islovak.sk

online denné spravodajstvo – žijeme Slovenskom…

Lockdown od zajtra zatvára viacero prevádzok. Ktoré obchody a služby zostanú pre verejnosť otvorené? Pozrite si ich podrobný zoz…

Lockdown od zajtra zatvára viacero prevádzok. Ktoré obchody a služby zostanú pre verejnosť otvorené? Pozrite si ich podrobný zoznam.👇


UPOZORŇUJEME NA SPRÍSNENÝ REŽIM PRE PREVÁDZKY OD ŠTVRTKA 25. NOVEMBRA 2021

Dovoľujeme si vás informovať, že vo vestníku vlády SR bola zverejnená vyhláška k sprísnenému režimu v prevádzkach: https://bit.ly/vyhlaska_263

⚠️ V súlade s prijatým uznesením vlády sa uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby s výnimkou nasledovných, ktoré môžu fungovať v režime základ (teda pre všetkých bez ohľadu na ich imunitný status):

✔️Liečebné kúpele a kúpeľné liečebne poskytujúce služby pacientom na základe predpisu lekára
✔️Prevádzky verejného stravovania vrátane trvalých stánkov, ktoré vydávajú jedlá a nápoje zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom donášky
✔️Lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok, očné optiky vrátane vyšetrenia zraku
✔️Predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie
✔️Zásielkový predaj tovarov
✔️Predajne náhradných dielov pre motorové vozidlá, odťahové služby
✔️Práčovne a čistiarne
✔️Čerpacie stanice
✔️Pohrebné služby, prevádzky pohrebísk a krematórií
✔️Služby technickej a emisnej kontroly, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, prevádzky určené na predaj karnetov TIR, colné vyhlásenia, vyclievanie alebo zaclievanie tovaru
✔️Taxislužby
✔️Advokáti, notári, exekútori, správcovia konkurznej podstaty, mediátori, dražobníci, rozhodcovia, znalci, tlmočníci a prekladatelia
✔️Zberné dvory
✔️Služby dlhodobého ubytovania a karanténneho ubytovania
✔️Prevádzky poskytujúce liečebno-pedagogickú intervenciu alebo terapiu osobám so zdravotným postihnutím
✔️Závodné, školské a podobné kuchyne a jedálne
✔️Obchodné domy (môžu v nich mať však otvorené výlučne len esenciálne prevádzky)
✔️Prevádzky, kde sa konajú hromadné podujatia, ktoré majú výnimku zo zákazu

⚠️ Prevádzky, ktoré môžu byť otvorené od 5:00 do 20:00 a môžu fungovať v režime základ (teda pre všetkých bez ohľadu na ich imunitný status):

✔️ Predajne potravín (vrátane ambulantného predaja)
✔️ Predajne drogérie
✔️Predajne novín a tlačovín
✔️Výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku, vrátane príjmu reklamácií
✔️Výdaj, vrátenie a reklamácia tovaru prostredníctvom balíkomatov a podobných zariadení
✔️Prevádzky telekomunikačných operátorov
✔️Prevádzky poštových, bankových a iných finančných, poisťovacích a leasingových služieb
✔️Oprava a servis elektroniky, strojov a iných zariadení
✔️Kľúčové služby
✔️Obchodné miesta sieťových odvetví (elektrina, voda, plyn)
✔️Predajne obuvi
✔️Predajne domácich a záhradkárskych potrieb
✔️Nekryté alebo čiastočne kryté trhoviská s predajom sadeníc, kvetov, zeleniny, ovocia, potravín: musia zabezpečiť jednosmerný pohyb zákazníkov, regulovaný vstup a výstup, vzdialenosť predajných miest 2 metre od seba

⚠️ Len v režime OTP:

✔️Hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania, avšak iba v súvislosti s výkonom práce alebo za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia

PODMIENKY PRE OTVORENÉ PREVÁDZKY:

– umožniť vstup a pobyt v priestoroch len s hornými dýchacími cestami prekrytými respirátorom
– aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice
– zabezpečenie dvojmetrových odstupov v radoch, uvedené neplatí pre osoby zo spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov
– časté vetranie, pravidelná dezinfekcia dotykových plôch prostriedkami s virucídnym účinkom, vystavenie oznamov o povinnosti dodržiavať opatrenia podľa vyhlášky a oznamov o režime OTP (ubytovacie služby)

Kapacitné obmedzenia:
– 1 osoba na 25 štvorcových metrov (neplatí pre deti do 12 rokov v sprievode dospelej osoby)
– ak má prevádzka menej ako 25 m2, môže v nej byť v jednom čase len jeden zákazník
kapacitné obmedzenia sa nevzťahujú na závodné, školské a podobné jedálne definované vo vyhláške.

🚖 TAXISLUŽBY

Všetkým prevádzkovateľom taxislužieb sa nariaďuje obmedziť kapacitu prepravovaných osôb na najviac dvoch zákazníkov vo vozidle (neplatí pre osoby, ktoré žijú v spoločnej domácnosti).

🛒 OBCHODNÉ DOMY

– Otvorené v nich môžu byť výlučne esenciálne prevádzky.
– Musia byť uzavreté detské kútiky a sedacie sekcie.
– Platí zákaz konzumácie jedál a nápojov v priestoroch obchodných domov, vrátane foodcourtov. Zákazníci si môžu jedlo kúpiť v prevádzkach verejného stravovania iba zabalené pre odber so sebou.
– Povinnosť vybaviť hygienické zariadenia tekutým mydlom a papierovými utierkami, dezinfekcia zariadení každú hodinu

🛎 HOTELY A PODOBNÉ SLUŽBY KRÁTKODOBÉHO UBYTOVANIA

– môžu fungovať iba pre účely krátkodobého ubytovania súvisiace s výkonom práce alebo podnikania či inej obdobnej činnosti a tiež pre účely ubytovania súvisiace s návštevou zdravotníckeho zariadenia
– možnosť poskytovať služby iba v režime OTP
– zákaz konzumácie jedál a nápojov v spoločných priestoroch (donáška do izby zákazníka povolená)
– zvýšená frekvencia upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch prostriedkami s virucídnym účinkom, vybavenie hygienických zariadení tekutým mydlom a papierovými utierkami
– Na služby dlhodobého a karanténneho ubytovania sa tieto obmedzenia nevzťahujú.

NA ÚČELY VYHLÁŠKY SA POD POJMOM OTP ROZUMIE:

➡️ Očkovaní (O):
– osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou
– osoby najmenej 21 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou
– osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka podaná do 180 dní od prekonania ochorenia
deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku

➡️ Testovaní (T):
– negatívny výsledok RT-PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín od odberu
– negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 48 hodín od odberu

➡️ Prekonaní (P):
osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami. Uvedenú skutočnosť je potrebné preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu, u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast vydaného na základe antigénového testu vykonanom v MOM do 15.11.2021.

ℹ Potvrdenia o očkovaní, negatívnom výsledku testu alebo prekonaní COVID-19 možno nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ. V opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.
Autor správy, foto a správu publikoval Bratislava – Nové Mesto on Facebook Zdroj Read More
Napíšte nám v prípade preklepu alebo chyby v článku. Ďakujeme

LEAVE A RESPONSE

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *