, že dodržal predpísanú minimálnu vzdialenosť.

🚗 NOVÉ ZÁKLADNÉ POVINNOSTI VODIČA
➡ K základným povinnostiam vodiča sa pridáva aj neohrozenie cyklistov na cestičke pre cyklistov, pri odbočovaní a vchádzaní na cestu, pri otáčaní a cúvaní.
➡ Zároveň sa zakazuje zastavenie vozidla nielen na priechode pre chodcov a priechode pre cyklistov, ale aj na mieste na prechádzanie.

🚴 ODBOČOVANIE CYKLISTOV VĽAVO
➡ Po novom pre cyklistov nebude platiť súčasná povinnosť pri odbočovaní vľavo zaradiť sa čo najďalej vľavo v časti vozovky určenej pre jeho smer jazdy.

🚗 DÁVANIE PREDNOSTI
➡ Jasne sa ustanovuje prednosť každého, kto ide rovno, pred tým, kto odbočuje, a to bez ohľadu na stavebnú formu a oddelenosť cesty. Vodiči tak budú musieť dať prednosť aj cyklistom idúcim súbežne s cestou, napr. aj po priechode pre cyklistov.

🚗 JAZDA CEZ KRIŽOVATKU
➡ Vodič, ktorý prichádza do križovatky po vedľajšej ceste označenej dopravnou značkou „Daj prednosť v jazde“ alebo „Stoj, daj prednosť v jazde“ bude povinný dať prednosť v jazde aj cyklistom idúcim súbežne s hlavnou cestou, napr. aj po priechode pre cyklistov.

❌ZÁKAZ ZASTAVENIA A STÁTIA
➡ Rozširuje sa zákaz zastavenia a státia na cyklistickej infraštruktúre. K zákazu na cestičke pre cyklistov a ochrannom pruhu pre cyklistov pribúda aj zákaz zastavenia a státia na cyklistickom pruhu.

🚴 JAZDA CYKLISTOV NA CHODNÍKU
➡ Umožní sa jazdenie na chodníku aj cyklistom, ktorí sprevádzajú alebo vezú na bicykli dieťa do 10 rokov. Jazdiť smú po pravej strane chodníka, ak tým neohrozujú ani neobmedzujú chodcov.

🚴JAZDA CYKLISTOV VEDĽA SEBA
➡ Rozširuje sa aj možnosť cyklistov jazdiť vedľa seba. Dvaja cyklisti smú ísť teraz vedľa seba len po cestičke pre cyklistov, ak tým neobmedzujú a neohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky. Táto možnosť sa rozšíri aj o iné druhy komunikácií, na ktorých nie je voľnejší pohyb cyklistov problematický. Pôjde o poľnú a lesnú cestu a obytnú zónu.
➡ Dopĺňa sa možnosť jazdy vedľa seba pre skupinové jazdy. V skupine najmenej šiestich cyklistov môžu jazdiť dvaja cyklisti vedľa seba.

🚴 PRAVIDLÁ NA BICYKLOVEJ CESTE
➡ Ide o cestu vymedzenú dopravnou značkou, na ktorej „auto je hosť“.
➡ Bicyklovú cestu môžu cyklisti používať v celej šírke určenej pre ich smer.
➡ Na bicyklovej ceste vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 30 km/h.
➡ Motorovým vozidlám je jazda na bicyklovej ceste zakázaná, ak dopravnou značkou nie je určené inak. Aj vtedy majú cyklisti prednosť. Vodiči áut ich nesmú ohroziť a predchádzať ich môžu iba pri dodržaní bočného odstupu najmenej 1,5 metra.
➡ Zastavenie a státie motorových vozidiel okrem motocyklov je na bicyklovej ceste povolené len na vyznačených miestach.

🚗 POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ Z EVIDENCIE VOZIDIEL
➡ Rozširuje sa okruh osôb, ktorým sa poskytujú informácie z evidencie vozidiel, o advokátov. Advokát tak bude môcť získať informácie z evidencie vozidiel, ktoré potrebuje práve a výlučne v súvislosti s výkonom svojho povolania.


Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo vnútra SR on Facebook

LEAVE A RESPONSE

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *