islovak.sk

online denné spravodajstvo – žijeme Slovenskom…

Photos from Bratislava – Nové Mesto’s post

🏫 K MODERNÉMU PAVILÓNU ZŠ ODBORÁRSKA SME OPÄŤ BLIŽŠIE! 🏫

🧒🏼Rozšírenie kapacít tried na ZŠ Odborárska sa pomaly blíži ku koncu. Samotná stavba bola úspešne dokončená minulý rok a momentálne prebieha proces kolaudácie.

📚Škola dostáva krásne nové priestory, hodné vyučovania v 21. storočí.
V dvojpodlažnej budove s prehľadným dispozičným riešením nájdu deti nielen zdravé a podnetné prostredie, ale aj moderné podmienky pre vzdelávanie.

👦🏻Koncept SMART školy zahŕňa nielen environmentálne a ekonomické faktory, ale aj sociálne a etické aspekty, aby sme podporili celkový rozvoj našich žiakov a žiačok.

👨🏻‍🦽Vďaka bezbariérovému prístupu a prispôsobeným sociálnym zariadeniam budeme schopní poskytnúť kvalitné vzdelanie aj deťom so zdravotným znevýhodnením.

🏛Cieľom projektu je prístavba existujúcej budovy, vďaka ktorej pribudnú 2 odborné učebne a 6 kmeňových tried, čo zvýši kapacitu školy o 168 žiakov. Predmetom projektu bolo aj zníženie energetickej náročnosti budovy, s využitím obnoviteľných zdrojov energie. ♻

Súčasťou projektu je aj protihluková stena, ktorá oddelí školský areál od rušivého hluku dopravy a zabezpečí žiakom i pedagógom pokojné prostredie.

🤓Celková kapacita školy tak bude 457 detí. Taktiež sa vybudovala aj jedáleň a vybudovala sa protihluková stena.

👥Ako napreduje projekt výstavby sa boli pozrieť starosta Matúš Čupka spolu s vicestarostkou Mariannou Mašátovou Haliakovou a vicestarostom Pavlom Troiakom.

🇪🇺 Projekt „Rozšírenie kapacít tried ZŠ Odborárska č. 2“ sa realizoval vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Výška finančnej podpory z EÚ predstavuje 1,2 milióna EUR.

Autor správy, foto a správu publikoval Bratislava – Nové Mesto on Facebook Zdroj Read More
Napíšte nám v prípade preklepu alebo chyby v článku. Ďakujeme

LEAVE A RESPONSE

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *