islovak.sk

online denné spravodajstvo – žijeme Slovenskom…

KAŽDÝ LES MÁ V BOJI S KLIMATICKOU ZMENOU SVOJ VÝZNAM 🟢 Pre ukladanie uhlíka v lese, ktoré vieme ovplyvniť, je kľúčové prirastan…

KAŽDÝ LES MÁ V BOJI S KLIMATICKOU ZMENOU SVOJ VÝZNAM

🟢 Pre ukladanie uhlíka v lese, ktoré vieme ovplyvniť, je kľúčové prirastanie drevnej hmoty.

🟢 Prírodné lesy sú z hľadiska dlhodobej bilancie uhlíka konštantné, čiže akumulujú práve toľko uhlíka, koľko prirodzeným procesom odumierania a rozkladu uvoľnia.

🟢 V lesoch sa ukladá nový uhlík z prostredia predovšetkým prostredníctvom prírastku drevnej biomasy. So zvyšujúcim sa vekom porastov však prírastok biomasy klesá. Preto je vhodné sa v hospodárskych lesoch starať o porasty tak, aby mali dostatočne kvalitné a vysoké prírastky a cyklickou obnovou lesa uvoľňovať priestor pre novú generáciu lesa, ktorá bude znova viazať uhlík.

🟢 Podľa Národnej inventarizácie a monitoringu lesov SR dokážu dospelé hospodárske lesy naviazať v biomase viac uhlíka ako prírodné lesy.

🟢 Pokiaľ sa vyťažené drevo z hospodárskych lesov nepoužije na výrobu energie, ale je spracované na výrobky s dlhšou „dobou spotreby“ a vyššou pridanou hodnotou, ako napríklad nábytok či stavebné rezivo, uhlík tu bude uložený dlhodobo.

🟢 Prírodné aj hospodárske lesy majú teda v boji s klimatickou zmenou a pri ukladaní uhlíka svoj preukázateľný význam.


Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR on Facebook Zdroj Read More

LEAVE A RESPONSE

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *