islovak.sk

online denné spravodajstvo – žijeme Slovenskom…

Photos from Danubiana Meulensteen Art Museum’s post

Už len do 14. apríla 2024 potrvá výstava V BLUDISKU!
Xénia Hoffmeisterová vo výtvarnom vyjadrení uvažuje nad paralýzou nerozhodnosti rovnako ako nad následkami bezhlavého rútenia sa vpred. Slepé uličky, križovatky, stred a východiská z labyrintu, rovnako ako všetkých jeho obyvateľov a výzvy úspešnej púte však autorka neviaže len ku krízovým situáciám dneška, ale vidí ich aj v každodennosti ľudského putovania životom. Zvedomenie tejto skutočnosti je tak aj úlohou zrenia jednotlivca, čo je napokon v súlade s tradičnou mytológiou bludiska, ako symbolu životnej púte v antickej, kresťanskej alebo romantickej ikonografii.

Only until April the 14th exhibition IN A MAZE lasts!
Xénia Hoffmeisterová reflects on the paralysis of indecision as well as the consequences of rushing forward headlong. However, she does not only connect the dead ends, intersections, center and exits from the labyrinth, as well as all its inhabitants and the challenges of a successful pilgrimage, to the crisis situations of today; she also sees them in the everyday life of people. The realization of this fact is also the task in the maturation of an individual, which is eventually in accordance with the traditional mythology of the maze, as a symbol of life’s journey in ancient, Christian and romantic iconography.

text: Ondřej Novotný
https://danubiana.sk/vystavy/v-bludisku

Autor správy, foto a správu publikoval Danubiana Meulensteen Art Museum on Facebook Zdroj Read More
Napíšte nám v prípade preklepu alebo chyby v článku. Ďakujeme

LEAVE A RESPONSE

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *