islovak.sk

online denné spravodajstvo – žijeme Slovenskom…

Floristický minikurz na východnom Slovensku

🌸 FLORISTICKÝ KURZ NA VÝCHODNOM SLOVENSKU

ℹ️ V priebehu minulého týždňa sa vo Vihorlatských vrchoch konalo školenie k monitoringu biotopov a rastlín pre botanikov ŠOP SR a národných parkov. V rámci troch dní boli naplánované rôzne trasy v územnej pôsobnosti Správy CHKO Vihorlat, v okrese Sobrance a Michalovce.

🌱 Trasy zahŕňali chránené územia a botanicky významnejšie časti územia, s rôznymi biotopmi od xerotermných až po vodné, od nížinných až po podhorské.

🧐 Zúčastnení botanici mali možnosť mapovať aj napríklad Národnú prírodnú rezerváciu Kopčianske slanisko, kde sa nachádza jeden z najvzácnejších biotopov na Slovensku. Ide o travinno-bylinné porasty na zasolených pôdach, kde bol počas mapovania zaznamenaný kriticky ohrozený druh ďateliny 𝘛𝘳𝘪𝘧𝘰𝘭𝘪𝘶𝘮 𝘢𝘯𝘨𝘶𝘭𝘢𝘵𝘶𝘮.

🍃 Xerotemné spoločenstvá účastníci školenia pozorovali v rámci Prírodnej rezervácie Vinianska stráň, kde bol zmapovaný chránený druh orchidei 𝘗𝘭𝘢𝘵𝘢𝘯𝘵𝘩𝘦𝘳𝘢 𝘤𝘩𝘭𝘰𝘳𝘢𝘯𝘵𝘩𝘢. V blízkosti lokality bol však zaznamenaný aj potenciálne invázny druh – líčidlo jedlé (𝘗𝘩𝘺𝘵𝘰𝘭𝘢𝘤𝘤𝘢 𝘦𝘴𝘤𝘶𝘭𝘦𝘯𝘵𝘢), ktorý sa šíri najmä z okolia chatovej osady v obci Kaluža.

🎋 Najvzácnejšou navštívenou botanickou lokalitou je určite lokalita nazývaná “Starý Koňuš”. Nachádza sa nad obcou Koňuš, pričom lúčne biotopy čiastočne zasahujú až do katastra obce Beňatina. Vzácnosť tejto lokality je v rastlinnom spoločenstve, ktoré bolo zmapované len v tejto jedinej lokalite. Boli tu zmapované niektoré významné chránené rastliny ako napr. 𝘛𝘳𝘢𝘶𝘯𝘴𝘵𝘦𝘪𝘯𝘦𝘳𝘢 𝘨𝘭𝘰𝘣𝘰𝘴𝘢 a 𝘌𝘱𝘪𝘱𝘢𝘤𝘵𝘪𝘴 𝘴𝘱., ktorý je ešte potrebné určiť v dobe kvitnutia.

👉 V rámci troch dní floristického kurzu bolo zmapovaných 5 lokalít a približne 250 rôznych druhov rastlín, niektoré bežné, ale viacero vzácnych, ktorých ochrana má pre prírodu veľký význam. Viac informácií nájdete aj na stránkach našej Správy CHKO Vihorlat 👇


Minulý týždeň sa vo Vihorlatských vrchoch konalo školenie k monitoringu biotopov a rastlín pre botanikov Štátnej ochrany prírody SR a […] Autor správy, foto a správu publikoval Štátna ochrana prírody SR on Facebook Zdroj Read More

LEAVE A RESPONSE

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *