islovak.sk

online denné spravodajstvo – žijeme Slovenskom…

MODA24

MODA24
21. 06. 2024 | 17:00 — 22:00 | Dom kultúry Lúky
prehliadka módnej tvorby nových odevných návrhárov

Spojená škola Tokajícka 24
Škola umeleckého priemyslu na Tokajíckej ulici v Bratislave ponúka štúdium umeleckého zamerania vo viacerých oblastiach dizajnu: reklamný dizajn, dizajn interiéru a odevný dizajn. Štúdium je štvorročné a ukončené maturitnou skúškou. Okrem toho, že absolventi sú ihneď po ukončení štúdia dostatočne pripravení na samostatné pôsobenie v praxi v rámci svojho odboru, mnohí pokračujú v štúdiu na vysokých školách na Slovensku, ale i v zahraničí.
Škola sa nachádza v centre bratislavskej mestskej časti Ružinov a disponuje rozsiahlym príjemným prostredím plným zelene, ktoré žiaci školy využívajú na spoločné stretnutia i inšpiráciu pre vlastnú tvorbu a učitelia pre vyučovanie niektorých predmetov počas teplých slnečných dní.
Žiaci majú na rozvoj svojho talentu k dispozícii niekoľko ateliérov, dielne, multimediálne učebne, fotoateliér, všetko vybavené modernou technikou, ktorá sa pravidelne obnovuje. Pracujú s moderným softvérovým vybavením, 3-D tlačiarňou i veľkoformátovou tlačiarňou. Interiér školy je dotvorený výberom najlepších prác našich žiakov. Tak sa jeden pre druhého stávajú inšpiráciou na ceste za zdokonalením svojho výtvarného talentu. V budovách školy majú žiaci vytvorených niekoľko oddychových zón, vrátane vlastnej kuchynky. Exteriér školy zas bude v najbližšom období prechádzať rozsiahlou rekonštrukciou, ktorá prispeje k vybudovaniu modernej školy a fyzicky podnetného prostredia pre našich budúcich dizajnérov.
Počas štúdia, okrem povinných všeobecnovzdelávacích predmetov, žiaci spoznávajú dejiny výtvarnej kultúry, absolvujú teoretickú odbornú prípravu v oblasti dizajnu svojho zamerania a svoje poznatky následne využívajú na hodinách praktických umeleckých predmetov. Tam získavajú a rozvíjajú svoje dizajnérske zručnosti, spoznávajú proces tvorby, rozvíjajú svoju kreativitu a jedinečnosť pohľadu na umeleckú tvorbu. Pedagógovia, mnohí sami aktívne pôsobiaci v oblasti umenia a dizajnu, sú im na tejto ceste skôr partnermi ako učiteľmi v tradičnom zmysle. Inšpirujú, radia, ukazujú možnosti. Na žiakovi zostáva ako myšlienku či nápad uchopí a pretvorí ju na originálne dielo.
Okrem umeleckého vzdelania a zručností, majú žiaci možnosť vzdelávať sa v oblasti finančnej gramotnosti, informačných technológií a zapojiť sa do medzinárodných projektov, napríklad Erasmus+. Škola organizuje množstvo odborných exkurzií na Slovensku i do zahraničia. Je pre nás dôležité ukázať žiakov významné diela slovenského a svetového umenia a dizajnu, umožniť im spoznávať svet aj mimo školského areálu a vychovať tak absolventov nielen zručných vo svojom odbore ale tiež osobnosti s otvorenou mysľou a rešpektom k tvorbe iných.
Škola tiež ponúka pestrú paletu popoludňajších mimovyučovacích činností v rámci krúžkov, ktoré vedú naši učitelia. V neformálnej atmosfére trénujú svoje zručnosti tí, ktorí chcú vedieť viac, tvoria a pripravujú sa na niektorú zo slovenských alebo medzinárodných odborných súťaží alebo sa potrebujú pripraviť na prijímacie pohovory na vysoké školy.
Škola žije tiež bohatým spoločenským životom. Školský parlament každoročne organizuje pre žiakov množstvo tematických akcií, ktoré sa stávajú priestorom pre stretávanie sa a spoznávanie sa žiakov všetkých ročníkov. To významne prispieva k budovaniu pevnej komunity našej školy, ktorej členovia sa poznajú, vedia jeden druhému pomôcť, poskytnúť oporu a pochopenie tomu, kto to potrebuje.

www – https://www.tokajicka.sk/
fb – https://www.facebook.com/skolatokajicka/
ig – https://www.instagram.com/suptokajicka_life/

vstupenky: https://bit.ly/3RrDm4m

Autor správy, foto a správu publikoval Dom kultúry Lúky on Facebook Zdroj Read More
Napíšte nám v prípade preklepu alebo chyby v článku. Ďakujeme

LEAVE A RESPONSE

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *