islovak.sk

online denné spravodajstvo – žijeme Slovenskom…

Na Uhlisku pribudla prvá meracia stanica kvality ovzdušia | Banská Bystrica

MESTO POD URPÍNOM MÁ SVOJU PRVÚ VLASTNÚ METEOSTANICU

Samospráva chce zvyšovať kvalitu života obyvateľov, znižovať prašnosť a produkciu CO2, a preto realizuje rôzne aktivity na zmierňovanie dopadov zmeny klímy. Jedným z ďalších krokov mesta je inštalácia environmentálnej stanice pre meranie kvality ovzdušia a meteorologických charakteristík na Uhlisku. Vyhodnotené výsledky umožnia samospráve v budúcnosti plánovať aktivity v oblasti energetiky a dopravy, riešiť potrebu vytvárania nízkoemisných zón v meste a stanoviť opatrenia na zmiernenie dopadov klimatickej zmeny.

Údaje získané z meteostanice sú prístupné širokej verejnosti v sekcii Životné prostredie na webe mesta www.banskabystrica.sk/zivot-v-meste/zivotne-prostredie/ochrana-ovzdusia/


Mesto Banská Bystrica uviedlo do prevádzky pilotnú kompaktnú environmentálnu stanicu pre meranie kvality ovzdušia a meteorologických charakteristík. Meracia stanica je umiestnená na Uhlisku a je schopná kontinuálne merať 13 veličín. Vyhodnocovanie jednotlivých údajov umožní samospr… Autor správy, foto a správu publikoval Mesto Banská Bystrica on Facebook Zdroj Read More

LEAVE A RESPONSE

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *