islovak.sk

online denné spravodajstvo – žijeme Slovenskom…

DÔLEŽITÝ KROK PRE OCHRANU NAJCENNEJŠÍCH ÚZEMÍ Na Slovensku vznikne k 1.12. rezervácia Pralesy Slovenska. Pralesy Slovenska je s…

DÔLEŽITÝ KROK PRE OCHRANU NAJCENNEJŠÍCH ÚZEMÍ

Na Slovensku vznikne k 1.12. rezervácia Pralesy Slovenska. Pralesy Slovenska je súhrnný názov pre 76 vzácnych pralesných lokalít s prítomnosťou veľmi starých stromov a porastov, ktoré konečne budú chránené.
Po dlhoročnom úsilí PRALES, o.z. a WWF Slovakia, mapovaní lokalít a upozorňovaní na ich nedostatočnú (alebo žiadnu) ochranu ich včera vyhlásila Vláda SR.
Je to dôležitý krok vpred smerom k lepšej ochrane vzácnych území na Slovensku. Stále len fragment z toho, čo dosiahneme lepšou ochranou našich národných parkov, ale určite dôležitý a tešíme sa z neho.
Nielen my, ale určite napríklad aj hlucháne a iné vzácne živočíchy.


🌳🌲🌿 Pralesy Slovenska dostanú najvyššiu ochranu 🌳🌲🌿

Minister Ján Budaj: Chránime 1000-ročné limby 🌲, 500-ročné smreky 🌲, 400-ročné duby 🌳 a 300-ročné buky 🌳, ale tiež vzácne druhy rastlín či živočíchov. 🌿🐿

ℹ Najcennejšie prírodné lesy Slovenska sa vyvíjali stovky až tisícky rokov do dnešných čias. Vďaka aktivite občianskych iniciatív a dohode štátnych inštitúcií zostanú zachované aj pre ďalšie generácie. Vládny kabinet schválil nariadenie, ktorým sa vyhlási 7️⃣6️⃣ prírodných rezervácií pod zjednocujúcim názvom Pralesy Slovenska. Najvyšší, piaty stupeň ochrany dostane takmer 6,5 tisíc hektárov pralesov. Nariadenie predložil na rokovanie vlády minister životného prostredia Ján Budaj, ktorý týmto krokom vyhovel požiadavke signatárov petície „Dajme pralesom 5-ku“. Nariadenie nadobudne účinnosť 1. decembra 2021. 👏👏

🌲➡️ Podľa slov ministra životného prostredia Jána Budaja priniesli roky snaženia občianskych iniciatív svoje ovocie. „Vďaka silnej podpore verejnosti a aktívnej spolupráci štátnych inštitúcií dostanú pralesy Slovenska skutočnú ochranu. Záchrana našich najcennejších starých lesov je obzvlášť dôležitá v čase klimatickej krízy,“ zdôraznil minister životného prostredia Ján Budaj.

🌲➡️ Schválením prírodných rezervácií Pralesy Slovenska dostane ochranu ďalších takmer 2 500 hektárov pralesov a takmer 4 tisíc hektárov prirodzených lesov tvoriacich zvyšok prírodných rezervácií, pričom približne tretinu výmery Pralesov Slovenska tvoria biotopy hlucháňa hôrneho. Väčšina lokalít je už teraz súčasťou národných parkov, ich ochranných pásiem, ako aj chránených krajinných oblastí. Pozemky sú vo vlastníctve štátu, v správe štátneho podniku Lesy SR. Spravidla tvoria neprístupné a málo navštevované časti lesa.

🌳➡️ Minister životného prostredia Ján Budaj je presvedčený, že bez iniciatívy občianskych združení Prales a WWF Slovakia, podpory štátneho podniku Lesy SR a dohody s ministerstvom pôdohospodárstva by nebolo možné zabezpečiť dostatočnú a potrebnú ochranu pozostatkov pralesov a prírodných lesov Slovenska. Treba oceniť tiež súčinnosť Štátnej ochrany prírody SR a okresných úradov v sídle kraja. „Všetky tieto inštitúcie prispeli ku kroku, ktorý ocenia budúce generácie.

🌳➡️ Vyhlásenie prírodných rezervácií Pralesy Slovenska zabezpečí ochranu cenných biotopov a zároveň umožní sústrediť do nich výskum prebiehajúcich prírodných procesov. „Vyhlásením pralesov sa tiež otvára možnosť využiť niektoré lokality pre rozvoj poznávacieho turizmu,“ uzavrel minister Budaj.

🌳➡️ Potreba zintenzívniť ochranu pralesov vyplynula z celoslovenského mapovania pralesov a pralesových zvyškov v rokoch 2009 až 2015, ktoré realizovalo Občianske združenie Prales. Inventarizácia vzácnych ekosystémov preukázala, že sa na Slovensku zachovalo vyše 10 tisíc hektárov pralesov, pričom tretina z nich nebola dostatočne chránená najvyšším 5. stupňom ochrany. Spolupráca mimovládnych organizácií (OZ Prales, WWF Slovakia) a štátnych inštitúcií vyústila do odborného návrhu lokalít a vypracovania projektu ochrany ako dokumentácie pre vyhlásenie týchto chránených území. Zámer pre vyhlásenie 76 lokalít na výmere 6 462 hektárov bol v roku 2020 prerokovaný na úrovni okresných úradov v sídle kraja.

#mzpsr #slovensko #janbudaj #pralesy #pralesyslovenska #priroda #ochrana #ochranaprirody #wwfslovakia #ozprales Autor správy, foto a správu publikoval BROZ (Bratislavské regionálne ochranárske združenie) on Facebook Zdroj Read More

LEAVE A RESPONSE

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *