islovak.sk

online denné spravodajstvo – žijeme Slovenskom…

MODA24

MODA24
21. 06. 2024 | 17:00 — 22:00 | Dom kultúry Lúky
prehliadka módnej tvorby nových odevných návrhárov

ŠKOLA DIZAJNU BRATISLAVA
Ivanská cesta 21

Škola dizajnu je súkromná škola umeleckého priemyslu, ktorá študentov vzdeláva tak, aby boli komplexne pripravení pre prax, mohli pokračovať vo vyššom odbornom štúdiu, alebo na vysokej škole. Rozvíjame ich talent, zručnosti, myslenie, hodnotové postoje a tvorivé uvažovanie o dizajne, umení a spoločnosti. Učitelia pristupujú ku každému študentovi individuálne. Pod ich vedením sa študent profiluje smerom ku kreatívnej a samostatnej tvorbe založenej na pozitívnych hodnotách. Je to naša kľúčová zodpovednosť.

Pre Školu dizajnu sú dôležité hodnoty: sloboda, kreativita, individualita, ohľaduplnosť. Je pre nás nesmierne dôležité, aby študenti mohli slobodne, ale s rešpektom k iným vyjadriť svoj názor, kreatívne realizovať svoje dielo, individuálne rozvíjať svoj talent a prekračovať vlastné tvorivé a intelektuálne horizonty.

Naša škola stojí na troch pilieroch: inšpiratívne tematické plány študijných odborov, kvalitní pedagógovia a aktívna spolupráca
so zamestnávateľmi, s odbornou a kultúrnou sférou či so zahraničnými školami a partnermi prostredníctvom stáží, workshopov, tvorivých a vzdelávacích mobilít.

Je pre nás dôležité, aby sa študenti naučili vnímať svet v širších kontextoch, aby kriticky premýšľali, aby si kládli otázky a hľadali odpovede. Naša výuka a prax ponúka študentom šancu stať sa výnimočnými dizajnérmi, umelcami, tvorcami a posúvať existujúce štandardy vo svojich odboroch.

Poslaním Školy dizajnu je podporovať nezávislé myslenie v kreatívnom a vizuálnom prostredí. V študentoch podporujeme zvedavosť, vlastné nápady, objavy, experimenty, jednoducho všetko, čím sa prejavuje ich talent a uvažovanie. Zároveň si uvedomujeme, že talent musí byť podporený trpezlivosťou, sebadisciplínou, intelektuálnym rozvojom, teóriou prepojenou s praxou, štúdiom jazykov a medzinárodnou skúsenosťou. Poznanie o svete pre nás zahŕňa aj sociálny a ekologický rozmer. Rozprávame sa o problémoch spoločnosti, všímame si environmentálne problémy, uvažujeme o riešeniach. Esenciálne dôležité sú pre nás vzájomný rešpekt, podpora a ohľaduplný prístup k sebe a k svetu.

www – https://www.skoladesignu.sk/
fb – https://www.facebook.com/skoladizajnu.bratislava
ig – https://www.instagram.com/skoladizajnubratislava/

vstupenky: https://bit.ly/3RrDm4m

Autor správy, foto a správu publikoval Dom kultúry Lúky on Facebook Zdroj Read More
Napíšte nám v prípade preklepu alebo chyby v článku. Ďakujeme

LEAVE A RESPONSE

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *