islovak.sk

online denné spravodajstvo – žijeme Slovenskom…

Cesta radosti

Cesta radosti
Boh s nami (Slávnosť Najsvätejšej Trojice)

Pri čítaní biblických textov liturgie slávnosti Najsvätejšej Trojice mi prišli na um slová svätého Kolumbána z posvätného čítania modlitby liturgie hodín štvrtka siedmeho týždňa: „Nech sa nik neodvažuje skúmať Božie tajomstvá, čím je, ako je a kto je. To je nevysloviteľné, nepreskúmateľné a nepreniknuteľné. Len jednoducho pevne ver, že Boh je taký a taký bude, aký bol, lebo je nemeniteľný Boh… Hľadaj teda naj-vyššie poznanie nie v rozoberaní slov, ale v zdokonaľovaní dobrého života…“ (Liturgia hodín III, s. 232).
Keď dnes teda slávime tajomstvo Najsvätejšej Trojice, nemáme nad ním priveľmi špekulovať, ale rad-šej robme dve veci: oslavujme Boha a usilujme sa byť lepšími ľuďmi.
Oslavu Trojice uskutočňujeme napríklad každou modlitbou Sláva Otcu… Nech nám dnes mnohokrát zaznie v srdci, no aj na perách. Možno zvlášť vo chvíľach, keď nerozumieme všetkému, čo sa okolo nás a vo svete deje (pozri k tomu Ž 40, 17).
Úsilie byť lepšími podporujú dnešné čítania, ktoré napodiv nie sú zamerané na Boha, ale na človeka – totiž na to, aké dobro máme z toho, že poznávame Boha. Mojžiš vyzdvihuje záujem a starostlivosť Boha o jeho vyvolený národ (Dt 4, 32 – 34. 39 – 40). Žalmista hovorí o blaženosti tých, čo patria Pánovi (Ž 33). Apoštol Pavol pripomína, že sme dostali Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: „Abba! Otče!“ (Rim 8, 14 – 17). A napokon milovaný Ježiš po príkaze učiť a krstiť v mene Najsvätejšej Trojice hovorí, že je s nami po všetky dni až do skončenia sveta (Mt 28, 16 – 20).
Keď takto poznávame Boha, zisťujeme, že je vždy s nami, vždy je ochotný viesť nás na ceste dobra. Nuž kráčajme s ním.

Autor správy, foto a správu publikoval Žilinská diecéza on Facebook Zdroj Read More
Napíšte nám v prípade preklepu alebo chyby v článku. Ďakujeme

LEAVE A RESPONSE

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *