islovak.sk

online denné spravodajstvo – žijeme Slovenskom…

MEDZINÁRODNÝ WORKSHOP NA POSILNENIE BOJA PROTI CBRN HROZBÁM NA SLOVENSKO-UKRAJINSKEJ HRANICI Ministerstvo vnútra Slovenskej rep…

MEDZINÁRODNÝ WORKSHOP NA POSILNENIE BOJA PROTI CBRN HROZBÁM NA SLOVENSKO-UKRAJINSKEJ HRANICI

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) prostredníctvom odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru je hostiteľom medzinárodného workshopu s cieľom posilnenia boja proti CBRN (chemickým, biologickým, rádioaktívnym a jadrovým) hrozbám na slovensko-ukrajinskej hranici.

„Nosnou témou workshopu, ktorý sa v Bratislave koná od pondelka 29.08.2022 aj napriek nepriaznivej bezpečnostnej situácii na Ukrajine, je implementácia spoločnej operačnej koncepcie bezpečnostných zložiek v prípade CBRN incidentu na slovensko-ukrajinskej hranici a v pohraničných teritóriách. Projektoví partneri v rámci tejto aktivity pripravujú rozsiahlu analýzu súvisiacej legislatívy a interných aktov riadenia zapojených bezpečnostných zložiek, za účelom identifikácie nedostatkov a rozdielov pri cezhraničnej výmene informácií v oblasti CBRN bezpečnosti,“ uviedol Mário Kern, riaditeľ odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru.

Projekt GGCPP004 – TRIGLAV – Posilnenie boja proti CBRN hrozbám na slovensko-ukrajinskej hranici je financovaný v rámci programu „Cezhraničná spolupráca/Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť“ grantov Európskeho hospodárskeho priestoru. Partnermi projektu sú MV SR prostredníctvom odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru, Nórsky úrad radiačnej a jadrovej bezpečnosti, Medzinárodné výskumné centrum na zmierňovanie CBRN rizík (Ukrajina), Štátna hraničná stráž Ukrajiny a Bezpečnostná služba Ukrajiny.
Preddefinovaný projekt TRIGLAV priamo nadväzuje na výsledky a výstupy projektu z predchádzajúceho programového obdobia (2009 – 2014) a má prispieť k zlepšeniu bezpečnostnej situácie na slovensko-ukrajinskej hranici, ktorá je zároveň hranicou Schengenského priestoru a rovnako má prispieť k odstráneniu zjavných rozdielov v možnostiach, schopnostiach a technickom vybavení bezpečnostných zložiek na oboch stranách hranice.

Uvedené ciele projektoví partneri plánujú dosiahnuť najmä nadviazaním na predchádzajúcu úspešnú spoluprácu, sieťovacími aktivitami (spoločné vzdelávanie), vytvorením efektívneho vzdelávacieho a tréningového systému CBRN bezpečnosti a ochrany pre bezpečnostné zložky Slovenskej republiky a Ukrajiny, zapojením všetkých zainteresovaných inštitúcií do projektových aktivít a zabezpečením potrebných detekčných zariadení a ochranných prostriedkov. Toto následne povedie k zlepšeniu úrovne vedomostí a praktických zručností zamestnancov štátnych inštitúcií, ktoré sú zodpovedné za boj proti nelegálnemu nakladaniu s CBRN materiálmi a taktiež k zlepšeniu tzv. CBRN bezpečnosti na slovensko-ukrajinskej hranici.

Granty Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) predstavujú príspevok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Majú dva hlavné ciele: znižovanie ekonomických a spoločenských rozdielov v Európe a posilňovanie vzájomných vzťahov medzi prispievateľskými krajinami a 15 krajinami EÚ v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.

Pre viac informácií sledujte: https://www.triglav-cbrn.sk/.


Autor správy, foto a správu publikoval Polícia Slovenskej republiky on Facebook

LEAVE A RESPONSE

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *