islovak.sk

online denné spravodajstvo – žijeme Slovenskom…

MODA24

MODA24
21. 06. 2024 | 17:00 — 22:00 | Dom kultúry Lúky
prehliadka módnej tvorby nových odevných návrhárov

Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru, Bratislava
Dúbravská cesta 11

Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru v Bratislave je najstaršia umelecká škola na Slovensku.

Škola vznikla ako Škola umeleckých remesiel a jej zriaďovateľom bola Obchodná a priemyselná komora mesta Bratislavy. V roku 1928/1929 boli otvorené večerné kurzy kreslenia a reklamného aranžovania. Dennú výuku Škola umeleckých remesiel začala v školskom roku 1930/1931 v novootvorenom školskom komplexe na Vazovovej ulici (dnešný rektorát Slovenskej technickej univerzity). Metodikou a zameraním programu škola vedome nadviazala na nový európsky prúd, ktorý vytýčil avantgardný nemecký Bauhaus.

Zakladateľom, organizátorom a prvým riaditeľom Školy umeleckých remesiel sa stal Josef Vydra, maliar, historik a teoretik umenia, významný etnograf a pedagóg. Spolu s ním tu svoje schopnosti a skúsenosti odovzdávali osobnosti slovenskej a českej umeleckej avantgardy.
Nové vyučovacie metódy dopĺňali aj prednášky renomovaných európskych osobností.
Škola umeleckých remesiel pôsobila až do roku 1938, keď po nástupe fašizmu bola jej činnosť zrušená a českí učitelia museli školu opustiť. V poslednom školskom roku bol riaditeľom Školy umeleckých remesiel Ľudovít Fulla. Významná slovenská teoretička Iva Mojžišová vo svojej publikácii o ŠUR, nazvala túto školu „školou moderného videnia“.

Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru je od roku 2019 opätovne staronový názov školy. Súčasný program školy nadväzuje na progresívne a avantgardné ideové odkazy Školy umeleckých remesiel a vytvára základnú osnovu smerovania Školy umeleckého priemyslu Josefa Vydru. Škola má dnes tieto študijné odbory: propagačné výtvarníctvo, grafický dizajn, priemyseľný dizajn, fotografický dizajn, keramický dizajn, dizajn a tvarovanie dreva, kameňosochárstvo, textilný dizajn, konzervátorstvo a reštaurátorstvo a propagačnú grafiku. Štúdium je 4-ročné a končí sa maturitnou skúškou. Učebné plány pozostávajú zo všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov. Učivo sa špecifikuje v jednotlivých študijných odboroch s dôrazom na syntézu teoretických, remeselno-technických a odborných výtvarných znalostí. Žiaci sú vedení k samostatnému riešeniu úloh, aby už v priebehu štúdia získali potrebnú výtvarnú i remeselnú zručnosť. Ťažisko odborného vzdelávania je zamerané na rozvíjanie individuálnej kreativity žiakov. Umelecká osobitosť pedagógov školy je nevyhnutným predpokladom tvorivej atmosféry a kvality školy.

Počas svojho pôsobenia škola vychovala niekoľko generácií významných umelcov a odborníkov, ktorí sa nemalou mierou zaslúžili o rozvoj umeleckého diania na Slovensku a priblížili ho svetu.

www – https://supkaba.sk/
fb – https://www.facebook.com/skola.umeleckeho.priemyslu.josefa.vydru/
ig – https://www.instagram.com/supkaba/

vstupenky: https://bit.ly/3RrDm4m

Autor správy, foto a správu publikoval Dom kultúry Lúky on Facebook Zdroj Read More
Napíšte nám v prípade preklepu alebo chyby v článku. Ďakujeme

LEAVE A RESPONSE

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *